מושבת לינת הקורמורנים בקישון היא מהגדולות בארץ

מנתוני הספירה הארציים, עולה כי מושבת לינת הקורמורנים בקישון היא מהגדולות בארץ

ספירת_קורמורנים_2015._צילום_אולגה_ודוב.JPG

בקישון נספרו השנה 2,033 קורמורנים גדולים, במסגרת ספירת הקורמורנים הארצית המתקיימת באתרים שונים ברחבי הארץ. ברשות מציינים בסיפוק, כי על אף הירידה במספר הפרטים של המין “קורמורן גדול” בשנתיים האחרונות באזור עכו זבולון, עדיין מושבת לינת הקורמורנים בקישון היא מהגדולות בארץ.

הגעת הקורמורנים לקישון נובעת כתוצאה ממאמצי השיקום שמובילה רשות נחל הקישון בשנים האחרונות, הבאים לידי ביטוי גם בשיפור איכות מי הנחל וריבוי הדגים במימיו. אתר לינת הקורמורנים בקישון מאופיין בעצי אקליפטוס גדולים הסמוכים לנחל ללא גישת אדם לאתר הלינה. הקורמורנים מצאו את הקישון כאתר אטרקטיבי ומזמין עבורם כבר משנת 2007 ובמרוצת השנים אוכלוסייתם במגמת עלייה (למעט השנתיים האחרונות).
ספירת_קורמורנים_2015._צילום_מיכאל_קופליק.JPG
הספירה הארצית נערכה בשבוע האחרון, בין התאריכים 15.1.2015- 11.1.2015, ובקישון התבצעה הספירה ב- 12.1.2015 עם אור ראשון, בזמן שהקורמורנים עודם לנים על עצי האיקליפטוס לגדת הנחל, בסמיכות לגשר ההסתדרות במפרץ חיפה.

את הספירה ביצעו ממונה הפיקוח ברשות נחל הקישון, אלון בן מאיר וראש תחום סביבה, מיכאל קופליק, יחד עם נציגי רט”ג, שי קבסה ואוהד הצופה.

מתוך נתוני הספירה הארציים, חורפים השנה בישראל 17,382 קורמורנים גדולים. מספר זה גבוה ב-3,000 פרטים בהשוואה לשנה שעברה ולראשונה מאז 2010 גם הכנרת חזרה להיות אתר חריפה מרכזי, בה מרוכזים כשליש מהקורמורנים בישראל.

מושבת הקורמורנים בקישון קטנה השנה בהשוואה לשנים קודמות ועל פי דברי מומחים, לא ניתן להכריע בוודאות מהי הסיבה המרכזית לכך.
מכלול משתנים משפיעים על נדידת הקורמורנים, לרבות זמינות מזון, אירועי אקלים קיצוניים, אירועים שהתרחשו בתקופת הקינון ובשטחי הקינון באירופה, תנודתיות טבעית בגודל אוכלוסיית הקורמורנים ועוד.

הספירה השנה התקיימה על רקע טמפרטורות קיצוניות ומשקעים רבים. מנתוני תחנת הניטור של רשות נחל הקישון, נמצא כי טמפ’ מי נחל הקישון ירדה בשבוע ספירת הקורמורנים, ל- oc5 (בעונה זו טמפ’ המים היא כ- oc10). טמפ’ האוויר הגיעה בלילה ל- 1-5 oc. יתכן ותופעות אלו הביאו לירידה בזמינות הדגה בנחל ובעקבות כך, לירידה במספר הקורמורנים. על אף האמור לעיל, לא ניתן לקבוע כי זו הסיבה העיקרית לירידה בגודל המושבה.

לדברי גב’ שרון נסים מנכ”לית רשות נחל הקישון: “כחלק ממכלול הפעולות לשיקום הנחל, הרשות פועלת לשמירה על המגוון הביולוגי האופייני לסביבת נחלים ובתי גידול לחים. מגוון עופות המים הנצפים בקישון הולך ועולה בשנים האחרונות ומהווה כיום אטרקציה לצפרים וחובבי טבע. בימים אלה, הרשות מקדמת ומבצעת תוכנית להקמת אתר צפרות לאומי לגדות הקישון, שישמש את כלל הציבור ויתרום להגדלת מגוון החי והצומח בסביבת הנחל”.

להלן נתוני ספירת הקורמורנים בקישון במרוצת השנים:

שנה מספר קורמורנים
2015 2,033
2014 2,764
2013 4,385
2012 3,485
2011 3,500
2010 2,160
2009 370
2008 160
2007 120

איך מתבצעת הספירה?
את הספירה מבצעים בשטח, בחלוקה למתחמים. תחילה סופרים את הפרטים המעופפים ולאחר מכן את הפרטים שנותרו על העצים.

מתי מבצעים את הספירה?
עם אור ראשון כאשר הקורמורנים נמצאים עדיין על העצים, בטרם ייצאו לתור את מזונם. כך מוודאים שכל הלהקה נמצאת.

(*) “קורמורן גדול” הינו הגדול מבין עופות המים האירופאים המגיע לארצנו בתקופת הסתיו והחורף. עופות אלה חורפים בישראל ונשארים באזורינו עד סוף מרץ. הקורמורן ניזון מדגים וידוע כצוללן מצוין.

הגב לכתבה

אורח: כתובת האימייל שלך לא תפורסם • ניתן להירשם לאתר כאן למעלה ואז התגובה מאושרת באופן מיידי.