מחלוקת ארוכת שנים בין "רפאל" לעיריית קריית ים הגיעה להכרעה

ביהמ"ש דחה את הערעור המנהלי של רפאל וחייב אותה בהוצאות לטובת עיריית קריית ים

הכרעה תקדימית בנושא חיובי הארנונה של חברת רפאל (מערכות לחימה מתקדמות) ומי שנקראה בעבר רפא"ל (רשות לפיתוח אמצעי לחימה), שנמשך מזה מספר שנים.

במרץ 2019 שיגרה עיריית קריית ים התראה אחרונה לחברת “רפאל”, בגין ייתרת חוב ארנונה בסך שבעה מיליון שקלים וחצי, שהחברה מסרבת לשלם. מכתב ההתראה שוגר לאחר ששר הפנים אריה דרעי, אישר, לפני כשלוש שנים, את מסקנות הוועדה לחלוקת שטחים, אשר המליצה לחייב את רפאל בתשלומי ארנונה לרשויות הגובלות איתה.

על פי אותן המלצות, משויכים בחוק כל שטחי “מכון דוד”, בהיקף של קרוב ל-7000 דונם, לקריית ים. כפועל יוצא ומחישוב שערכה העירייה, עמד תשלום הארנונה השנתי שעל “רפאל” לשלם בעקבות ההחלטה, על סכום של עשרות מיליוני שקלים בשנה. נכון ליום שיגור המכתב, עמדה ייתרת חובה של “רפאל” לעירייה, על סכום של 7.5 מיליון שקלים, סכום שהחברה סירבה לשלם.

מחברת רפאל נמסר בזמנו לחי פה בתגובה:

״לא ברורה לנו המהומה, שכן הכספים הועברו, זה מכבר, לעיריית קריית-ים. רפאל, מאז ולתמיד, עומדת בכל מחויבויותיה, לרבות בהיבטי תשלומי ארנונה, וכך נעשה גם הפעם, עם הכספים שאינם שנויים במחלוקת. זאת בניגוד לעיריית קריית ים ועיריית עכו, אשר חייבות לרפאל, יחד ולחוד, סכום של 24.5 מיליון ש”ח, בגין הסכם שנחתם כדת וכדין וטרם שולם״.

בחודש מאי 2019 ראשי הערים ביאליק, מוצקין,  קריית ים, עכו והמועצה האזורית מטה אשר, יצאו למלחמה על הארנונה המגיעה להם מרפאל.

הנושא, כאמור, עבר לדיון והערכה בבית המשפט, שפסק לטובת העירייה, אך רפאל החליטה להגיש ערעור מנהלי לבית המשפט המחוזי בחיפה, על ההחלטה. סגן נשיא בית המשפט, השופט רון סוקול דחה את העתירה.

פסק הדין המכריע ניתן השבוע בבית המשפט המחוזי בחיפה, בו פסק השופט סוקול, בערעור המנהלי שהגישה רפאל נגד חיובי ארנונה בסך 12 מיליון שקל שדרשה ממנה עיריית קריית ים, לאחר שבשנת 2018 הועברו כל שטחי מכון דוד לאזור השיפוט של עיריית קריית ים.

בערעור טענה רפאל, כי בשטחים המוחזקים על ידי מכון דוד נמצאים שטחים ניכרים שמוחזקים על ידה ועבור מדינת ישראל, לכן, על פי החוק, מגיעה לה הנחה בגובה של שני שליש מהחיוב בארנונה.

אבי גולדהמר (צילום: יח"צ)
אבי גולדהמר (צילום: יח"צ)

עיריית קריית ים, באמצעות עו"ד אבי גולדהמר, המתמחה בדיני רשויות מקומיות, טענה שלוועדת הערר אין סמכות לדון בטענה מסוג זה. ועדת הערר קיבלה את עמדתה של העיריה ודחתה את הערר של רפאל בעניין זה. אולם, הרשות לפיתוח אמצעי לחימה לא ויתרה והגישה ערעור לבית המשפט המחוזי, שם חזר עו"ד אבי גולדהמר על טענתו, שהתקבלה על ידי בית המשפט, שכאמור, דחה את הערעור המנהלי וחייב את רפאל בתשלום הוצאות בסך 7500 ש"ח לטובת העיריה.

 בפסק הדין ציין השופט סוקול:

ההחלטה האם השטחים שרפאל מחזיקה הן "מטעם המדינה ולצרכיה" כולל בחובו גם בחינה של שאלות משפטיות מעמיקות ש"אינן כלולות ברשימת העילות שבסמכות מנהל הארנונה או ועדת הערר". עוד ציין השופט, כי מאחר שמדובר במתקן בטחוני מסווג שלא ניתן להיכנס ולמדוד אותו, אין מקום להרחיב את סמכויות ועדת הערר ולאפשר לה לדון בטענת הפטור שהעלתה רפאל.

לא ניתן להגיב