הסתיים השימוע לתש״ן בעניין המיכלים הדולפים בקריית חיים

נמל המפרץ חוות מיכלי תשן קרית חיים (צילום: ירון כרמי)

הודעת המשרד להגנת הסביבה

בהמשך לשימוע שערך המשרד להגנת הסביבה לחברת תש”ן: תנאי היתר הרעלים של החברה עודכנו כך ש-5 מכלים יושבתו לאלתר עד לבדיקתם ותיקונם כנדרש; המשרד הורה לחברה להקים מערכת לניטור מזהמים באמצעות חישה מרחוק ולהפעיל מוקד לטיפול בפניות הציבור בזמן אמת

השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל: “תוצאות השימוע שהמשרד ערך לחברת תש”ן מוכיחות את עמדתנו התקיפה כלפי המפעלים המזהמים במפרץ חיפה. לא נאפשר למפעלים להוות סכנה סביבתית ולגרום למפגע ריח הפוגע באיכות חיי התושבים. המשרד ימשיך לפעול בהתאם לסמכויות ולכלים העומדים לרשותו, לרבות נקיטת הליכי אכיפה בהתאם להוראות החוק למניעת מפגעים, חוק רישוי עסקים וחוק החומרים המסוכנים, לצורך הסדרת הליקויים והסרת המפגעים”

המשרד להגנת הסביבה ערך בשבוע שעבר (25 באוגוסט 2020) שימוע למנהלי חברת תש”ן (תשתיות נפט ואנרגיה) בגין חשד להפרת הוראות תחזוקה של מכלים המשמשים לאחסון דלק גולמי ופסולת דלק (מי ניקוזים) בטרמינל הדלק שבקריית חיים וזאת תוך גרימת סיכון סביבתי ומפגעי ריחות קשים לתושבי קרית חיים ולשוהים בסביבת חוות המכלים.

ממסקנות השימוע עולה, כי החברה הפרה את תנאי היתר הרעלים ותנאי רישיון העסק וכן הוראות חוק נוספות. החברה לא ביצעה פעולות נדרשות לתחזוקת חלק מן המכלים בהתאם לממצאי הבדיקות, לא פעלה בהתאם לנוהלי תפעול ותחזוקה להבטחת תקינות המכלים, לא נמנעה מפליטת אדי דלק לסביבה ואחסנה נפט במכלים לא אטומים. המשרד סבור, כי הפרות אלו יכולות להסביר חלק ממפגעי הריח מהם סובלים תושבי קריית חיים בחודשים האחרונים.

בהמשך להחלטות בסיכום השימוע, עדכן המשרד את תנאי היתר הרעלים של החברה כך שיצמצמו ככל האפשר את המפגעים הסביבתיים.

עיקרי התנאים שעודכנו:

• על החברה להפסיק את השימוש באופן מיידי, לרוקן ולהעביר לבדיקת תקינות חמישה מכלים שנמצאו שאינם כשירים לאחסון נפט או פסולת מסוכנת. תנאי לחידוש הפעילות בכל אחד מהמכלים הוא קבלת אישור בכתב מהממונה לאחר ביצוע בדיקות תקינות מלאות לכל אחד מהמכלים, ביצוע התיקונים הנדרשים על-פי דו”חות הבדיקה וקבלת אישור על ביצועם על-ידי גורם מוסמך

• באשר למכלים הנוספים, שבהם נמצאו ליקויים נקודתיים בסיורי הפיקוח, המשרד דורש מהחברה לתקן את כל הליקויים בתוך שבוע, בהתאם לדרישות שניתנו בדוחות הסיור, ולהעביר למשרד הצהרה של מומחה מטעם החברה על הסדרת הליקויים.

• עוד נדרשת החברה להגיש לאישור המשרד בתוך חודש תכנית להתקנת מערכת ניטור רציף על הגדר לכל אורך גבולות חוות המכלים (למעט מכיוון מערב) שתשמש לגילוי דליפת חומרים אורגניים נדיפים ממתחם החווה אל רשות הרבים, בשילוב מערכות תומכות לאיכון מקורות הפליטה באתר חוות המכלים. על-פי דרישת המשרד, המערכת תופעל בתוך 6 חודשים.

• בנוסף, החברה נדרשת להפעיל מוקד מאויש 24/7 לטיפול בפניות הציבור בזמן אמת. החברה תפרסם בגבולות חוות המכלים ובקרב תושבי קריית חיים את הפרטים על מערך הטיפול בפניות הציבור וכן דרכי ההתקשרות למוקד לשם הגשת תלונות על מפגעים סביבתיים שמקורם בחוות המכלים. המוקד וצוות החירום של החברה יפעל בהתאם לנוהל סדור שיוכן על-ידי המפעל ויאושר על-ידי המשרד.

רקע:

בחודשים האחרונים הגיעו פניות מרובות מהציבור על מטרדי ריח בקריית חיים לשרה להגנת הסביבה גילה גמליאל ולגורמי המשרד להגנת הסביבה. נציגי המשרד ביצעו מספר סיורי פיקוח בחוות המכלים תש”ן שבקריית חיים, בשיתוף איגוד ערים מפרץ חיפה. בעקבות הממצאים שעלו והליקויים שהתגלו בסיורים הללו, ולאחר עיבוד הנתונים ובשל החשד להפרת ההוראות וליקויים רבים שהתגלו בתחזוקת המכלים, המשרד ערך למנהלי החברה שימוע מקוון טרם החלטתו על נקיטה בצעדי אכיפה.

תש”ן מאחסנת בקריית חיים נפט גולמי במכלי אחסון גדולים, בסמיכות למרכז מסחרי ולשכונת המגורים קריית חיים מערבית. תושבים המתגוררים בסמוך לחוות המכלים פונים למשרד להגנת הסביבה, למוקד הסביבה של המשרד וכן לאיגוד ערים לאיכות סביבה, בתלונות על מפגעי ריח קשים האופייניים לדלק, שמקורם בחוות המכלים. הפניות הללו מעידות על מפגע מתמשך הפוגע באיכות חיי התושבים.

באחרונה התרחשה עלייה משמעותית בפניות של תושבים המדווחים על מפגעי ריח בליווי תסמינים בריאותיים, כגון כאבי ראש. כך למשל, במחצית הראשונה של חודש אוגוסט התקבלו לא פחות מ-30 תלונות ברוח זו במוקד הסביבה של המשרד.

צוותי המשרד להגנת הסביבה וכן איגוד ערים לאיכות סביבה שהוזעקו לשכונה מעת לעת, בשל תלונות התושבים, אכן הרגישו בשטח ריחות אופייניים לדלק. בסיורים שבוצעו נעשה שימוש במצלמה תרמית לבדיקת פליטות של אדי דלק מגגות המכלים, והממצאים העידו על דליפות אדים. כמו-כן, נמצאו ליקויים בציוד המכלים. הליקויים הללו דווחו לחברה לצורך תיקון, ואולם סיורים חוזרים שנערכו החודש המשיכו לגלות פליטות של תרכובות אורגניות נדיפות שלא טופלו כהלכה. על רקע זה זומנה החברה לשימוע שהתקיים בשבוע שעבר.

מתש״ן נמסר לחי פה: ״החברה תגיב לכל הטענות הפרטניות כפי שהתקבלו בחברה לפני זמן קצר.
תש”ן מבוקרת ומפוקחת על ידי כלל הגורמים הרלוונטיים, ובהם המשרד להגנת הסביבה, ומיישמת את הנחיותיהם באופן מלא, וכך תעשה גם לגבי הדגשים והנחיות שניתנו בשימוע, וחלקם כבר יושמו בשטח
תש”ן היא חברה ממשלתית בבעלות אזרחי ישראל. החברה חיונית למשק האנרגיה בישראל ולתפקודו הרציף. החברה קשובה לקהילה בכל מקום בו היא פועלת ומנהלת דיאלוג רציף עם תושבי האזור. מדובר בחברה מקצועית ובטוחה, אשר משקיעה משאבים רבים ואמצעים חדישים במתקניה, תוך עמידה בכל תקני הבטיחות מהמחמירים ביותר בעולם.

אך טבעי שתושבי השכונה הסמוכה מעוניינים להעתיק את החווה למקום אחר. תש”ן מסכימה עם תושבי השכונה, וסבורה כי אין זה נכון לתפעל חוות מיכלים בסמוך לשכונת מגורים. תש”ן, חברה בבעלות ממשלתית מלאה, הוקמה באזור זה כבר בשנת 1934, טרם הקמת המדינה, תקופה בה לא התגוררו תושבים סביב חוות המיכלים. לאורך השנים אושרו תכניות בניה וכיום השכונות התקרבו לחוות המיכלים. לכן, יש צורך להעתיק את חוות המיכלים לאתר חלופי.

תש”ן, פעלה במשך קרוב ל- 20 שנה לאשר תוכנית להעתקת החווה לאתר חלופי, אך מקבלי ההחלטות, קובעי המדיניות, עיריית חיפה, גורמי תכנון ורגולטורים השונים אינם מקבלים את ההחלטה הנדרשת, אשר תסדיר את הסוגיה המורכבת.
החברה מקווה כי הדיונים ארוכי השנים בין משרדי הממשלה וגורמי התכנון השונים יסתיימו בהקדם ויביאו לפתרון לתושבים ולחברה.”

הגיבו כאן לכתבה

2 תגובות
  1. אבי+בוח³בוט אמר/ה

    שום מענה לא יפתור את הבעיה הכל טיואח בכדאי להשתיק את התושבים יש לפעול לסגירת המקום לאלתר וללא כל דיחוי חיינו וחיי התושבים בקרית חיים והסביבה זה לא הפקר

  2. אייל אמר/ה

    אם חיפה הייתה חשובה להם כמו תל אביב, חוות המיכלים של תש”ן כבר מזמן לא הייתה כאן והיו תוכניות לשכונה ענקית ומרינה.
    רוצים דוגמאות: פי גלילות, השלישות, הר הזבל בבת ים, מיכלי דלקים ברידינג, שדה דב, המחלבות בבצרון.
    תל אביב מסלקת מפגעים ובחיפה הם פה לנצח ועוד תקעו לנו נמל סיני שידרוש מאות מיכלי אחסון דלקים וחומ”ס.

הגיבו כאן לכתבה