משרד הפנים מייקר את הארנונה | האם עיריית חיפה תעמוד בהבטחה שלה לתושבים?

משרד הפנים הודיע בשבוע שעבר כי הארנונה תתייקר בשנת 2020 בשיעור של 2.58%.  מדובר בעלייה גבוהה בהשוואה לשנים קודמות. בשנת 2019 שיעור הארנונה עלה ב-0.32%, בשנת 2018 ב-2.18% וב-2017 ב-1.77%. במצטבר התייקרה הארנונה בעשור האחרון בכמעט 32%.


יש לציין כי שיעור העלייה נגזר מנוסחה קבועה בחוק, המורכבת מהסכום של מחצית השינוי השנתי במדד המחירים ובמדד השכר הציבורי, המתפרסמים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ב-20 במאי בכל שנה. הודעה על ההתייקרות הועברה לגזברי הרשויות המקומיות.

אז כיצד עלייה זו תשפיע על חיפה, שכן לראשונה מזה 25 שנים עיריית חיפה החליטה לא לבקש להעלות את נטל הארנונה ובישיבת אישור המיסים לשנת 2019 שהתקיימה בחודש ינואר השנה הוחלט פה אחד לאמץ את המלצת ראש העירייה שלא להעלות את שיעורי הארנונה לשנת 2019.

בעקבות ההתייקרות עליה החליט משרד הפנים נמסר מעיריית חיפה בתגובה לחי פה:

ראש העיר מתכוונת לעשות הכל על מנת לעצור את עליית הארנונה בשלב הראשון, ולאחר מכן גם להתחיל להפחית אותה בעתיד. יחד עם זאת כל שינוי או בקשה חייבת להבחן על ידי משרד הפנים”.

אחרי שנים רבות בהן התייקרה הארנונה בחיפה לפי הטייס האוטומטי, אנו נמשיך ונבדוק אם ראש העיר חיפה תעמוד בהבטחתה לתושבים שלא להעלות את הארנונה ובהמשך אף להוריד אותה.

הגיבו כאן לכתבה