טירת כרמל  – מובייל

זיהום אויר מכלי שייט הנכנסים לנמל חיפה

אניות בנמל חיפה (צילום: חי פה)

המשרד להגנת הסביבה מגבש תכנית פעולה להפחתת זיהום האוויר מאניות. תכנית הפעולה שתאומץ, תחייב פעולות משותפות עם רשות הספנים והנמלים במשרד התחבורה, משרד המשפטים, משרד האוצר וגורמים נוספים

כלי שייט אמריקאי בנמל חיפה, לקראת תמרון של הציים הישראלי אמריקאי יווני ושיתופי הפעולה (צילם: גבריאל קונפינו)

בהמשך להחלטת הממשלה הנוגעת לאזור מפרץ חיפה, וכחלק מהמחקרים והבדיקות המקיפות שהמשרד להגנת הסביבה עורך באזור, אושר לביצוע בשנת 2016 סקר היתכנות שבדק את היקף פליטות המזהמים לאוויר מכלי שיט בנמלי חיפה ואשדוד. מחקר זה סקר את האמצעים להפחתת הזיהום ואת ההיתכנות של יישומם.

תוצאות העבודה דווחו למנהלת תחום בכיר (מדע ומחקר) במשרד, ד"ר ארנה מצנר, והועברו לאנשי המקצוע. הסקר בוצע בחברת  AMCG AVIV על-ידי החוקרים יוגב ברק, אייל רזי-ינוב ואורן נועם מחברת AMCG AVIV וד"ר דניאל מדר מחברת SP interface.

בסקר ההיתכנות שבוצע מפורטות המלצות לאמצעים טכנולוגיים ורגולטוריים שיש לנקוט בהם לצורך הפחתת פליטות מכלי שיט. לאור הממצאים וההמלצות בדוח, המשרד מגבש תכנית פעולה להפחתת זיהום האוויר מאניות. תכנית הפעולה שתאומץ תחייב פעולות משותפות עם רשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה, משרד המשפטים, משרד האוצר וגורמים נוספים. 

מתוצאות סקר ההיתכנות עולה, כי סקטור כלי השיט בנמלים חיפה ואשדוד מייצר זיהום אוויר כבד שבסבירות גבוהה גורם להשפעה משמעותית על איכות האוויר באזורים מאוכלסים הסמוכים לנמל. היקף הזיהום בשני הנמלים גבוה יותר מהערכות קודמות שהיו ידועות בנושא.

על בסיס מצאי הפליטות לאוויר של המשרד להגנת הסביבה, בשנת 2018 הפליטות מכלי שייט בנמלי הים בישראל היוו כי 16% מסך פליטות תחמוצות הגופרית, 8% מסך תחמוצות החנקן וכ-7% מסך פליטות החלקיקים הנשימים העדינים (2.5PM ) בישראל.

זיהום אוויר כבד בחיפה 16.02.2018 (צילום: חי פה – חדשות חיפה)

הצפי הוא שבשנת 2025 תהיה ירידה בפליטות תחמוצת גופרית כתוצאה מרגולציה גלובלית בהרכב הדלקים בכלי השיט. המזהם העיקרי והמאתגר ביותר להפחתה הוא תחמוצות חנקן שהפחתת הפליטות שלו מחייבת התערבות אקטיבית.

יצוין, כי הצעת תקנות הנמלים למניעת זיהום אוויר מאניות, ממתינה לאישור משרד המשפטים בחודשים האחרונים, לפני העברתה לדיונים בכנסת. הצעת התקנות נוסחה על ידי רשות הספנות והנמלים בשיתוף המשרד להגנת הסביבה והיא תואמת ואף מחמירה במידה מסוימת מהנדרש על פי נספח 6 לאמנת MARPOL.

ישראל תוכל לאשרר את הנספח לאמנה רק אחרי שהצעת תקנות הנמלים למניעת זיהום אוויר מאניות תיכנס לתוקף. ישראל תהנה מהעבודה שאניות יפליגו בדלק מופחת גופרית (0.5%) כבר מחודש מארס 2020 אך לא תוכל לאכוף את הדרישה מול אניות שיפקדו את ישראל עד לכניסת התקנות לתוקף.

תגובה
  1. גל אמר/ה

    לסגור את הנמל

לא ניתן להגיב