דיון בתביעת הביוב נגד מי כרמל – 09.09.2015 – סיקור ופרוטוקול

03_-_איריס_האן_ואסף_פינק_-_מייצגים_את_הציבור_החיפאי.jpg

איריס האן ואסף פינק – מייצגים את הציבור החיפאי

כ-40 חיפאים וגולשים הקדישו חצי יום מזמנם הפנוי ובאו לקחת חלק בהליך משפטי שנועד להציל את הים של חיפה מפני דליפות הביוב החוזרות ונשנות, ממערכת הביוב הרעועה של חיפה.

דיון "קדם משפט" נוסף, שלישי במספר, בתביעה הייצוגית של תושבי חיפה והגולשים נגד מי כרמל, תאגיד המים העירוני של חיפה, בגין תשתית רעועה המזרימה ביוב לים וכן היעדר התראה לציבור.

יבול_עגבניות_שגדלו_בחוף_בת_גלים_מתוך_הגרעינים_שהיו_בצואה.jpg

יבול עגבניות שגדלו בחוף בת גלים, סביב פתח דליפת הביוב, מתוך הזרעים שהיו בצואה

תקציר כללי על משפט זה:

עקרונית יש בתיק שני נושאים לגביהם נציגי הציבור החיפאי תובעים את מי כרמל:
1) הצורך בתיקון מונע, אשר יפסיק את זרימת הביוב לים.
2) חובת ההודעה לציבור בכל דליפה, על מנת לאפשר לאנשים לקבל את ההודעה ולהימנע מכניסה לים המזוהם בביוב.

לגבי שני הנושאים הללו, דומה כי השופט מקבל את הטענות הבסיסיות מצד הציבור . אמנם אין כל החלטה בנושא זה, אך התרשמנו כי השופט מכיר בכך שיש בעיה, וישנם צעדים נוספים לשפרה מעבר למה שנעשה כיום. תובנות אלו לא היו מובנות מאליהן לעת הדיון הקודם. הכרה זו נעשתה בצורה מאד זהירה מצד השופט, אך מבחינתנו נראה כי מדובר בהכרה מאד משמעותית.

דיון_קדם_משפט_-_אולם_מלא_ב-37_תושבים_וגולשים.jpg

דיון קדם משפט – אולם מלא ב-37 תושבים וגולשים

מהלך הדיון

כבוד השופט יגאל גריל נכנס לאולם הדיונים וניכר היה כי הוא הופתע מכמות האנשים שהיו שם. בימים רגילים נכנסים לאולם אנשים בודדים, שיש להם עניין ישיר בתיק, אך הדיון החל בנוכחות של 37 איש ובהדרגה הצטרפו נוספים, עד שבאמצע הדיון כבר לא נותר מקום על הספסלים, דבר המעיד יותר מכל על העניין הציבורי הרב אשר מרכז התיק הזה בקרב הציבור החיפאי.

דיון_קדם_משפט_-_החיפאים_באולם.jpg

דיון קדם משפט – החיפאים באולם

1) הדיון בנושא תשתיות הביוב הפיזיות:


כבר בתחילת הדיון פנה כבוד השופט גריל אל הנתבעת, מי כרמל בשאלה אם ניתן להגיע לתכנית מעשית, אשר תקדם את הטיפול בצנרת ותמנע את דליפות הביוב.
כבוד השופט הציע מתווה בו ייפגשו שני הצדדים לדון בתכנית מעשית לתיקון המצב והקצה כך 45 יום.

פרשנות שלי לאמירה זו: לעניות דעתי, פניית השופט מייצגת הסכמה בין כתלי בית המשפט, כי יש בעיה וכי המערכת מצריכה תיקון.

מי כרמל בתגובה: איננו שולטים בכל המכלול
בעקבות פניית השופט השיבה עורכת הדין פדהאל , כי הפתרון האמור הינו רב – מערכתי והוא כולל תיקוני תשתית אשר אינם בסמכות החברה, לדוגמה: ניתוק מרזבי מי גשם – תיקון הנמצא באחריות עיריית חיפה (עיריית חיפה הינה נתבעת פורמלית בתיק, בין השאר מהסיבה שניתוק מרזבי מי גשמים היא פעולה המצויה בתחום אחרות העירייה).
עוד ציינה פדהאל כי בעבר היו מספר ניסיונות לעצור את חדירת הנגר העילי למערכת הביוב ברחבי העיר חיפה, ניסיונות אשר צלחו באופן חלקי בלבד.
פדהאל הוסיפה ואמרה כי למיטב ידיעתה נדרש שינוי חקיקה על מנת לאפשר תיקון רב מערכתי.

סערת צעקות
בשלב הזה התחוללה סערת צעקות באולם. הקהל התרעם על עמדת מי כרמל ופירש את דבריה של עורכת הדין פדהאל כהתנערות מאחריות. השופט גריל לא יכל להמשיך לנהל את הדיון ולכן יצא מהאולם והכריז על הפסקה של 5 דקות עד שיירגעו הרוחות. כאשר חזר השופט הוא הזהיר את הקהל כי את יימשכו הצעקות הוא יוציא אנשים החוצה.

סמי_חדאד_תושב_בת_גלים_מסביר_לסתיו_אברהם_ולפרופסור_הלל_רובין_על_הקושי_לחיות_בריח_הביוב_-_סיור_מקצועי_ברחוב.jpg

סמי חדאד תושב בת גלים מסביר לסתיו אברהם ולפרופסור הלל רובין על הקושי לחיות בריח הביוב – סיור מקצועי ברחוב

מי כרמל מודים: ניתן להרחיב את הסקר לניתוק מרזבים


היות שהשופט המשיך להקשות על מי כרמל ולנסות לקחת את ההליך לרמה הפרקטית, הודתה עורכת הדין פדהאל כי באפשרות מי כרמל להציע מתווה להרחבת הסקר שימפה בתים ומוסדות המחוברים עם מרזבי מי הגשם למערכת הביוב, בניגוד לחוק.

בהמשך להודעת מי כרמל, פנה השופט לעורך הדין אסף פינק בשאלה: נניח שמרחיבים את הסקר, מה אז?
פינק מצידו השיב כי הוא מברך על ההכרה כי באמצעות סקר ניתן לזהות ולנתק בתים ממערכת הביוב המרכזית.
הכרה זו, אמר פינק, מעידה על ההבנה כי ניתן לבצע פעולות שיצמצמו את גלישת השפכים לים והיא מאשרת את טענת התובעים כי הפעולות הנדרשות לא נעשו עד היום.

פרשנות שלי: ההודאה של מי כרמל מאשרת את טענת התובעים והיא דרמטית מבחינת ההליך המשפטי, מפני שעד היום קו ההגנה של מי כרמל היה ש"הכול בסדר" ואין צורך בתיקון וכי גלישות הביוב הן תוצאה של "כוח עליון" , כהגדרתם.

התכנית לניתוק שכונה חדשה בטירת כרמל מהקו המאסף לצ'ק פוסט


עוד אמרה עורכת הדין פדהאל כי בוועדה המחוזית לתכנון ולבניה עלתה הצעה לתכנית ארוכת טווח להרחבת מכון הטיהור בניר עציון וניתוק השכונה החדשה בטירת כרמל מהקו המאסף למכון הטיהור בצ'ק פוסט, פעולה שעשויה לצמצם את הספיקות בעוד מספר שנים.

בתגובה לרעיון הזה, אשר עדיין מתגלגל כרעיון כללי במוסדות התכנון ולא כתכנית מאושרת, טענו עורכי הדין מטעמנו, שהחלטת הועדה המחוזית מדברת על לא לפני 2019, אם בכלל תבוצע.

הערה שלי: לעירייה סמכויות חוקיות נרחבות ביכולתה לכפות על בעלי בתים ומוסדות לנתק מרזבים ממערכת הביוב, היות שחיבור מים טהורים למערכת הביוב מנוגד לחוק בישראל. לראייה, פעולות כאלה בוצעו בעבר, אך בהיקף חלקי בלבד בשכונות הכרמל המערבי וצווי ניתוק נשלחו לבעלי בתים שחיברו את מרזב מי הגשם שלהם באופן לא חוקי למערכת הביוב.

לסיכום פרק התשתיות:
כבוד השופט גריל שלח את שני הצדדים להיוועצות מקצועית, בניסיון להגיע להסכמה על התיקונים שנדרש וניתן לבצע בצנרת הביוב הנמצאת באחריות תאגיד המים מי כרמל.
במילים אחרות: התובעים, מצד אחד ומי כרמל, מצד שני, נדרשים להגיע להסכמה על שדרוג תשתיות הביוב.

סלפי_ביוב_-_ירון_כרמי_ועורכת_הדין_איריס_האן_בעת_סיור_מקצועי_בחוף.jpg

סלפי ביוב – ירון כרמי ועורכת הדין איריס האן בעת סיור מקצועי בחוף

2) הדרישה לעדכן את הציבור בהזרמות, החל מהסתיו הקרוב:


מאחר שראיתי כי השופט יוזם הליך התדיינות ארוך, בטרם החל המשפט ולאור העובדה שהליך קדם המשפט נמשך כבר תקופה ארוכה, ביקשתי מכבוד השופט גריל, באמצעות עורך הדין אסף פינק, כי "מי כרמל" יתחייבו להודיע לציבור על כל גלישת ביו החל מהסתיו הקרוב, על מנת למזער את הנזק לשלום הציבור.
כבוד השופט יגאל גריל נעתר לבקשתי להכניס את הבקשה, לפנים משורת הדין, למהלך הדיון. בשלב הזה, השופט גריל ביקש ממי כרמל להשיב, בתוך 14 יום, אם הם נעתרים , או דוחים את הבקשה להודיע לציבור, החל מהסתיו הקרוב ( שיחל בעוד חודש), באמצעות אתר האינטרנט שלהם, על גלישת ביוב.

בתגובה לדרישה לעדכון הציבור, הגיבה עורכת הדין פדהאל (מי כרמל). תמצית דבריה מובאת לפניכם במילים שלי:
1) מי כרמל אינם יודעים, בדרך כלל, על זרימות ביוב לים.
2) למי כרמל אין להם כח אדם לברר אם יש או אין זרימת ביוב ולכתוב באינטרנט הודעה לציבור על כך.
3) ירון כרמי יודע על הדליפה וזה מספיק מבחינת יידוע הציבור. (קראתם נכון: אני אחראי על יידוע הציבור בהזרמת הביוב על ידי מי כרמל).
4) מדובר בקומץ של כ-20 גולשים, שממילא יושבים בבית המשפט העת הזו, ובשבילם לא צריך להשקיע כל כך הרבה מאמץ בניטור ויידוע הציבור.
5) מי כרמל אינם חזאים ולכן אין זה מתפקידם ליידע את הציבור.

* אני משאיר לכם לפרש את הדברים. כל מילה שאומר, מיותרת. השופט גריל ממילא לא ציטט את מלוא הדברים בפרוטוקול.

סתיו_אברהם_-_סמנכל_התפעול_של_מי_כרמל.jpg
סתיו אברהם – סמנכל התפעול של מי כרמל
בשלב הזה קרא כבוד השופט גריל, בזעם, לסתיו אברהם , סמנכ"ל התפעול של מי כרמל, על מנת שיסביר לו איך ייתכן שהוא לא יודע בעת הזרמת ביוב לים מתוך צנרת הביוב הנמצאת באחריותו. סתיו הסביר שיש לו קושי לדעת בזמן אמת על דליפות הביוב לים.

לאן נעלמו הסנסורים?


בתגובה לדבריו של סתיו אברהם, עורכת הדין איריס האן, המייצגת את ציבור התובעים, ביקשה את רשות הדיבור וציטטה את סתיו אברהם, אשר בהודעתו לבית המשפט הסביר כי מי כרמל התקינה סנסורים (חיישנים) ומערכות בקרה וניטור מתקדמות.
בנוסף, ציטטה עורכת הדין איריס האן סעיף מתקנות המים, לפיו יש חובה על התאגיד להחזיק ממילא את כל המידע על הדליפות, וכל מה שאנו מבקשים הוא גם לפרסם אותו לציבור. (כלומר שהמידע חייב ממילא להיות ברשותם, על פי חוק)…

ואני שואל, את המובן מאליו: אם מי כרמל אכן התקינו מערכות ניטור מתקדמות, כפי שהצהיר סתיו אברהם, אז מה הבעיה לדעת שיש זרימת ביוב? ולחלופין, אם אין מערכות מתקדמות, מדוע הצהירו על כך לבית המשפט, בעת ניסיונם להציג מצג של תקינות המערכת ובניסיונם להציג הוכחה לעליונות הטכנולוגית, כביכול, של חברת מי כרמל?

דיון_קדם_משפט_-_סלפי_בית_משפט.jpg

דיון קדם משפט – סלפי בית משפט

לא הסכמתי לשמש כדובר מי כרמל לענייני דליפות ביוב:


בשלב הזה ביקשתי וקיבלתי את רשות הדיבור, עניין חריג בשלב זה, כי לא מדובר בעדות פורמלית. עורכת הדין פדהאל התנגדה שאדבר והשופט התיר לי את זכות הדיבור, מתוך הקהל.

אמרתי לשופט שאופן ההצגה המזלזלת של עורכת הדין פדהאל כאילו שמדובר ב-20 גולשים הוא פגיעה בשלום הציבור ואני רוצה למחות על הגישה הזאת.
עוד אמרתי, שלא מקובל עלי שמי כרמל מינו אותי למודיע לציבור כי אני אדם פרטי

עוד אמרתי כי הגשתי ראיה מצולמת לבית המשפט איך אנשים שוחים בחוף העירוני בבת גלים וגולשים בטיילת בת גלים מבלי לדעת שבחוף הכנסייה מזרימים ביוב.
הראיה מובאת לעיונכם בקישור זה: צפו עד הסוף בווידאו

כבוד השופט יגאל גריל נתן את החלטתו לפרוטוקול, בה הוא מציע למי כרמל לשקול בחיוב את הצעתו להתחייב לפרסם באתר שלהם על כל דליפה שידועה להם.
הם צריכים להשיב להצעה בתוך 14 יום, כלומר, עד לתאריך 23/09/2015.
לידיעתכם, מדובר בתאריך בעל חשיבות סמלית, כי בו חל יום הולדתו של צעיר התובעים בתיק, ששמו שמור במערכת… (תובע מספר 5).
שימו לב שגם הזרמת הביוב בקישור שצירפתי כאן מעל, חלה בדיוק ב-23/09/2011 (לפני 4 שנים).

אם ישיבו בחיוב, אזי הם יתחילו לדווח החל מהסתיו הקרוב על כל הזרמת ביוב, משם זה יעבור למשרד הבריאות ולכלי התקשורת. (לידיעתכם, עד היום מי כרמל לא דיווחו על הזרמות ביוב בחורף, בימי גשם).
בנוסף, להערכתי, לאור העובדה שהים מזדהם בכל הזרמה למשך מספר ימים, מי כרמל ייאלצו, לראשונה בהיסטוריה, לנטר את איכות מי הים אחרי כל הזרמה בימי גשם, כדי להודיע מתי הים נקי.

וייתכן שבעקבות החלטת השופט גריל, הסיכום הזה, על דיווח לציבור, הוא כבר מעשי לעוד חודשיים (הסתיו הקרוב), לרווחתם של תושבי חיפה.

יונה_יהב_די_לביוב_-_07.01.2015.jpg

סלפי ביוב: כך זה נראה בחורף, כאשר מגיעים מהמשרד לגלוש בחוף ומוצאים שהים סגור – 07.01.2015

הפרוטוקול

פרוטוקול זה נכתב על ידי כבוד השופט יגאל גריל, סגן נשיא בית המשפט המחוזי בחיפה, במהלך הדיון.
פרוטוקול_תביעת_הביוב_-_9.9.2015_-_01.jpgפרוטוקול_תביעת_הביוב_-_9.9.2015_-_02.jpgפרוטוקול_תביעת_הביוב_-_9.9.2015_-_03.jpgפרוטוקול_תביעת_הביוב_-_9.9.2015_-_04.jpgפרוטוקול_תביעת_הביוב_-_9.9.2015_-_05.jpg

לא ניתן להגיב