מועדי הדיווח והתשלום למע"מ נדחו • דווח דו חודשי ל-27/4 • דווח חד חודשי ל-26/3

בעקבות משבר הקורונה רשות המסים עדכנה הבוקר שלישי 17/3/20 כי מועדי הדיווח והתשלום למע"מ עבור החודשים ינואר פברואר עודכנו ויהיו כמפורט:

מועד הדיווח והתשלום של עוסקים המדווחים למע"מ בדווח דו-חודשי , נדחה עד ליום 27/4/20.

מועד הדיווח והתשלום של המדווחים דווח חד- חודשי, הינו בהתאם לארכה שפורסמה בהודעת בראשית השבוע עד ל 26/3/20.

הודעה על דחיית דיווח מע"מ

לא ניתן להגיב