פריצת ביוב מהקו הראשי המתחבר למכון טיהור שופכין (מט"ש) חיפה בנחל הקישון

הביוב זורם במורד תעלת ניקוז קייזר אילין לעבר נחל קישון

זיהום מביוב בנחל קישון

רשות נחל הקישון מודיעה על פריצת ביוב מהקו הראשי המתחבר למכון טיהור שופכין (מט"ש) חיפה.

הביוב זורם כעת לתעלת הניקוז קייזר אילין בדרכה לנחל קישון.

אנשי הרשות עוקבים מקרוב אחר אירוע הזיהום והשפעתו על הנחל. צוותי מכון הטיהור עובדים על תיקון הפריצה בקו.

צפוי כי העבודות על הקו ימשכו אל תוך הלילה.

צילום: אלון בן מאיר, רשות נחל קישון

ביוב בנחל הקישון: צילום: אלון בן מאיר, רשות נחל קישון

זיהום נחל קישון מביוב בשל פריצה בקו מאסף ראשי של מכון טיהור חיפה.
היום 1.1.2018 בשעות הצהריים על פריצת ביוב בקו מאסף ראשי של מכון טיהור חיפה. הביוב זורם בספיקה גבוהה לתעלת קייזר אילין ודרכה אל נחל קישון.
מדובר באירוע חמור בשל היותו קו ראשי הנמצא מתחת לפני המים.
על מנת לתקן את התקלה, יש צורך לסכור ולהסית את מי תעלת הקייזר אילין.
אנו נמצאים במהלך אירוע גשם שמקשה על ביצוע עבודות אלו ולפיכך יש חשש לאירוע מתמשך.
רשות הנחל תעקוב אחרי השפעת זרימת הביוב על המערכת האקווטית בנחל.
הביוב זורם במורד תעלת ניקוז קייזר אילין לעבר נחל קישון

ביוב בנחל הקישון

 

 

| מאיגוד ערים חיפה – ביוב, נמסר לחי פה:

לנוכח הכמות החריגה של המשקעים היום, נתגלתה פריצת ביוב מתחת לתעלת ביוב ראשית ברחוב האשל"ג. צוותים טכניים של האיגוד נערכים לביצוע התיקון.

לא ניתן להגיב