"חסת מים" פולשנית מילאה את הנחל

חסת מים פולשנית (צילום: אלון בן מאיר, רשות נחל הקישון)

כמויות גדולות של צמח פולש ממין חסת מים שגורם לירידה באיכות המים ולהתפתחות יתושים, מוצאות כעת מנחל גדורה

הצמח הפולש התגלה על ידי ממונה הפיקוח ברשות נחל הקישון במהלך סיור שנערך במקום. הצמח הינו ממין "פיסטיה צפה" המוכרת בשמה העממי, חסת מים. חסת המים הובאה לארץ לפני כ-15 שנה כצמח נוי, והיום הוא מוכר כפולש הנפוץ במקווי מים בצפון הארץ.

חסה תחרותית

הצמח הוא שושנת עלים בעלת גבעול קצר ביותר. העלים מעובים, שעירים ביותר, צבעם ירוק בהיר. חוסן הצמח ויכולת ההתרבות המרשימה שלו, גורמים לכך שתוך תקופה קצרה נוצרת צפיפות רבה של צמחים בגוף המים, מה שגורם לשינויים בבית הגידול ולמטרד לאדם: מתחוללת הקטנה של כמות החמצן המומס במים ונמנעת חדירת אור לגוף המים. כתוצאה מכך, מתים בעלי חיים ומתנוונים צמחים אחרים שחסת המים מתחרה בהם.

נוח ליתושים

עלייה בריכוז החומר האורגני במים, כתוצאה מריקבונם של צמחי חסת המים, משנה את איכות המים וגורמת לירידה בכמות החמצן המומס. דבר זה גורם להרס בית הגידול. בנוסף, ידוע שחסת המים מהווה בית גידול נוח להתפתחות יתושים.

חסת מים פולשנית (צילום: אלון בן מאיר, רשות נחל הקישון)
חסת מים פולשנית (צילום: אלון בן מאיר, רשות נחל הקישון)

פועלים לסילוק הצמח

רשות נחל הקישון בשיתוף רשות ניקוז קישון פועלות להוצאת הצמח הפולש מערוץ נחל גדורה וסילוקו לאתר הטמנה – מאושר.

שרון ניסים (צילום: רשות נחל הקישון)

מנכ"לית רשות נחל הקישון, שרון נסים:

רשות הנחל פועלת כל העת למיגור מינים פולשים בנחל קישון ויובליו, לרבות נחל גדורה. שחרור מיני חי וצומח לטבע, גם אם נעשה בתום לב, גורם בסופו של דבר, לצערנו, למפגע אקולוגי חמור בנחל, כמו במקרה של חסת המים בגדורה.
הגיבו כאן לכתבה