החזר כספי למעסיקים על ימי בידוד של עובדים • ביטוח לאומי

החזר למעסיקים על ימי בידוד של עובדים (צילום: ביטוח לאומי)

מעסיקים זכאים להחזר מהביטוח לאומי עבור דמי בידוד אותו שילמו לעובדים ששהו בבידוד ודיווחו על כך למשרד הבריאות.

מעסיקים רבים אינם מודעים לכך שעם תיקון חוק הבידוד, שהתבצע לאחר שהחל מבצע החיסונים באוכלוסייה, הם זכאים להחזר חלקי מהמוסד לביטוח לאומי עבור ימי הבידוד ששילמו לעובדיהם. זכאות זו הוארכה והיא תקפה עד יום 28/2/21.

אז מה באמת המעסיקים צריכים לדעת?

מעסיק ששילם דמי בידוד לעובד בתקופה שבין 01.10.2020 ל-28.02.2022, זכאי להחזר חלקי מהמוסד לביטוח לאומי, החזר שמשתנה בהתאם למספר העובדים שמועסקים אצל המעסיק. ההחזר משולם אך ורק עבור ימי הבידוד שלגביהם העובדים דיווחו למשרד הבריאות.

עבור יום הבידוד הראשון המעסיק לא יקבל החזר מאחר שהמעסיק לא נדרש לשלם לעובד דמי מחלה או דמי בידוד עבור יום הבידוד הראשון. המעסיק יכול לשלם דמי חופשה ולהוריד מימי החופשה של העובד. עבור יום הבידוד השני המעסיק יקבל 100% מהסכום ששילם לעובד. עבור יום הבידוד השלישי ואילך, הסכום שישולם למעסיק משתנה לפי מספר העובדים שהיו מועסקים אצלו ומגיע עד לתקרה של 30% מדמי הבידוד.

חשוב להדגיש כי החזר התשלום יבוצע רק עבור ימי עבודה בפועל, שלגביהם העובדים דיווחו למשרד הבריאות על הימצאותם בבידוד, ובמידת הצורך, על הימצאות ילדם בבידוד.
לעובד חודשי שעובד 6 ימים בשבוע ינוכה יום מנוחה אחד מכל 7 ימים. לעובד חודשי שעובד 5 ימים בשבוע או פחות, ינוכו 2 ימי מנוחה.

החזר למעסיקים על ימי בידוד של עובדים (צילום: ביטוח לאומי)

מעסיקים שאינם זכאים להחזר עבור ימי בידוד ששולמו לעובדים:

משרדי ממשלה. גוף מתוקצב מתקציב המדינה למעט חברה ממשלתית. קופות החולים ותאגידי בריאות. גופים הנתמכים על-ידי הממשלה – שהיקף התקציב הממשלתי שלהם הוא לפחות 25% מתקציב הגוף. מוסד חינוכי ומוסדות להשכלה גבוהה עם היתר, שהממשלה השתתפה בתקציבם בשנת 2019 לפחות ב-40% מהתקציב.

עד מתי ניתן להגיש תביעה להחזר דמי בידוד (לפי החודש בו הסתיימה תקופת הבידוד):

  • מעסיק שהעובד שלו שהה בבידוד החל מה-5 באוגוסט 2021 – יכול להגיש בקשה לזכאות עד 19.02.2022
  • מעסיק שהועבד שלו שהה בבידוד בחודש ספטמבר 2021 – יכול להגיש בקשה לזכאות עד 19.02.2022
  • מעסיק שהעובד שלו שהה בבידוד בחודש אוקטובר 2021 – יכול להגיש בקשה לזכאות עד 19.02.2022
  • מעסיק שהעובד שלו שהה בבידוד בחודש נובמבר 2021 – יכול להגיש בקשה לזכאות עד 28.02.2022
  • מעסיק שהעובד שלו שהה בבידוד בחודש דצמבר 2021 – יכול להגיש בקשה לזכאות החל מיום 16.01.2022 ועד 31.03.2022
  • מעסיק שהעובד שלו שהה בבידוד בחודש ינואר 2022 – יכול להגיש בקשה לזכאות החל מיום 16.02.2022 ועד 01.05.2022
  • מעסיק שהעובד שלו שהה בבידוד בחודש פברואר 2022 – יכול להגיש בקשה לזכאות החל מיום 16.03.2022 ועד 29.05.2022
החזר למעסיקים על ימי בידוד של עובדים (צילום: ביטוח לאומי)

חשוב לדעת:

חשוב לדעת כי כאשר תקופת הבידוד מתחילה בחודש אחד ומסתיימת בחודש עוקב, יש להגיש בקשה אחת עבור כל תקופת הבידוד ואין לפצל חודשים אחרי ה-16 בחודש בחודש שלאחר סיום הבידוד. הדיווח של נתוני השכר יהיה בהתאם לשכר של חודש תחילת הבידוד.

בנוסף חשוב לדעת, כי עובד שנכנס לבידוד ואומת כחולה קורונה, מהיום שאומת כחולה ודווח למשרד הבריאות הוא אינו זכאי לדמי בידוד והוא יקבל דמי מחלה.

כל מעסיק יכול להיכנס לאתר הביטוח לאומי באמצעות הדף המיועד לכך: דמי בידוד – תשלום למעסיקים עבור ימי בידוד ששולמו לעובדים, ולהגיש בקשה להחזר באמצעות מילוי הפרטים. לאחר מילוי הפרטים תיבדק הבקשה מתאומת מול משרד הבריאות, והיה שהכל תקין והבקשה תאושר, יוכל המעסיק לעקוב אחר סטטוס בקשתו עד לקבלת ההחזר.

הגיבו כאן לכתבה