ילדים עם מוגבלויות קיבלו ציוד חדש בבית הספר אופקים, באמצעות הקרן לחיפה

בית ספר אופקים הינו אחד מהמוסדות שהקרן לחיפה תורמת ותומכת בהם.

סוזנה רייף. מנהלת ביה"ס אופקים. צילום: הנהלת בית הספר.

בית ספר אופקים בחיפה הינו ביה"ס לחינוך מיוחד לתלמידים עם מוגבלות פיזית מורכבת לגילאי 6 עד 21. בבי"ס לומדים כ- 70 תלמידים נכים מחיפה והצפון. ה"אני מאמין" של ביה"ס הוא לאפשר לתלמידים לפגוש את עצמם ואת עולמם, וכך לצייד אותם בכלים הנדרשים להיות אזרחים המשפיעים על חייהם ומעורבים בקהילה על פי היכולות וההעדפות האישיות של כל אחת ואחד.

צוות המורים מתווך בתהליך וחושף את התלמידים להזדמנויות הלמידה והחוויות המובילות אותם לתובנות ולהתפתחות. בית הספר ממקד את תכניות העבודה סביב אישיותו של התלמיד ואורח חייו בשלושה תחומים: התחום האקדמי, כישורי חיים ובתחום ההתנהגותי חברתי. בנוסף, שילוב מרבי של הבוגר בקהילה הינה מטרה מרכזית בעשייה החינוכית הבית ספרית.


| נדרש ציוד מיוחד:

הקרן לחיפה תומכת בבית ספר אופקים בשנים האחרונות שקיבל דרכה תרומות חשובות ומשמעותיות לטובת שירותים נוספים לרווחתם של התלמידים.

| התורמים לבית הספר, באמצעות הקרן לחיפה:

חברת אמות בראשות אבי מוסלר (כתות מתוקשבות). משפחת זייפן (גן ציפורה) וקנדי ניל שור הוא תורם יהודי קנדי ותיק של הקרן.

| מנהלת בית הספר, סוזנה רייף, סיפרה  לחי פה על פועלה של הקרן לחיפה בבית הספר:

"קיבלנו בתרומה מחשב עיניים עם תוכנות ולוחות תקשורת לתרגול ואימון תקשורת אצל תלמידים אשר מתקשרים רק באמצעות מיקוד מבט. קיבלנו בתרומה של חצר טיפולית "גן ציפורה" לפעילויות בחצר ביה"ס של השכבה הצעירה. קיבלנו תרומה של אייפדים ואפל TV לעבודה בכיתות מתוקשבות.
הוזמן עבורנו עמידון לתגבור העמידה הטיפולית של תלמידים שלא יכולים לעמוד בכוחות עצמם. בנוסף הוזמן עבורינו כיסא גלגלים ממונע המאפשר לימוד ותרגול מיומנויות לתפעול כיסא באופן עצמאי לקראת קבלת כיסא אישי. הקרן לחיפה מגלה רגישות לצרכיהם של תלמידי ביה"ס ואפילו חלק מהתלמידים מכירים את הנציגים.
סוזנה רייף. מנהלת ביה"ס אופקים. צילום: הנהלת בית הספר.

 

 

לא ניתן להגיב