המחוזי דחה את העתירות נגד הרחבת בז”ן

בתי הזיקוק לנפט בזן בלב אזור מיושב - מבט משוק תלפיות בחיפה (צילום: חי פה)

צעד נוסף ומדאיג בדרך להרחבת התעשייה הפטרוכימית במפרץ חיפה:

בית המשפט המחוזי בחיפה בהרכב השופטים רון שפירא, בטינה טאובר, ושמואל ברלינר דחו ביום חמישי האחרון את העתירות שהוגשו ע”י הרשויות המקומיות נגד אישור תכנית בניין עיר (תב”ע) של מתחם בז”ן, זאת לאחר שדחו את כל הטיעונים שהועלו בעתירות נגד אישור התכנית.

הרכב שלושת השופטים ציינו:

“לאחר שבחנו את טענות הצדדים, התרשמנו כי הוראות התכנית בנוסחה הסופי שאושר, מספקות מענה סביר להיבטים השונים הנובעים מהתכנית ובמיוחד לנושא ההגנה על הסביבה. בנסיבות אלה, דעתנו כי היא אין יסוד להתערבותנו בהחלטה המאשרת את התכנית שכן לא מצאנו כי ההחלטה על אישור התכנית בתנאים כפי שנקבעו בהחלטות הוועדה  המחוזית, ועדת המשנה לעררים  והמועצה הארצית, מהווה החלטה החורגת ממתחם   הסבירות.

חזקה כי, הגורמים הרלוונטיים בשלב הרישוי’ בעת הגשת בקשות להיתרי בנייה מכוח התכנית’  יקפידו הקפדה יתרה  על כך שהתכנית תבוצע בתנאים בהם אושרה, וכן ישגיחו לבל ייגרמו נזקים סביבתיים חריגים באזור מפרץ חיפה וסביבתו.

ראוי לשוב ולהדגיש בהקשר כי, זה מעבר לתנאים ולמגבלות שעל קיומן אמונים גורמי התכנון  והרישוי הרלוונטיים, התכנית מאפשרת פיקוח נוסף  שנעשה ידי על הציבור באמצעות זכות השגה  שניתנה לו באופן חריג, באמצעותה יוכל לעקוב ולהשגיח על ביצוע הוראות התכנית, ויהיה  רשאי, ככל שיהיה צורך בכך לעתור לבית המשפט לבחינת קיומן של הוראות התכנית בנוסחה הסופי. בכך ניתן יהיה להבטיח כי יינקטו צעדים הולמים במקרה שמטעם כלשהו לא כל  התנאים וההגבלות עליהם הורו מוסדות התכנון יתגשמו”.

מאדם טבע ודין נמסר בתגובה:

“פסיקת בית המשפט המאשרת את החלטת מוסדות התכנון מתעלמת מחוות הדעת המקצועיות שניתנו לאורך תהליך התכנוני של משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה ולכן היא שגויה. אנו מצרים על כך שבעשותו כן, בחר בית המשפט לתמוך באינטרסים צרים על פני בריאות הציבור והגנה על איכות החיים של תושבי מפרץ חיפה. אנו נמשיך ונלחם בהחלטה שגויה להרחבת בתי הזיקוק ובכוונתנו לערער על הפסיקה לבית המשפט העליון”.

 

הגיבו כאן לכתבה