דרישה לכינוס מליאת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה -"בדחיפות ועפ"י חוק"

יו"ר סיעת הירוקים וסגן ראש העיר אביהו האן, שיגר מכתב לראש העיר עינת קליש רותם וסגנה נחשון צוק, בדרישה לכינוס של מליאת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

כזכור, ביום שלישי (16/11/21) בוטלה ישיבת הוועדה כאשר נכחו בה 4 חברי מועצה בלבד, פחות מהמינימום הנדרש לקיומה. כעת טוען האן, כי סדר היום למליאה נמסר לחברי המועצה 5 ימים בלבד לפני ההתכנסות, דבר הנוגד את החוק, המחייב את הגשת סדר היום לפחות 7 ימים טרם כינוס הוועדה.

מכתב הדרישה לכינוס הוועדה של האן:

לכבוד:
דר' עינת קליש – ראש העיר. 
מר נחשון צוק – סגן ראש העיר, יו"ר ועדה מקומית לתכנון ובניה. 

הנדון: כינוס דחוף של מליאת ועדה מקומית לתכנון ובניה.
1 – כינוס מליאת הוועדה המקומית לתכנון ובניה האחרון התקיים ביום 19/9/2021, כלומר כבר יותר מחודשיים שמליאת הוועדה אינה מתכנסת והחלטות רבות וחשובות מתעכבות ולא נידונות, כפי שנדרש על פי החוק.  

2 – בדיון שהתקיים ב-19/9/21, הורדו מסדר היום בקשות ותוכניות שונות שלא ניתן לאשרן עקב בעיות ותיקונים נדרשים, ומאז – דום שתיקה! 

3 –  ביום 11/11/2021 נמסר סדר היום למליאת הוועדה לדיון שיועד ל-16/11/21 שלא על פי החוק, שהרי נדרש על פי סעיף 44 לחוק התכנון והבניה, למסור לחברי הוועדה את סדר היום לפחות שבעה ימים לפני קיום הדיון ואמנם לא הגיע קוורום נדרש לדיון זה. 

5 – לא מתקבל על הדעת שבמשך חודשים מליאת הוועדה לא תתכנס וכאשר מנסים סוף סוף לכנס את המליאה ההליך מבוצע בצורה לא חוקית בעליל.  

6 – חשוב להבין שאי כינוס הוועדה במשך תקופה כזאת ארוכה, גורם לפגיעה ישירה ומהותית הן בתושבי העיר והן ביזמים השונים הממתינים להחלטות הועדה ומצפים לוודאות תכנונית ולוחות זמנים סבירים בקבלת ההחלטות. 

7 – נבקשכם לכנס את הוועדה בדחיפות ועל פי החוק, כדי שחברי הוועדה יוכלו לדון בנושאים ובבקשות השונות הדורשות דיון והחלטה.

בברכה, 
אביהו האן – סגן ראש עיריית חיפה, סיעת הירוקים של חיפה
מוטי בליצבלאו – חבר מועצת עיריית חיפה, סיעת הירוקים של חיפה. 

אביהו האן מסר לחי פה:
"זהו כשל משמעותי של ראש העיר קליש וסגנה נחשון צוק שאינם מסוגלים לכנס את הוועדה לתכנון ובניה במשך חודשים רבים, תוך עצירה של תוכניות בניה רבות ויצירת חוסר ודאות תכנונית, הן לתושבים והן ליזמים. אני מקבל תלונות רבות מתושבים ומיזמים על חוסר תפקוד של הוועדה לתכנון ובניה וחוסר היענות לקידום בקשות להיתרי בניה. נדרש לבצע רוויזיה ותיקון עמוק למציאות בעייתית זו ואני דורש ממשרד הפנים ומנהל התכנון להיכנס לעובי הקורה כדי לתקן את המצב".

הגיבו כאן לכתבה

3 תגובות
 1. חיםה דורשת בחירות אמר/ה

  אל תעבירו את התקציב.
  חיפה דורשת בחירות.

 2. ירון ב. אמר/ה

  האן הנדלניסט. פתאום הקבלנים חשובים לו. והמילים " חודשים רבים לא כונסה הוועדה": פחות מחודשיים זה לא חודשים רבים, מר האן.

 3. דין דין אמר/ה

  מה יש לדרוש מעיריה שלא דואגת לתושביה ואינה מתפקדת? ועדה קרואה.

הגיבו כאן לכתבה