מקומות הפועלים בהצגת תו ירוק

מיום ראשון, ה 7/3/21, ניתן לפתוח לקבלת קהל את המקומות המפורטים בהמשך, אך ורק בהצגה של "התו הירוק", כלומר, תעודת החלמה או תעודת חיסון או אישור זכאות לכך מטעם משרד הבריאות, וכן לתינוקות עד גיל שנה:

מסעדות ובתי קפה

(במקום שאינו משמש לעריכת כנסים, אירועים או מופעי תרבות ושאינו בבית מלון):

 • ניתן לשבת בפנים.
 • יש להציב את השולחנות במרחק של 2 מטרים לפחות ולהציב סדרן שיוודא את שמירת המרווחים.
 • בהושבה של אנשים שאינם גרים באותו המקום בסמוך לדלפק ("בר") יש לשמור על כיסא ריק אחד ביניהם לכל הפחות.
 • קבלת קהל: עד 75% מהתפוסה המרבית ולכל היותר 100 אנשים.

אולמות, גני אירועים או מקום אחר המשמש לשמחות או אירועים:

 • בנוסף למחזיקים בתו הירוק, עד 5% מהמשתתפים יוכלו להיכנס בהצגת תוצאת בדיקת קורונה שלילית שבוצעה במהלך 48 השעות שקדמו להצגתה.
 • יש להפריד בין אזור האכילה והשתייה ליתר האזורים, כולל אזור הטקס ואזור הריקודים.
 • יש להציב שלטים האוסרים על אכילה ושתייה באזור שאינו מיועד לכך.
 • באזור האכילה, יש להציב את השולחנות במרחק של 2 מטרים אחד מהשני.
 • המחזיק או המפעיל של המקום יציב סדרנים ביחס של סדרן אחד לכל 75 אנשים. שיידעו את השוהים באירוע ויסבו את תשומת ליבם בנוגע לחובת השמירה על ההנחיות הללו, לרבות חובת עטיית מסכה, ויוודאו שמירת מרווחים בין שולחנות.
 • קבלת קהל: עד 50% מהתפוסה המרבית ולכל היותר 300 אנשים.

מקומות לעריכת כנסים כולל הגשה או מכירה של מזון:

 • בישיבה בלבד.
 • בשטח פתוח שאינו כולל ישיבה במקומות מקובעים: יש לחלק את המקום למתחמים נפרדים של עד 20 אנשים לכל היותר, במרחק של 2 מטרים בין מתחם למתחם ובאמצעות סימון פיזי.
 • בהושבה של אנשים שאינם גרים באותו מקום, יישמר מרחק של כיסא אחד ריק ביניהם לכל הפחות.
 • המתחם יכלול 2 כניסות לכל הפחות ויש לווסת את כניסת הקהל באופן הדרגתי.
 • המחזיק או המפעיל של המקום יציב סדרנים ביחס של סדרן אחד לכל 50 אנשים, שיידעו את השוהים באירוע ויסבו את תשומת ליבם בנוגע לחובת השמירה על התקנות, לרבות חובת עטיית מסכה ושמירה על חלוקה למתחמים.
 • במקרה של סירוב הקהל להוראות, יש להפסיק את האירוע .
 • קבלת קהל: עד 50% מהתפוסה המרבית ולכל היותר 300 אנשים.
 • באזור התכנסות או קבלת פנים בעמידה: אדם לכל 7 מ"ר או עד 20 אנשים במבנה ועד 50 אנשים בשטח פתוח.

מקומות לעריכת כנסים ללא הגשה או מכירה של מזון קהל

בהתאם להנחיות המפורטות בסעיף הקודם, למעט ההנחיות הבאות:

 • אין להגיש מזון או למכור אותו במקום, כולל באזור קבלת הפנים, למעט בקבוקי שתייה אישיים.
 • יש להציב שלט המיידע את השוהים כי לא ניתן לאכול בעת הכנס.
 • קבלת קהל במקום שמספר המושבים הקבועים הוא עד 10,000: עד 75% מהתפוסה המרבית ולכל היותר 500 אנשים במבנה ו-750 בשטח פתוח.
 • קבלת קהל במקום שמספר המושבים הקבועים עולה על 10,000: עד 1,000 אנשים במבנה ועד 1,500 אנשים בשטח פתוח.

אטרקציות במבנים ובשטח פתוח:

 • ניתן לפתוח אטרקציה תיירותית במבנה או אטרקציה תיירותית בשטח פתוח שמופעלים בה מתקנים.
 • קבלת קהל: אדם לכל 7 מ"ר או עד 20 אנשים במבנה ועד 50 אנשים בשטח פתוח, לפי המקל מבניהם.
 • בכל מתקן בשטח האטרקציה ישהה אדם אחד לכל היותר או אנשים הגרים באותו מקום.

אירועי תרבות וספורט

כולל בית קולנוע, תיאטרון ואולם תרבות ולרבות הקרנת סרט, הצגת תיאטרון, קונצרט, הופעת מחול או מוזיקה ואירוע ספרותי, ולרבות טקס הכולל מרכיבים דומים, וכן אצטדיון, מגרש ספורט ואולם ספורט:

 • בהזמנה מראש בלבד, ללא הפסקות, ללא ריקודים וללא אכילה.
 • הצפייה תתבצע בישיבה בלבד או בעמידה בסמוך למושב, במקומות מסומנים וקבועים מראש.
 • בשטח פתוח שאינו כולל מקומות ישיבה מקובעים, תתבצע חלוקה למתחמים נפרדים של עד 20 אנשים לכל היותר, במרחק של 2 מטרים לפחות בין מתחם למתחם.
 • אנשים שלא רכשו כרטיסים בהזמנה משותפת ישבו במרחק של כיסא ריק ביניהם לכל הפחות.
 • אין להגיש או למכור מזון במתחם או בכניסה אליו, למעט בקבוקי שתייה אישיים.
 • המתחם יכלול 2 כניסות לכל הפחות ויש לווסת את כניסת הקהל באופן הדרגתי.
 • יש להציב סדרנים ביחס של סדרן אחד לכל 75 צופים, שתפקידם ליידע את השוהים באירוע ולהסב את תשומת ליבם בנוגע לחובת השמירה על התקנות, לרבות חובת עטיית מסכה, ושמירה על חלוקה למתחמים.
 • במקרה של סירוב הקהל להוראות, יש להפסיק את האירוע .
 • ● קבלת קהל במקום שמספר המושבים הקבועים הוא עד 10,000: עד 75% מהתפוסה המרבית ולכל היותר 500 אנשים במבנה ו-750 אנשים בשטח פתוח.
 • ● קבלת קהל במקום שמספר המושבים הקבועים עולה על 10,000: עד 1,000 אנשים במבנה ועד 1,500 אנשים בשטח פתוח.

מקום שמתקיימת בו פעילות תרבות בישיבה סביב שולחנות

הכולל מכירת מזון והגשתו – בהתאם לכללים של אירועי תרבות, למעט ההנחיות הבאות:

 • ניתן לאפשר אכילה.
 • יש להציב את השולחנות במרחק של 2 מטרים לפחות ביניהם ולהציב סדרן שיוודא את שמירת המרווחים.
 • קבלת קהל: עד 50% מהתפוסה המרבית ולכל היותר 300 אנשים.

תערוכות (שאינן במוזיאון):

 • בהזמנה מראש בלבד.
 • יש להציב סדרנים בהתאם לפירוט הבא: במקום בשטחו עד 10,000 מ"ר – 2 סדרנים, במקום ששטחו בין 10,000 ל-25,000 מ"ר – 3 סדרנים, ובמקום ששטחו מעל 25,000 מ"ר – 5 סדרנים.
 • סיורים מודרכים יתקיימו עם 20 אנשים לכל היותר ובתיאום מראש.
 • קבלת קהל: אדם לכל 7 מ"ר או עד 20 אנשים במבנה ועד 50 אנשים בשטח פתוח, לפי המקל מבניהם, ולכל היותר עד 300 אנשים במבנה ועד 500 אנשים בשטח פתוח.

בתי מלון, מתחמי הארחה וצימרים שמפעילים מעל 6 יחידות אירוח:

 • פתוחים גם לאירוח של ילדים עד גיל 16, ולאנשי צוות אוויר או אזרח זר השוהים בארץ במסגרת מילוי תפקידם, כפוף לקבלת תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה עד 48 שעות לפני ההגעה למלון.
 • יש לקיים הפרדה בין איש צוות אוויר ואזרח זר, שאינו מחלים, לבין שאר אורחי המלון, כולל מניעת שימוש במתקני המלון המשותפים.
 • ניתן להפעיל את חדר האוכל לשימוש אורחי המלון בלבד, תוך הצבה של השולחנות במרחק של 2 מטרים לפחות ביניהם והצבת סדרן שיוודא את שמירת המרווחים. קבלת קהל בחדר האוכל – עד 50% מהתפוסה המרבית ולכל היותר 300 אנשים.
 • בהושבה של אנשים שאינם גרים באותו המקום בסמוך לדלפק ("בר") יש לשמור על מרחק של 2 מטרים ככל האפשר ולפחות על כיסא אחד ביניהם.
 • קבלת קהל בשטח מתחם האירוח: אדם לכל 7 מ"ר או עד 20 אנשים במבנה ועד 50 אנשים בשטח פתוח, המקל מבניהם.

מכון כושר או סטודיו:

 • ניתן לקבל לקוחות בתיאום מראש בלבד, תוך שמירה על מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם ובין מתקנים (למעט אם קיימת מחיצה).
 • אין להשתמש בסאונה.
 • בג'קוזי – מותר אדם אחד, או אנשים הגרים באותו מקום.
 • קבלת קהל: אדם לכל 7 מ"ר, עד 20 אנשים במבנה ועד 50 אנשים בשטח פתוח, המקל מביניהם.

בריכת שחייה:

 • ללא ישיבה בשטח המזנון וללא הפעלת סאונה.
 • בג'קוזי – מותר אדם אחד, או אנשים הגרים באותו מקום.
 • קבלת קהל: אדם לכל 7 מ"ר או עד 20 אנשים במבנה ועד 50 אנשים בשטח פתוח, לפי המקל מבניהם.
 • מספר האנשים בבריכה – אדם לכל 6 מ"ר לכל היותר.

מקווה טהרה לגברים:

 • קבלת קהל: אדם לכל 7 מ"ר או עד 20 אנשים במבנה ועד 50 אנשים בשטח פתוח, לפי המקל מבניהם.
 • מספר האנשים במי המקווה – אדם לכל 6 מ"ר לכל היותר.
תגובה
 1. רפי רפול - חסון.חיפה אמר/ה

  אכן, קיבלתי תו ירוק.

לא ניתן להגיב