בגרויות בתקופת קורונה | הקלות ושינויים נוספים בבחינות הבגרות • עדכון

תלמידים בצל הקורונה (צילום אילוסטרציה)

שר החינוך, יואב גלנט, מודיע על התאמות, הקלות ושינויים נוספים לבגרויות חורף וקיץ תשפ”א

השר גלנט, הודיע על שינויים, התאמות והקלות שייכנסו למערך הבגרויות חורף וקיץ תשפ”א ומבטאים אימוץ נוסף מהמלצות ועדת תירוש ומהווים סבב רביעי של התאמות והקלות עליהן מודיע המשרד.

יואב גלנט (צילום: דוברות קריית אתא)ת
יואב גלנט (צילום: דוברות קריית אתא)ת

להלן השינויים, ההתאמות וההקלות:

קיץ וחורף תשפ”א – תוספת זמן
תלמידים שמתוקף זכויותיהם זכאים בשגרה לתוספת זמן של 25%, יוכלו לקבל תוספת זמן של 33%. לאור זאת, הותאם לוח השעות של מועד חורף לתוספות הזמן הניתנות לתלמידים הנבחנים.

קיץ תשפ”א – מועד ב במקצוע שפת אם
• המשרד יאפשר לתלמידים לתקן גם את הציון שלהם בשפה, ולאור זאת הוא יעמיד לרשותם מועד ב’. מועד זה יתקיים במסגרת מועד נבצרים בתאריך ה- 14/7/2021, ה’ באב.
• הציון הגבוה מבין ההיבחנויות הוא זה שיקבע לתלמיד. חשוב להבהיר, כי ציוני מועד הקיץ לא יפורסמו לפני מועד ב’ בשפת אם.

קיץ תשפ”א – מקצועות הגבר
המשרד מפרסם את ההתאמות וההקלות שבמקצועות ההגבר הרוח והחברה, מורשת, שפות, כימיה, ביולוגיה, מדעי הסביבה ואומנויות.

להלן קישורית להתאמות

קיץ תשפ”א – מתמטיקה ופיזיקה
המשרד יוציא עדכון אודות ההתאמות וההקלות של מתמטיקה בכל יחידות לימוד עם חזרתם של בתי הספר ללימודים פיזיים. ההחלטה בעניין זה התקבלה לאור בקשת מורי המקצוע ורכזי המקצוע, לפיה עם שובם של התלמידים אל בתי הספר, הם יוכלו לבצע ניטור של הפערים הלימודיים. בהתאם לניטור זה תתקבל ההחלטה על אופי ההתאמות שיינתנו במקצועות אלה לקראת בגרויות קיץ תשפ”א.

קיץ תשפ”א – מיקודים למקצועות ההגבר בחינוך הטכנולוגי
ההתאמות וההקלות יפורסמו באופן אחיד עד לתאריך 15/2/2021 באתר לומדים בביטחון, באתר אגף הבחינות ובפורטלים.

קיץ תשפ”א – מעבדה כימיה וביולוגיה
המעבדה במקצועות אלה תעשה במתכונת בית ספרית. פרטים יפורסמו באתר מפמ”ר המקצוע.

להלן קישורית לאתר כימיה:

להלן קישורית לאתר ביולוגיה:

קיץ תשפ”א – שיפור ציון שנתי פנימי וחיצוני
תלמיד המעוניין לשפר את ציונו במקצוע בגרות מסויים, יוכל לעשות זאת ב- 2 דרכים:

  1. שיפור הציון של הבחינה החיצונית בלבד
    או
  2. שיפור ציון המגן והמבחן חיצוני. במקרה זה על התלמיד לעבור קורס שיקבל את אישור המנהל והמפקח. בשונה מן העבר הקורס יהיה מקוצר, ובמקום 60 שעות הוא יעמוד על 30 שעות בלבד. הציון המשוקלל הסופי הגבוה מבין השניים הוא הקובע.

סימולטור לקביעת הציון הבית ספרי
ביום חמישי הקרוב, ה- 4/2/21 ינגיש המשרד לבתי הספר סימולטור שיסייע להם לתקף את הציון הבית ספרי של התלמיד, שעל פי מתווה הבגרויות החדש יקבל מעמד של ציון חיצוני. לשם כך, המשרד העביר לבתי הספר את הציונים שלו בכל שאלון במשך שלוש השנים האחרונות בממוצע רב שנתי (ציון בחינה חיצונית, ציון שנתי והציון הסופי של בית הספר). הסימולטור יועמד לרשותם בפורטל מוסדות חינוך.

להלן קישורית לסימולטור:

מעורבות חברתית
בהתחשב בעובדה כי בוגרי תשפ”א (2021), הצליחו למלא באופן סדיר את השעות שנדרשו מהם בכיתה י’ אך לא הצליחו לבצע את השעות שנדרשו מהם בכיתה יא’, המשרד יאפשר ציון עובר בתחום זה, בביצוע של 90 שעות לפחות.

להלן הקישורית למתווה מעורבות חברתית:

קישור למסמך המלא – משרד החינוך:

הגיבו כאן לכתבה

תודה על המשוב. לאן תרצו להמשיך מכאן?

  1. להגיב לכתבה
  2. לדף הבית של חי פה
  3. למדור חברה וחינוך בחיפה
  4. סגור והמשך בכתבה זו