זיהום האוויר בקריית חיים – מנהלי תש"ן לשימוע • המשרד להגנת הסביבה ותגובת תש"ן

חוות מכלי הדלק תש"ן - קריית חיים (צילום: חי פה)

מזה מספר שבועות מתריעים תושבי קריית חיים על ריחות של אדי דלק באוויר. אדי הדלק אינם רק מפריעים לנשימה, אלא הם גם מסרטנים, היות שאדי הדלק מכילים חומרים אורגניים נדיפים, כמו VOC, הנחשבים מסרטן וודאי לאדם.

בהמשך הפרסומים בחי פֹּה ולתלונות התושבים, הודיעו הערב במשרד להגנת הסביבה על זימון מנהלי תש"ן לשימוע.

חוות מכלי הדלק תש"ן - קריית חיים (צילום: חי פה)
חוות מכלי הדלק תש"ן – קריית חיים (צילום: חי פה)

מבזקים אחרונים בעניין זיהום האוויר מחוות מיכלי הדלק


הודעת המשרד להגנת הסביבה לחי פה – חדשות חיפה:

המשרד להגנת הסביבה הוציא התראה לחברת תש"ן בקריית חיים; הזמין את מנהליה לשימוע לפני החלטה על נקיטה בצעדי אכיפה בשל חשד להפרת הוראות לתחזוקת מכלי אחסון נפט גולמי, תוך גרימת מפגעי ריח חזקים, בלתי סבירים ומתמשכים; השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל: "לא נאפשר למפעלים להוות סכנה סביבתית ולפגוע באיכות חיי התושבים"

השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל:
"לא נאפשר למפעלים להוות סכנה סביבתית ולגרום למפגע ריח הפוגע באיכות חיי התושבים. חברת תש"ן, לפי ממצאי הסיורים של הצוות המקצועי במשרדי, לא הסדירה ליקויי תחזוקה מהותיים, ובכך מהווה גורם סיכון לתושבי האזור. נפעיל את כל האמצעים העומדים לרשותנו כדי לוודא שהציבור לא יסבול מכך שיש מפעלים בסמיכות אליו, וכי כל הליקויים יתוקנו לאלתר"

בשבועות האחרונים הגיעו פניות מרובות מהציבור על מטרדי ריח בקריית חיים לשרה להגנת הסביבה גילה גמליאל ולגורמי המשרד להגנת הסביבה. נציגי המשרד ביצעו מספר סיורי פיקוח בחוות המכלים תש"ן (תשתיות נפט ואנרגיה) שבקריית חיים, בשיתוף איגוד ערים מפרץ חיפה. בעקבות הממצאים שעלו והליקויים שהתגלו בסיורים הללו, ולאחר עיבוד הנתונים, המשרד להגנת הסביבה מסר היום (ב') למנהלי החברה התראה בגין הפרה לכאורה של חוק רישוי העסקים, של חוק חומרים מסוכנים ושל החוק למניעת מפגעים, באופן היוצר חשש משמעותי לפגיעה בציבור וכן מפגעי ריח חזקים ובלתי סבירים.

בשל החשד להפרת ההוראות וליקויים רבים שהתגלו בתחזוקת המכלים, המשרד זימן את מנהלי החברה לשימוע מקוון טרם החלטתו על נקיטה בצעדי אכיפה.

תש"ן מאחסנת בקריית חיים נפט גולמי במכלי אחסון גדולים, בסמיכות למרכז מסחרי ולשכונת המגורים קריית חיים מערבית. תושבים המתגוררים בסמוך לחוות המכלים פונים למשרד להגנת הסביבה, למוקד הסביבה של המשרד וכן לאיגוד ערים לאיכות סביבה, בתלונות על מפגעי ריח קשים האופייניים לדלק, שמקורם בחוות המכלים. הפניות הללו מעידות על מפגע מתמשך הפוגע באיכות חיי התושבים.

באחרונה התרחשה עלייה משמעותית בפניות של תושבים המדווחים על מפגעי ריח בליווי תסמינים בריאותיים, כגון כאבי ראש. כך למשל, במחצית הראשונה של חודש אוגוסט התקבלו לא פחות מ-30 תלונות ברוח זו במוקד הסביבה של המשרד.

צוותי המשרד להגנת הסביבה וכן איגוד ערים לאיכות סביבה שהוזעקו לשכונה מעת לעת, בשל תלונות התושבים, אכן הרגישו בשטח ריחות אופייניים לדלק. בסיורים שבוצעו נעשה שימוש במצלמה תרמית לבדיקת פליטות של אדי דלק מגגות המכלים, והממצאים העידו על דליפות אדים. כמו-כן, נמצאו ליקויים בציוד המכלים. הליקויים הללו דווחו לחברה לצורך תיקון, ואולם סיורים חוזרים שנערכו החודש המשיכו לגלות פליטות של תרכובות אורגניות נדיפות שלא טופלו כהלכה.

נובע מכך, שהחברה מפירה את תנאי היתר הרעלים בעניין מניעת פליטות של חומרים אורגניים נדיפים לסביבה. כמו-כן, החברה אינה מפעילה נוהלי תפעול ותחזוקה נאותים להבטחת תקינות הציוד ואינה עומדת בתנאי רישיון העסק, כך שנגרם מפגע ריח חזק ובלתי סביר לתושבים המתגוררים באזור ולבאי האזור המסחרי.

במכתב ההתראה צוין כי בטרם החלטה על נקיטה באמצעי האכיפה העומדים לרשות המשרד, מנהלי החברה מוזמנים לשימוע מקוון כדי להשמיע את טענותיהם בנושא.

המשרד יעדכן בהמשך ככל שיידרש, וקורא לציבור להמשיך ולדווח בזמן אמת על מפגעי ריח במוקד החירום, בטלפון *6911.

עיריית טירת כרמל – רחב

מחברת תש״ן (תשתיות נפט) נמסר לחי פֹּה – חדשות חיפה:

״תש"ן היא חברה חיונית למשק האנרגיה בישראל ולתפקודו הרציף. החברה קשובה לקהילה בכל מקום בו היא פועלת כבר למעלה מ- 80 שנה.
מדובר בחברה מקצועית ובטוחה, אשר משקיעה משאבים רבים ואמצעים חדישים במתקניה, תוך עמידה בכל תקני הבטיחות מהמחמירים ביותר בעולם. תש"ן מבוקרת ומפוקחת על ידי כלל הגורמים הרלוונטיים, ובהם המשרד להגנת הסביבה, ומיישמת את הנחיותיהם באופן מלא.

במהלך החודשים האחרונים, ולאור תלונות ריח, ביצע המשרד להגנת הסביבה בשיתוף עם איגוד ערים חיפה מספר ביקורות פתע וכן ביקורת ניטור אחת מתואמת עם תש"ן, בה הוצבו תחנות ניטור לאורך גדר החברה. זאת בנוסף לביקורות השוטפות אותן עורכת תש"ן בעצמה כמתחייב מהחוק. בכל ביקורות אלו לא נמצא מקור הריחות ולא נמצאה כל הפרה, נמצא כי החברה פועלת על פי החוק.

ידוע לנו כי תושבי השכונה הסמוכה מעוניינים להעתיק את החווה למקום אחר. חשוב לנו לציין כי תש"ן מסכימה עם תושבי השכונה. אנו חושבים שאין זה נכון לתפעל חוות מיכלים בתוך שכונת מגורים.

תש"ן, חברה בבעלות ממשלתית מלאה, הוקמה באזור זה כבר בשנת 1934, טרם הקמת המדינה, תקופה בה אף אחד לא התגורר סביב חוות המיכלים. ברבות השנים קודמו תוכניות בנייה סמוכות לחווה ואף נמכרו דירות סמוכות לחווה. כך, לאורך השנים נוצר חיכוך הולך וגובר בין צורכי ההתפתחות העירוניים לבין התעשייה עד שבתי התושבים נהיו סמוכים יותר ויותר למתחמי החברה. לאורך עשרות שנים נמנעו קובעי המדיניות והרגולטורים מקבלת החלטות שיסדירו את הסוגיה המורכבת.

תש"ן, פעלה במשך קרוב ל- 20 שנה לאשר תוכנית להעתקת החווה לקרקעות הצפון. מי שלא איפשר את קידום התוכנית במשך שנים כה רבות היו דווקא ארגוני סביבה שונים, חברי מועצת העיר חיפה ועוד אנשי ציבור ומקבלי החלטות. אישור תוכנית קרקעות הצפון התקבל לאחר ייסורים רבים רק בשנת 2018. כיום לא מקודמת תוכנית זו שוב עקב רצון פרנסי העיר להעתיק את החווה למקום שונה ממפרץ חיפה. ככל שתתעכב החלטה זו, כך נאלץ להמשיך לדור יחדיו.
החלטה זו נמצאת בידי מקבלי ההחלטות ברמות הגבוהות ביותר ואנו נשתף פעולה עם כל החלטה שתתקבל.

אנו מכבדים את התושבים ומקיימים איתם דיאלוג רציף. תש"ן אינה נגד התושבים באזור, יתרה מכך, כלל אזרחי ישראל הם הבעלים של החברה.
החברה מודעת למציאות המורכבת שנוצרה, ומאמינה כי יש לצמצם את החיכוך ולהעביר את מתקני החברה לאתר חלופי.
החלטה זו, טרם התקבלה ונמצאת בדיונים ארוכי שנים בין משרד הממשלה וגורמי התכנון השונים, ואנו מאמינים כי החלטות הגורמים המוסמכים תתקבלנה בהקדם."

וידאו – הזיהום בבית הספר דגניה – קרית חיים 15/05/2015

6 תגובות
 1. מיכל אמר/ה

  גם בחיפה היום היה זיהום נוראי .מהבוקר

 2. רחל+להב אמר/ה

  הסירחון הזה הוא נוראי. גורם ממש להקאות ובחילה נוראית. בלתי נתפס למה מישהו חושב שלהרעיל אוכלוסיה שלמה באדי דלק רעילים ומסרטנים זה דבר של מה בכך. אני מצפה מכבוד השרה גילה גמליאל לפתור את הנושא הזה אחת ולתמיד

 3. רפי חסון אמר/ה

  גם אני התרעתי מזמן באוזני אביהו האן,חבר מועצת העיר חיפה על כך.

 4. בזיון לאומי אמר/ה

  חודשים שהסרחון בלתי נסבל מהטכני ועד קרית שמואל וקרית חיים ענן של ריחות דלק, מזעזע.
  פשוט פח הזבל של המדינה אני רוצה לראות את נערי האוצר במודיעין חיים חודשים עם ריחות דלק בחצר..

 5. […] זיהום האוויר בקריית חיים – מנהלי תש”ן לשימוע •&he… […]

 6. אורנה בר לב אמר/ה

  ברגע שיש חריגות ויש תקלות יש צורך לטפל במיכלים ולרוקן אותם מיידית ולא לחכות להחלטות לגבי העברתם
  כאשר אני מבצעת טסט במשרד הרישוי לרכב שלי ויש פליטות חריגות אני לא עוברת טסט….לא מחכים להחלטות…

לא ניתן להגיב