קורונה וגל החום • אישור הסרת מסיכות בכיתות ובמרחב הציבורי עד לסוף השבוע 19-22 במאי

הודעת משרד הבריאות – שינויים בתקנות שעת חירום:

שר הבריאות אדלשטיין החליט:
אישור הסרת מסיכות בכיתות ובמרחב הציבורי עד לסוף השבוע.

יולי אדלשטיין מסר:
“יש לקחת ברצינות את ההגנה מהקורונה. אבל גל החום עשוי להיות מסוכן בפני עצמו. נוכח המלצות הדרג המקצועי, החלטתי להתיר את הסרת המסיכות כאשר אין התקהלות”

נוכח המלצות הדרג המקצועי, שר הבריאות יולי (יואל) אדלשטיין הנחה הלילה (שני) את מנכ”ל משרדו, משה בר סימן טוב, לחתום על היתר להסרת מסיכות בכיתות הלימוד ובמרחב הציבורי, כל עוד לא נוצרת התקהלות.

“סעיף 3ה(ה) לצו בריאות העם מקנה סמכות למנהל לקבוע תנאים ונסיבות בהם לא תחול חובת עטיית מסכה כאמור.

בצו שהוציא בר סימן טוב נכתב:

“מתוקף סמכותי לפי סעיף 20(1) לפקודת בריאות העם, 1940, ולפי סעיף 3ה(ה) לצו בריאות העם, אני קובע כי בתקופה שמיום כ”ה באייר תש”ף (19 במאי 2020) ועד ליום כ”ח באייר תש”ף (22 במאי 2020), לא תחול חובת עטיית מסיכה לתלמידים השוהים בבית הספר וכן למי שנמצא בשטח פתוח או במבנה שאינו ממוזג, למעט בעת התקהלות, וזאת עקב עומס חום קיצוני הצפוי בתאריכים אלו”.

צילום הצו בחתימתו של משה בר-סימן טוב

צילום הצו - אישור הסרת מסיכות בכיתות ובמרחב הציבורי עד לסוף השבוע 19-22 במאי
צילום הצו – אישור הסרת מסיכות בכיתות ובמרחב הציבורי עד לסוף השבוע 19-22 במאי

קורונה – תקנות שעת חירום

הגיבו כאן לכתבה