בוטל היתר הרעלים להזרמה חוץ מפעלית למפעל דור כימיקלים

דור כימיקלים (צילום: המשרד להגנת הסביבה)

המשרד להגנת הסביבה עצר באופן מיידי את ההזרמה בצינורות המוטמנים של חברת דור כימיקלים המעבירים חומרים מסוכנים. זאת, בהמשך לעצירת ההזרמה שכבר ביצע סביב אירוע דליפת הגז לשני צינורות שמולאו במים. המשמעות היא כי המשרד אוסר את המשך העיסוק הקיים לחברה להזרמת חומרים מסוכנים בצנרת היוצאת מהמפעל והנכנסת אליו עד שימולאו התנאים המחמירים שהציב.

לאחר השימוע שקיים המשרד למנהלי החברה, המשרד קבע כי על דור כימיקלים לרוקן את הצנרות באופן מיידי (למעט 2 קווי צנרת שלהם נקבע הסדר מיוחד כמפורט) ונאסר עליה לשנע חומרים מסוכנים בצנרת הטמונה החוץ-מפעלית, עד שיוכח כי כל הקווים עומדים בדרישות שהוצבו להם והונחה דעתו של המשרד באשר לתפעולם לפי התקנים הבינלאומיים המחמירים ביותר ולסיכון שהם מייצרים.

המשרד להגנת הסביבה מדגיש, כי העובדה שדליפת הגז התגלתה רק בעקבות תלונות אזרחים לרשות הכבאות ולעיריית חיפה ולא באמצעות מערכות הגילוי המוקדם וההתרעה על דליפות מקווי שינוע חומרים מסוכנים, מצביעה על כשל כולל במערכת בקרת הדליפות של המפעל. מערכת גילוי הדליפות הקיימת על צינור ה-C4 לא הצליחה במשך ימים לגלות דליפה ולאור זאת, עולה החשד כי המפעל אינו ערוך ברמת ההגנה הנדרשת לגילוי ומניעת דליפות ממערך קווי השינוע של חומרים מסוכנים.  

המשרד להגנת הסביבה כבר ביצע בעבר כנגד החברה פעולות אכיפה משמעותיות – כמו צווי סגירה מנהליים על-פי חוק אוויר נקי, תיקי חקירה פליליים אשר הגיעו להרשעות מנהלים בבתי משפט, עיצומים כספיים ועוד – וממשיך באכיפה מאומצת כנגד החברה וכן כנגד כל המזהמים במפרץ חיפה.

המשרד להגנת הסביבה ממשיך לתחקר את האירוע, לרבות חשד לרשלנות ולקלות דעת מצד החברה, לאפשרות של זיהום וחשיפת הציבור לסכנה סביבתית משמעותית ובלתי סבירה וינקוט בכל האמצעים הנדרשים ובכל כלי האכיפה העומדים לרשותו.

רויטל גולדשמיד במסיבת העיתונאים של צוות מחקר סביבתי (צילום: חי פה)
רויטל גולדשמיד במסיבת העיתונאים של צוות מחקר סביבתי (צילום: חי פה)

ד"ר רויטל גולדשמיד, ממרכז מחקר סביבתי חיפה מסרה לי פה בתגובה: "המשרד להגנת הסביבה ביטל אמש את היתר הרעלים להזרמה חוץ מפעלית למפעל דור כימיקלים בעקבות הדליפה שהתרחשה במהלך החודש האחרון. אנו מברכים את המשרד להגנת הסביבה  במחוז חיפה שעמדו לצד הציבור ולא התכופפו מול לחצי משרד האנרגיה ומשרד הכלכלה.  אנו דורשים מהמשרד להגנת הסביבה לא לעצור כאן ולמצות את הדין מול מפעל דור, על שסיכן את תושבי המפרץ. המפעל נדרש בעבר (2017) להתקין חיישנים לגילוי דליפות על הצנרת ולא ביצע זאת כראוי. אנו קוראים למשרד להגנת הסביבה לא להסס מול בעלי ההון ולא לאפשר למפעלים מזהמים להתקיים בצד האוכלוסייה. אנו קוראים לממשלת ישראל לאמץ את דוח צפון ירוק להבראת מפרץ חיפה ופינוי המפעלים המזהמים מהמפרץ לאלתר".

עינת קליש רותם (צילום: ירון כרמי)
עינת קליש רותם (צילום: ירון כרמי)

ראש עיריית חיפה עינת קליש רותם מסרה לחי פה בתגובה: "אנו מברכים על החלטת המשרד להגנת הסביבה, ובתמיכה שלו במסקנות עיריית חיפה לשלול את רישיון העסק של כל קווי הצנרת שמחוץ למפעל״.

עו"ד שרית גולן
עו"ד שרית גולן

יו"ר איגוד ערים מפרץ חיפה, עו"ד שרית גולן מסרה לחי פה בתגובה: "האיגוד תומך בהחלטת המשרד להגנת הסביבה על הפסקת פעילות הצנרת של דור כימיקלים. זו טעות לאפשר למפעל שארעה בו תקלה להמשיך ולהזרים גזים מסוכנים בידיעה שמערכות הבקרה של המפעל לא פועלות כראוי. מדובר בהחלטה אחראית ונכונה. האיגוד פועל מול המפעל לאתר הטכנולוגיה המיטיבית ביותר לאיתור דליפות בצנרות ואשר החברה תחוייב להשתמש בה בכלל צנרות השינוע שלה".

רקע | פירוט בנוגע לצנרת:

לדור כימיקלים יש 8 צינורות חומרים מסוכנים מוטמנים. שלושה מהם מושבתים כבר כמה שנים; פעילות שניים מהם, המעבירים חומרים מסוכנים בין דור לבין בתי הזיקוק, הופסקה בהוראת המשרד לאחר האירוע והם מולאו במים. צינור המעביר MTBE (תוסף דלק) מדור כימיקלים לבז"ן; צינור המעביר MTBE ממסוף הכימיקלים לדור כימיקלים וצינור המעביר גז מדור כימיקלים ליוניליוור.

כל הצינורות נדרשים לעמוד בתקינה בין-לאומית ובתנאים הקבועים בהיתר הרעלים של המפעל, שמטרתם מניעת סיכון לבריאות הציבור ולסביבה. כאשר חלק מהצינורות עוברים מתחת לקרקע באזורי תעשייה במפרץ חיפה וחלק באזורים המשרתים את הציבור.

החלטת המשרד שהועברה למפעל היא כי על דור כימיקלים לעמוד בכל התקנים המפורטים בהיתר הרעלים לשמונת הצינורות – לבצע בדיקות ולהוכיח עמידה בהם על ידי חברות ובודקים מוסמכים; להגיש תוכנית לעמידה בתקנים; לבצע בדיקות אטימות; לשדרג את מערכת ההגנה הקתודית; לבצע בדיקות לעובי דופן בטכנולוגיה לפי התקנים המחמירים ביותר; לבצע איטום חיצוני של הצנרת; להגיש וליישם תוכנית לזיהוי כשלים מכניים; להגיש וליישם תוכנית פיקוח לעמידות הקווים; לבחון עמידה מלאה של מערכת ניטור הדליפות באמצעות חברה חיצונית מוסמכת לבדיקת התקן; ולהגיש לוחות זמנים צפופים לתיקון הליקויים. רק לאחר השלמת כל אלה, המשרד יבחן מחדש את המצב ואם מולאו התנאים המוקדמים, יתיר את הזרמת החומרים המסוכנים בקווים אלה ויעביר תנאים להפעלה.

יצוין, כי משרד האנרגיה ומשרד הכלכלה פנו באופן רשמי למשרד להגנת הסביבה וציינו, כי חלק מהחומרים המסוכנים המובלים בצנרות המפעל נדרשים לצורך פעילות משקית החיונית לציבור שאינה פעילות המפעל עצמו, ומכאן שהפסקת פעילות המפעל או הצנרת תביא לפגיעה בעלת היקף נרחב.

בפניית מנהל מינהל הדלק במשרד האנרגיה צוין, כי MTBE הוא תוסף דלק הנדרש לייצור בנזין לשם העלאת רמת האוקטן באופן שיאפשר עמידה בתקן האירופי. עד להשמשת קווי הצנרת השונים בשל הוראות המשרד, לא ניתן יהיה להמשיך ולייצר MTBE בישראל ויהיה צורך בייבוא שלו דרך מסוף הכימיקלים. המשרד שקל את בקשת משרד האנרגיה ומצא כי בשל העובדה שהקו הוא קצר יחסית ואינו עובר בשטח ציבורי ומבחינת הערכת הסיכונים שבוצעה על ידי המשרד, עולה כי הסיכון אינו מגיע לרצפטורים ציבוריים, שכן אלה מרוחקים ממנו, ניתן להתיר הזרמה בקו הצנרת ממסוף הכימיקלים למפעל בלבד. זאת, לאחר שימולאו תנאי ביניים שנקבעו מראש – תוך הקפדה על תנאים מחמירים לתפעול בתקופת הביניים עד להשלמת רשימת התנאים המלאה.

באשר לקו המספק גז מדור למפעל יוניליוור: הוא במרחק של כקילומטר ויותר מרצפטורים ציבוריים ועובר באזור שאינו נגיש לאוכלוסייה והערכת הסיכונים שנערכה גם לקו זה הצביעה על כך שהסיכון אינו מגיע לרצפטורים ציבוריים. על כן, גם בקו זה, המשרד הציב תנאים מחמירים לבדיקת הקו תוך זמן קצר, וקבע תנאים מחמירים לתקופת הביניים ועד להשלמת רשימת התנאים המלאה.

רקע | הרחבה הנוגעת להחלטת המשרד:

דור כימיקלים היא חברה המחזיקה קווי צנרת חוץ מפעלית שבהם מועברים חומרים מסוכנים (חלקם גזיים). קווים אלו עוברים בתוואי רשות הרבים באזורים סמוכים לרצפטורים ציבוריים ואזורי בילוי, ונסיבות אלו מכתיבות רף גבוה לתחזוקה מונעת בשוטף ולמתן מענה מהיר בחירום כאשר מתרחש אירוע.

במהלך השבוע של ה-12 במאי 2019 החלו להתקבל במוקד שירותי הכבאות ובעיריית חיפה תלונות מתושבים על ריח חריף באזור צומת הדרכים חלוצי התעשייה – יגאל ידין שבמפרץ חיפה (בהחלטת כב' השופטת תמר שרון נתנאל בעתירה המנהלית של דור נגד עיריית חיפה וראשת העיר אף נכתב כי פרק הזמן שעבר מאז התקבלו בעירייה התלונות הראשונות על ריח חריג ועד ליום האירוע הוא אף 19 יום).

שירותי הכבאות גילו ב-18 במאי 2019 בשעת בוקר מוקדמת ריכוזים גבוהים של גז פחממני הידוע בשם  C4 (גז מסוכן דליק ונפיץ) בשוחות עירוניות של תשתיות תאורה וחשמל סמוכות לצומת. בשל כך, משטרת ישראל הכריזה על אירוע חומרים מסוכנים, ורק אז הובא הנושא לידיעת המשרד להגנת הסביבה.

משטרת ישראל הורתה על חסימת דרכי הגישה לצומת בשל חשש לחיי אדם, ומוקד הסביבה של המשרד להגנת הסביבה דיווח על האירוע למפעלים הסמוכים, בהם למפעל דור ובוצעה בדיקה אשר הצביעה על כך שמקור הדליפה הוא בצנרת המובילה גז C4 מדור לבז"ן. כוחות החירום החלו בטיפול בה, בין היתר, על ידי הפסקת ההזרמה, ריקונם ומילוי הקווים במים. 

המשרד להגנת הסביבה אסר על החברה לחדש את העברת החומרים המסוכנים בצנרת המוליכה גז ממפעל דור כימיקלים אל תשלובת בז"ן.

החברה התבקשה להעביר מסמכים ובהם תכנית לבדיקת מיקום התקלה, הסיבה לה, תוצאות בדיקות תקינות הצנרת ודוחות מערכות ההגנה ובקרת הדליפות, שאותם חויבה להתקין ולתחזק בהתאם לתנאי היתר הרעלים. 

מנהל מחוז חיפה במשרד להגנת הסביבה, שלמה כץ, קיים ב-26 במאי 2019 שימוע למפעל, בו הוא והצוות שמעו את כלל טענות המפעל, והעלו את החשש כי המפעל אינו מקפיד על אופן התפעול והתחזוקה של התשתיות שלו. אתמול (א'), הועברה לחברה ההחלטה לאחר שהמשרד שקל את טענות המפעל והנסיבות לעומק.

לא ניתן להגיב