ביטול צו הסגירה למתקן הביטומן במתחם בז"ן • המשרד להגנ"ס ותגובות ארגוני הסביבה

בעקבות מספר חריגות שאירעו במתקן הביטומן, הפועל במתחם בתי הזיקוק, הוציא המשרד להגנת הסביבה צו סגירה למתקן, אשר עמד להיכנס לתוקף ב-16/4/20. לאחר פעולות שביצע המפעל ובהמשך ללחץ ממשרד התחבורה להמשיך ולייצר את חומר הגלם לאספלט, החליטו במשרד להגנת הסביבה לבטל את הצו, שלושה ימים לפני מועד כניסתו לתוקף.

אנו מביאים לפניכם מספר קישורים המכילים מידע על האירועים, את הודעת המשרד להגנת הסביבה ואת תגובות ארגוני הסביבה.


האירועים הקשורים בצו הסגירה של מתקן הביטומן

האירועים הקשורים בצו הסגירה החלו בשריפה עליה דיווחנו בזמן אמת כאן בחי פה


הודעת המשרד להגנת הסביבה:

אחרי הצו שהוציא המשרד להגנת הסביבה לבז"ן לעמידה בערכי היתר הפליטה במתקן הביטומן המשמש לאספלט בכבישי הארץ: החברה התקינה מערכת זמנית חדשה להפחתת פליטות; דיגום שבוצע מראה כי המתקן עומד בערכים הנדרשים.

בחודש ינואר 2020, בעקבות גרימת זיהום אוויר חריג והפרת הוראות היתר הפליטה, המשרד להגנת הסביבה הוציא לחברת בז"ן (בתי זיקוק לנפט) ממפרץ חיפה צו לפי סעיף 45 לחוק אוויר נקי להפסקת פעולות הייצור, האחסון וניפוק הביטומן, המשמש לייצור אספלט כבישים ולאיטום. זאת, בשל הפרה מתמשכת של הוראות היתר הפליטה, ובהן אי-שדרוג מתקן (סקראבר) המטפל בפליטות מערך ייצור, ואחסון וניפוק ביטומן במפעל בז"ן באופן הגורם לחריגה מערכי הפליטה בארובת מתקן הסקראבר במזהם חומרים אורגניים נדיפים (המבוטא כ-TOC).

באותו מועד, הועברה למשרד עמדת משרד התחבורה, כי משמעות סגירת המפעל היא הפסקת ייצור האספלט בכל המדינה ופגיעה בלתי מתקבלת ברמה הלאומית, וכן הבהרה ממשרד הכלכלה כי הביטומן חיוני למשק ובתי הזיקוק הם הספק היחיד בישראל. ועל כן, ניאות המשרד לתת אורכה להיערכות המשק. יחד עם זאת, בשים לב לחומרת החריגות – המשרד ציין כי אין באפשרותו לתת אורכה מעבר לתקופה מצומצמת בלבד של לכל היותר שלושה חודשים, והסגירה תתבצע עד ה-16 באפריל 2020.

המשרד עיגן דרישתו זו בצו, שבו דרש מחברת בז"ן לצמצם ולמנוע את המשך זיהום האוויר על ידי הפסקת פעולת הייצור, האחסון והניפוק של הביטומן עד לא יאוחר מ-16 באפריל 2020, כך שהחברה תעמוד בערכי הפליטה שנקבעו לה בהיתר הפליטה.

ב-28 בינואר החברה ציינה כי בכוונתה להתקין מערכת זמנית לטיפול בפליטות מסקראבר ביטומן עד למועד שנקבע, אשר תביא לעמידה בהוראות היתר הפליטה ובכך תביא לעמידה בהוראות הצו. החברה הצהירה כי תחליף את המערכת הזמנית במערכת קבועה מסוג RTO, בלוחות זמנים מצומצמים.

בהתייחסותו להקמת מערכת זמנית לטיפול בפליטות ממתקן ביטומן הבהיר המשרד, כי בכל מקרה על החברה לעמוד באמור בצו, כלומר עליה לעמוד בערכי היתר הפליטה כבר ב-16 באפריל, שאם לא כן – יורה לה להפסיק את פעילות הייצור, האחסון והניפוק של הביטומן. כמו-כן, כתנאי להפעלת מערכת טיפול זמנית, הטיל המשרד על החברה דרישות מחמירות לניטור פליטות מהארובה ובקרה על יעילות המתקן.

שרפה במתקן הביטומן בבמתחם בתי הזיקוק כובתה על ידי צוות המפעל (צילום: ילנה - נווה יוסף)
שרפה במתקן הביטומן בבמתחם בתי הזיקוק כובתה על ידי צוות המפעל (צילום: ילנה – נווה יוסף)

תגובות ארגוני הסביבה

ד"ר רויטל גולדשמיד מסרה בתגובה לחי פה:

ד"ר רויטל גולדשמיד (צילום - ירון כרמי)

ב-2 באפריל 2020, בז"ן החלה בהפעלת מערכת זמנית לטיפול בפליטות חומרים אורגניים ממתקן הביטומן, ובמהלך ההרצה, שבה נכח נציג המשרד, בוצע דיגום גזים ובקרת יעילות המערכת בצורה מוגברת על-פי הנחיות המשרד. לפי תוצאות הדיגום שבוצע על-ידי מעבדה חיצונית מוסמכת, המערכת מביאה להפחתת הפליטות הנדרשת וכיום עומד המתקן בערכי הפליטה שנקבעו בהיתר הפליטה עבור מתקן ביטומן.

המשרד ימשיך לעקוב אחרי תוצאות הדיגומים הנוספים ויעמוד על כך שהפליטות יהיו בהתאם להיתר הפליטה. אם יתגלו חריגות – בהתאם לצו, המשרד יורה לחברה להפסיק את פעילות הייצור, האחסון והניפוק של הביטומן.

אנחנו מאוכזבים וזועמים שמשרד ממשלתי שענינו שמירה על האינטרס הציבורי ואיכות הסביבה- חוטא שוב ושוב לתפקידו ומתעדף את הלחצים של התעשיינים על בריאותו של הציבור.

כנגד בזן עמדו השנה שלושה צווים מנהליים על פליטות חריגות בחומרים מסרטנים ובמקום לשים סוף להרעלה הזו וליישם את הצוו לסגירת המתקן המזהם – נותנים לתעשיות ארכה והקלות ע״ח הציבור.

המשרד להגנת הסביבה מוכיח כל פעם מחדש כי מבקר המדינה צדק בדוח שפורסם ביוני האחרון שטען כי המשרד לוקה ברפיסות רגולטורית ונוטה בהחלטותיו לטובת התעשיינים על חשבון האינטרס הציבורי. במצב שבו לא ניתן לסמוך על שיקול הדעת של המשרד להגנת הסביבה לא נותר אלא לקדם את תוכנית סגירת התעשיות המזהמות בהקדם.״


אביהו האן, יו"ר הירוקים של חיפה במועצת העיר, מסר לחי פה – חדשות חיפה

אביהו האן

שנים בז"ן טוענת שאינה מזהמת אינה חורגת מההיתרים והנה עכשיו היא מודיעה שהתקינה מערכת זמנית להפחתת פליטות במתקן הביטומן.
מה זה אומר ?
בפשטות: המתקן זיהם משמעותית את מפרץ חיפה.

כבר שנים אנו, הירוקים, פועלים מול בז"ן להציג קבל עם ועדה את החריגות הבלתי מסתיימות מהיתרי הפליטה תוך פגיעה קשה בבריאות הציבור.
לנו ברור שהדרך היחידה לפתור את הבעיה היא על ידי סגירת בז"ן וכמה שיותר מוקדם כך ייטב. אנחנו יודעים כי תיקון קטן פה, patch קטן שם זה לא מה שיפתור את הבעיה. פשוט לעג לרש, זלזול באינטיליגנציה של הציבור.

בז"ן חייב לעוף ממפרץ חיפה.


רוית שטוסל, מהקואליציה לבריאות הציבור ומנקים את מפרץ חיפה מסרה לחי פה:

רוית שטוסל, מרכזת (צילום: הקואליציה לבריאות הציבור)

המזהם לא משלם!
מדובר בהתנהלות שערורייתית של המשרד להגנת הסביבה. כדרכם בקודש, פוצחים בהכרזות גדולות והמון יח"צ לאיומים מפוצצים, ומסיימים בקול ענות מביכה ומפקירה.

במהלך כל החודשים מאז הוצא הצו המנהלי באמצע ינואר השנה, המשרד להגנת הסביבה והמדינה לא דאגו לקידום חלופות ליבוא הביטומן ובעצם השאירו אותנו באותה הסיטואציה בה למפעל המזהם והעברייני, אשר מתעלם מדרישות רשיונו, ישנו מונופול בתחום.
בניגוד לנדרש מקבוצת בז"ן בהיתר הפליטה שניתן להם כבר ב9/2016 ועם דד ליין ל9/2018, המשרד מוותר על הקמת מתקן בעל ניטור רציף, ומסתפק במתקן זמני עם דיגום אקראי פעם בירח כחול.

לנו כבר ברור כי הדיגומים לא יימשכו, כשם שלא מבוצעים סביב מתחם בז"ן ולמרות שמחוייבים להם עוד מהצו המנהלי הקודם שהוצא להם במרץ שנה שעברה.
המשרד להגנת הסביבה ממשיך ומועל בתפקידו ונותן ידו להקלות בלתי נסבלות לבז"ן, המתחם המזהם בישראל.

6 תגובות
 1. רפי חסון ומשפחתו. אמר/ה

  טוב מאוד עשה המשרד להגנת הסביבה,בראשות השר זאב אלקין ,לגבי בז"ן בחיפה.חג שמח

 2. אזרח מודאג אמר/ה

  המשרד לאיכות הסביבה עושה מצג שווא כאילו סוגר את המתקן שמזהם שנים את חיינו .בגדול המתקן יפתח ימשיך לזהם והכל בסדר התושבים ישלמו את מחיר הזיהום בחייהם וחיי הילדים .שר התחהורה הכלב התורן מתנגד לסגירה לא איכפת לו שימותו אזרחים העיקר שיהיה לו חומר לאספלט לבניית כבישים.שר התחבורה המנוול מברך אותך שתוציא מילין שקלים על תרופות לך ולמשפחתך מנוול בן בלייעל

 3. כוס קקאו אמר/ה

  אתה יודע בכלל מי זה שר התחבורה?
  ומה היו השיקולים שלו כשנתן אורכה להסדרת המתקן?
  חשבת אולי שגם מסלולי התעופה של צה"ל צריכים אספלט?
  סוף הקלדה במחשבה תחילה!

 4. בן דוד ומשפחתו אמר/ה

  נכון ,צודק

 5. דני אמר/ה

  לעניין הזיהום, כל אלו המדברים על זיהום במפרץ חיפה. מישהו בדק את רמות הזיהום בימים האחרונים. זה ירד פלאים הכיצד? כי רכבים לא נוסעים. כלומר לא בזן היא המזהמת המשמעותית בסביבה אלא הרכבים. אז אולי על הירוקים לעמוד על כך שנפסיק לעשות שימוש ברכבים, זה פחות פופוליסטי מלסגור את בזן. אבל זה הדבר הנכון.
  גב׳ רווית שטוסל מטעה או בחוסר ידיעה או בממתכוון, בזן כן מנוטרת על הגדר, הנתונים זמיניים לכל הציבור באינטרנט. לעניין המתקן הזמני אז הזמני כשמו כן הוא, בימים אלו נבנה מתקן קבוע ואילולא הקורונה היה מתחיל לפעול באוגוסט/ספטמבר. המתקן הזמני הוקם בהשקעה שח מליונים עלמנת לגשר על פער הזמנים.

 6. עובד בזן אמר/ה

  כל הממדדים הראו בסגרים שהזיהום בחיפה נשאררר גם כשהתחבורה לא פעלה!!!!!
  לסגור את בזן!!! היא לא תורמת בשום דבר למדינה!!!! יש מספיק ביטומן למסלולי התעופה של צהל…

לא ניתן להגיב