פעיל חברתי, מפקד יחידת הכלבנים צפון לאיתור נעדרים
כתבות מאת:

דודי מיבלום