בז"ן מתכננים הקמת תחנת כוח חדשה שתחליף את הישנה – הדיון במחוזית יתקיים ביום 20/01/2020

בתי הזיקוק לנפט (בז"ן) הגישו תכנית להקמת תחנת כוח חדשה, המוסקת בגז טבעי ובגיבוי סולר, במתחם בתי הזיקוק • קוד התכנית במנהל התכנון: 304-0674895 • התחנה מיועדת לייצר את כל צרכי החשמל והקיטור של בתי הזיקוק • התחנה מיועדת להחליף מערכי קיטור וגנרטורים בני כ- 40 שנה, הפועלים היום ותייצר 400 טון/שעה קיטור וכ-135 מגוואט.

בבקשה נכתב:

קבוצת בזן מבקשת לייעל ולשדרג את מערך האנרגיה שלה על ידי הקמת תחנת כוח בקוגנרציה שתחליף את תחנת הכוח הישנה ותספק את כל הצריכה העצמית של החשמל והקיטור במפעלי החברה. תחנת הכוח החדשה תחליף מערכי קיטור וגנרטורים בני כ- 40 שנה הפועלים היום ותייצר 400 טון/שעה קיטור וכ-135 מגוואט חשמל בהתאם לצורכי הקבוצה ותפעל ביעילות אנרגטית כוללת גבוהה מ-80% ולא תגדיל את פליטת המזהמים ממתחם בזן, הקמת התחנה החדשה תגדיל את האמינות של אספקת הקיטור למתקני קבוצת בזן החיונית למניעת מפגעים סביבתיים.

תחנת הכוח מיועדת לספק את צרכי מתקני הייצור של קבוצת בזן, ללא עודפים למכירה. תתאפשר, עקב שינויים בלתי צפויים בצריכת מתקני בזן, למשך פרקי זמן קצרים, הוצאת חשמל לרשת הארצית. תחנת המשנה החדשה תהיה מחוברת לרשת הארצית, זאת לצורכי גיבוי של הרשת הארצית למתקני בזן במקרים של השמטה עקב תקלה של יחידת גנרציה בתחנת הכוח החדשה, או עצירת יחידות ייצור לתחזוקה.

תחנת המשנה החדשה תקלוט את האנרגיה המיוצרת בתחנת הכוח החדשה, ותעביר אנרגיה זו לצרכני מתקני מגזר כרמל אולפינים במתח ביניים ולצרכני מגזר הדלקים במתח עליון אשר בתחום מתחם קבוצת בזן. לצורך העברת האנרגיה במתח עליון לצרכני מגזר הדלקים, יבוצע שימוש בקטע קו מתח עליון קיים בתאום עם חח"י שדרכו תועבר האנרגיה למגזר הדלקים.
מקור האנרגיה לתחנת הכוח יהיה גז טבעי וגיבוי בסולר, קו גז טבעי קיים בתחומי המפעל ולא יידרשו חיבורים או אספקות חיצוניות חדשות, סולר לגיבוי יגיע בצינור ייעודי ממיכלי סולר קיימים במתחם קבוצת בזן שייתן מענה ל 100 שעות תפעול. כמו כן, מיקום תחנת ההשנאה החדשה לצורך חיבור למערכת ההולכה במתח עליון של חברת חשמל תמצא בסמוך למסדר החשמל הקיים ובצמוד לקווי החשמל הקיימים של חח"י .

התכנית המפורטת להקמת יחידות הייצור החדשות מקודמת בהתאם לתכנית חפאג/1200ב' שהסדירה סטטוטורית את מתחם בזן המוגדר כאזור תעשייה מיוחד שמטרתו לרכז באזור תעשיות דלקים ופטרוכימיה. תכנית זו משנה את ייעוד השטח מ"תעשייה" ל "מתקנים הנדסיים" לצורך הקמת יחידות הייצור החדשות, כל עוד תתקיים באתר תחנת כוח, יחולו עליה הוראות תכנית זו.

2 תגובות
 1. משקרים את הציבור ומסרטנים אותו אמר/ה

  זאת האמת על מעשיות "מפרץ החדשנות" של כחלון ושות' – רמאות.
  הם בכיסי האולגרכיה בעלת המפעלים המזהמים, ומסייעים להם כמו ראש העיר הקודם להרחיב אותם עוד ועוד
  הציבור כנוע ושקט..
  אם היו הפגנות ענק של 100 אלף תושבים סביב בז"ן אז הדברים היו נראים אחרת ובאמת היו מתחילים
  לקדם תוכניות העתקת המפעלים. אבל הציבור שקט בבית סופג סרטן בלי בלאגן.

 2. חיפאי אמר/ה

  לא רוצים אתכם בעיר שלנו!!! חנקתם אותנו!!!! לא רוצים תחנת בלב מטרופולין של מיליון תושבים

לא ניתן להגיב