האם צפוי פיצוץ בממגורות חיפה (דגון) שעלול לגרום גם לאסון המוני ברכבת ובדרך העצמאות בחיפה?

אבק בממגורות דגון - צילום מתוך המגדל המערבי (מקור: ועד עובדי הממגורות)

הערת העורך: הכתב, מר ירון חנן, הינו מומחה לניהול סיכונים ומצבי אסון.

(חי פה – תחקיר) – שאילתה דחופה בנושא הסכנה הנשקפת מפיצוץ אבק אורגני בממגורות דגון, הוגשה לראש העירייה ד"ר עינת קליש רותם ע"י חבר מועצת העיר, מר מוטי בליצבלאו מסיעת "הירוקים של חיפה".

מהשאילתה עולה כי לכאורה קיימת סכנה ממשית לפיצוץ רב עוצמה עקב תחזוקה לקויה בממגורות חיפה חיפה (דגון),  בסמוך לצירי תנועה מרכזיים בחיפה, תוך הרס הממגורות וסיכון פוטנציאלי לעובדי הממגורות ולציבור הנוסעים בקרבתן והשבתת רוב היבוא של תבואות לארץ.

בית דגון ממבט על- צילום רחפן-מרום בן אריה

להלן נוסח השאילתה אשר שלח חבר המועצה מוטי בליצבלאו לראש עיריית חיפה:

הנדון: שאילתה לראש העירייה – סכנה לציבור בממגורות חיפה (דגון)

בעקבות סכסוך העבודה שפרץ לאחרונה בממגורות דגון עולים מדיווחי העובדים ומדברי יו"ר איגוד יבואני התבואה פרטים מדאיגים ביותר על הסכנה הבטיחותית להתרחשות פיצוץ אדיר הנשקפת כתוצאה ממחדלים ותחזוקה לקויה כביכול של מתקני שאיבת האבק המרחף.

לפי אותם דיווחים כמות האבק האורגני המרחף כ"כ רבה עד כדי כך שקיימת כל הזמן ראות לקויה בתוך מתקני איחסון הגרעינים עקב ריכוז האבק המרחף שלטענת ותיקי העובדים מדובר בתופעה בהיקף שכמותו לא נראה בשנים בהן הממגורות נוהלו ותופעלו ע"י הזכיינים שהקימו את הממגורות הללו.

להלן אחד הציטוטים מדברי העובדים (מתוך כתבה שפורסמה בעיתון דבר 1 ב- 4.4.23):
"התהליך הזה מייצר המון אבק אורגני, שמרחף בחלל הממגורה, וזה דבר מסוכן מאוד כיוון שמדובר בחומר נפיץ ברמה מאוד גבוהה….. מה שאמור למנוע זאת זו מערכת שאיבת אבק. כשהיא פועלת כראוי יש מינימום אבק בממגורה, שאותו העובדים כל הזמן מנקים. אבל בשנים האחרונות המערכת הזו מוזנחת. המנוע של המשאבה הוא משנת 1966 והוא כבר מקולקל.

המשמעות היא שאנחנו פשוט עובדים בתוך ענני אבק שניתן לראות רק מטר אחד קדימה. לא יותר מזה. זה לא היה ככה בעבר, עד לפני כחמש שנים. זו סכנת פיצוץ, אבל לא רק – זו גם פשוט סכנה בטיחותית ובריאותית לעבוד כל הזמן באבק עם ראות מוגבלת".

מיותר לציין כי לאור הקירבה הגבוהה של ממגורות דגון  לצירי תנועה מרכזיים ובמיוחד לנוסעים בדרך העצמאות, במטרונית, ומסילת הרכבת הסמוכה, חובה עלינו להיות מאד מודאגים מסכנת הפיצוץ שעלול לכאורה להתרחש בכל רגע ולגרום לאסון כבד, עם היווצרות ניצוץ ממקור הצתה כלשהו כגון מקור חשמלי, בסביבה אפופה באבק אורגני מרחף מהסוג הנ"ל, מעבר לכך יש לזכור כי מרבית משלוחי הגרעינים לסוגיהם השונים מגיעים לנמל חיפה ומועברים לממגורות חיפה (דגון), כך שהנזק הצפוי למדינה מהשבתת הממגורות באיום מהסוג הזה יהיה גדול ביותר. לפיכך, מתוקף חובתי הציבורית אבקש לקבל תשובותיכם המיידיות לשאלות הבאות:

 1. האם הסכנה המתוארת בדיווחי עובדי ממגורות חיפה (דגון) מוכרת לכם והאם נקטתם בשנה האחרונה בצעדים הדרושים לבחון ולקבל מידע על הנעשה במקום ולנקוט בהליכים שונים למניעת הסיכון לציבור הרחב באותם רצפטורים ציבוריים שכה קרובים למבנה הממגורות?
 2. האם דרשתם, באופן ישיר או דרך גורמים מוסמכים נוספים לקבל מבעלי הממגורות (חנ"י) ומפעילי המתקן (חב' "גדות" ו/או "מילניום") מידע עדכני הכולל: דו"חות/סקרי סיכונים וכל מידע גולמי המצוי ברשותם לגבי רמת הסכנה הנשקפת ממתקני ממגורות חיפה (דגון)?
 3. האם קיבלתם דיווח מאיגוד ערים חיפה לאיכות הסביבה אודות הסכנות הרלוונטיות בעת הזו בממגורות, בתקווה שהאיגוד מבצע בדיקות שוטפות באתרי עבודה בהם מתקיים סיכון כמתואר לעיל, או אף קיבלתם אזהרה ממשית מהאיגוד לגבי האיום הנשקף לציבור כתוצאה מהליקויים הבטיחותיים לכאורה בתחזוקת המתקנים הנ"ל?
 4. מהו טווח הסכנה במקרה של פיצוץ בממגורות ?
 5. האם קיימים בממגורות עוד גורמי סיכון בטיחותיים שצריכים להדאיג את הציבור מלבד אבק מרחף ?
 6. האם בנוסף לאיגוד הערים חיפה, פניתם בעקבות המידע שפורסם באופן פומבי, ומן הסתם הגיע גם אליכם, אל הרגולטורים הרלוונטיים ובכללם: מפקח העבודה הראשי (ראש מינהל הבטיחות במשרד העבודה), הרשות הארצית לכבאות והצלה או המשרד להגנה"ס, על מנת שיבחנו מתוקף סמכותם את הנעשה בממגורות חיפה (דגון), ובכלל זה את מצב התחזוקה, מצב ליקויי הבטיחות וסיכוני הפיצוץ הפוטנציאלי כתוצאה מכך?
 7. האם דרשתם מבעלי ומפעילי הממגורות דו"ח סטטוס לביצוע פעולות חיוניות לפתרון הליקויים הבטיחותיים והמסוכנים עקב הימצאות כמות גבוהה של אבק אורגני מרחף היוצר אווירה נפיצה בשטח המתקן הזה?
 8. האם האבק המרחף יוצא מתחום הממגורות ויוצר גם זיהום סביבתי מחוץ למבנה?
 9. מי אמור לפקח על קיום תהליך תיקון הליקויים הבטיחותיים?
 10. אם אכן יש בפניכם הוכחות לכאורה או דיווחים לקיום סכנת פיצוץ מיידי בממגורות חיפה (דגון), האם וכיצד פעלתם על מנת ליידע את הציבור על הסכנה הנשקפת לכאורה מהממגורות הנ"ל?

לאור הסיכון הפוטנציאלי המתואר, אבקש לקבל בהקדם האפשרי תשובות מפורטות כולל אסמכתאות  רשמיות לשאלותיי הנ"ל. 

בברכה,
    מוטי בליצבלאו – חבר מועצת העיר מסיעת "הירוקים של חיפה"


מה התגלה בסכסוך העבודה בממגורות דגון?

מאז תחילת אפריל 2023, החלה שביתה של עובדי ממגורות חיפה (דגון). העובדים מוחים הן על תנאי הבטיחות הלקוייה בממגורות הגרעינים, לדבריהם, והן על היעדר ביטחון תעסוקתי עבורם.

חברת נמלי ישראל (חנ"י) היא בעלת הנכס "בית דגון" והיא משכירה את הנכס, במסגרת מכרז, לחברת ניהול שזוכה במכרז, בעבר הפעילה את הנכס חב' "גדות" וכיום מפעילה אותו חברת "מילניום".

לפי פרסומים שונים, בכוונת חב' "גדות", אשר שותפה לבעלות בנמל חיפה ביחד עם החברה ההודית אדאני – להקים ממגורות חדשות ובטיחותיות יותר בשטח המזרחי של נמל חיפה, אך אין עדיין תאריך יעד ברור להפעלתן ויאן וודאות כי מהלך שכזה ייצא לפועל בעתיד הנראה לעין.

גם מנכ"ל מילניום מסביר בתגובתו כי ככל הנראה בעתיד הקרוב תופסק עבודת הממגורה במתחם דגון (ראו תגובה מלאה בהמשך).

כיצד מונעים אסון בממגורות חיפה כל עוד הממגורות פעילות?

בעקבות טענות העובדים, המובילים וספקי התבואות, מן הראוי לשאול כיצד מתכוונות חברת הניהול מילניום – שזכתה לאחרונה לקבל את תפעול הממגורות, להתמודד עתה עם טענת העובדים לתקלות בפינוי האבק המרחף, לאור הסיכון להיווצרות פיצוץ עצום ודליקות גדולות, דבר שעלול לגרום חלילה לאסון הן עבור העובדים ואף לנוסעים בתחבורה הציבורית והפרטית בדרך העצמאות הסמוכה מדרום לממגורות וכן לנוסעי הרכבת מצפון לממגורות?

לדברי העובדים, לא בוצעו הפעולות הנדרשות, על מנת לסלק את האיום לפיצוץ הנגרם מאבק אורגני מרחף. העובדים טוענים כי הם טרם ראו יישום של תוכנית רצינית לטיפול בליקויי הבטיחות הקשים ועל כך הם מוחים ויצאו להפגנות. ועד העובדים הסכים להשהות זמנית את פעולות המחאה, למשך חודש ימים, כדי לאפשר ניקוי הממגורות ותיקון תקלות שנוצרו לאחרונה במערכת החשמל.

העובדים אומרים כי "ברמת היומיום הסכנה לחיי אדם ולציוד אורבת לפתחנו ומוחשית מאד", במיוחד עקב תקלה שטרם טופלה במערכת שאיבת האבק, עקב השבתת ציוד ישן שאין לו כבר חלפים. טענות העובדים בנושא הסכנות הבטיחותיות החמורות (ר' תגובת יו"ר הוועד), זכו כבר לגיבוי פומבי מלא מצד ההסתדרות, איגוד עובדי התחבורה ואיגוד יבואני התבואות.

ממגורות חיפה (דגון) מבט מבפנים,  צילום:  יוסי גוזלן- מנהל עבודה

מהי הסכנה באבק אורגאני מרחף?

בעולם התרחשו כמה אסונות קטלניים באתרי עבודה בהם הופיעה תופעה של אבק מרחף ובכלל זה גםפיצוצים שהתרחשו כמה פעמים בתוך ממגורות גרעינים.

אחד האסונות הגדולים, שגבה קורבנות בנפש ופצועים וגרם נזק עצום, התרחש בקנזס ארה"ב בשנת 1998 באתר הממגורות הענקי Debruce Grain, שם התפוצצו ממגורות הענק באפקט דומינו שהתחיל מגורם הצתה חשמלי קטן באווירה בה התקיימו התנאים לסיכון אבק אורגאני מרחף. כך החלה שרשרת פיצוצים קטלנית שהרסה תאי איחסון עצומים (סילואים) באתר ואת מעלית ההרמה של הגרעינים, תוך גרימת נזק אדיר, ישיר ומתגלגל שהתברר ברובו כבלתי הפיך.

צפו בסרטון המתאר את הפיצוץ (מתוך יוטיוב):

פיצוץ ממגורות ענק בקנזס ארה"ב בשנת 1998 באפקט דומינו – מתוך יוטיוב

פיצוץ נוסף במפעל לאריזת סוכר

כעבור עשר שנים התרחש שוב אסון כבד של התפוצצות באווירת אבק אורגאני מרחף:
ב-2008 במפעל לאריזת סוכר Imperial Sugar  במדינת ג'ורג'יה, התרחש פיצוץ עצום שנגרם כתוצאה מכמות רבה של אבק אורגאני מרחף ומקור הצתה מקרי. באסון נהרגו 14 בני אדם ונפצעו עוד עשרות אחרים, אשר חלקם נותרו מאז נכים ובלתי מתפקדים.

עקב כך, המפעל כולו נהרס ויצא מפעולה כפי שניתן לראות בסרטון בקישור הבא:

מפעל סוכר שנהרס בפיצוץ בעקבות אבק מרחף (מתוך יוטייוב)

עשרות פיצוצים בשנה

בכל שנה מתרחשים בארה"ב עשרות פיצוצים באתרי עבודה כתוצאה מתופעת האבק המרחף. בעקבות האסון בג'ורג'יה שונו וגם התווספו תקנות מחייבות למניעת הסכנה הזו. בכל זאת, עדיין מתרחשים אירועים לא מעטים כאלה בכל שנה. פיצוץ כזה של אבק נפיץ מתרחש כאשר מתקיימים בו זמנית כמה תנאים מוכרים בספרות המקצועית בעולם הבטיחות.  

תנאים להיווצרות פיצוץ בעקבות ענן אבק אורגני מרחף (תרשים: ירון חנן)
תנאים להיווצרות פיצוץ בעקבות ענן אבק אורגני מרחף (מקור: CSB – US Chemical Safety Hazard )

האם קיימות בישראל תקנות מחייבות למניעת סיכוני אבק נפיץ מרחף?

גם בארץ התרחשו כמה אירועים קטנים של פיצוץ באווירת אבק מרחף, שבמזל הסתיימו רק בנזקים. אירועים אלה התרחשו בד"כ בתוך מיכלים סגורים, שלא תוחזקו כראוי באתרי עבודה שונים.

המודעות לקיום הסכנה הזו לא תמיד עוברת בהנחיות ברורות ובהדרכות בטיחות לעובדים באתרי עבודה רבים, אך כאמור הגורמים המוסמכים ובראשם מינהל הבטיחות והמוסד לבטיחות וגהות במשרד העבודה מכירים את גורם הסיכון הזה ואף קיימות תקנות והנחיות כתובות כיצד להפחית את הסיכון, למשל בטחנות הקמח בארץ שמצויות תחת סיכון דומה.

ניתן למצוא הנחיות אלו באתר האינטרנט של המוסד לבטיחות וגהות. [ ר' לדוגמא תשובה לשאלה שפורסמה ב-2012 באתר של המוסד לבטיחות וגהות : מהם כללי בטיחות לעבודה בטחנת קמח? (osh.org.il) וכן בחוזר פרסומי בנוגע לכללי עבודה בסילואים: d_200133_silo.pdf (osh.org.il) ]

תקנות אבק נפיץ מתוך פקודת הבטיחות בעבודה- 1970

מניעת פיצוץ על ידי משאבות

אחד האמצעים הטכנולוגיים להפחתת כמות האבק המרחף, באופן משמעותי, הוא התקנת משאבות שיונקות את האבק, וכן מניעת תנאים להיווצרות גיצים, ניצוצות, חשמל סטטי ומקור חום כלשהו בקרבת ריכוזי האבק האורגני, מניעת פיזור האבק באופן ידני או באמצעות מאווררים, במיוחד בתוך מקום סגור ועוד.

 "חומר אורגני בהגדרתו הוא חומר דליק. וכאשר חומר דליק, בעל שטח פנים גדול (משום שהגרגרים הם קטנים) נמצא בסביבת העבודה המכילה חמצן, הוא יוצר סכנה פוטנציאלית. כמו כן, טמפרטורת ההצתה של אבק אורגני מרחף נמוכה, בדרך כלל, יותר מזו של אבקות דליקות אחרות כמו אבק מתכת קלה. האירועים בהם אבק ואבקות גורמים להרס רב בשל חשמל סטטי הם נדירים, אבל כאשר מתרחש אירוע כזה הוא בד"כ קטסטרופלי. ולכן הקפדה על הניקיון וסילוק בטוח של אבק שמצטבר במקום העבודה כתוצאה מהתהליכים השונים בו איננה המלצה אלא חובה בטיחותית! "

דורון גודר, מהנדס תהליך בכיר וטכנולוג מוצקים בחברת "טבע-טק" על סיכוני התלקחות באבק מרחף ואבקות אורגניות [מתוך פרסום של המוסד לבטיחות וגהות- מאי 2012]

מה מצופה ממפעילי הממגורות ומהרגולטורים על מנת למנוע את הסכנה?

מכיוון שכאמור אבק מרחף הוא בעל פוטנציאל נפיצות גבוה, על אף שאיננו מוגדר בחוק חומרי הנפץ כחומר נפיץ, עדיין חלק מסוגי האבק המרחף במפעלים ומתקנים שונים בארץ מוכרים כפוטנציאל סיכון להיווצרות פיצוץ שיכול בתנאים מסוימים להפוך לאסון ברמה דומה לפיצוץ במתקני גז ודלק.

פיצוץ כזה עלול להביא להרס מוחלט ונזקים אדירים במפעלים ואתרי עבודה גדולים במיוחד באתר הממגורות בחיפה. 

לאור המודעות הלא גבוהה מספיק לגורם הסיכון המתואר, יש לברך את עובדי ממגורות חיפה שהבינו לפחות חלקית את הפוטנציאל הנפיץ, תרתי משמע, של האבק המרחף באתר העבודה שלהם וחשפו זאת לציבור במחאה שלהם וגם הציבו דרישה ברורה למפעילים הממגורה, לטפל בסכנה הזו באופן מידי.

כעת לאור דרישתם של כמה מבעלי העניין ובראשם: העובדים וההסתדרות, איגוד יבואני התבואות ואיגוד עובדי התחבורה, יש לצפות שהגורמים הרגולטוריים יבצעו באופן מידי את תפקידם, יבקרו באתר, יבדקו את הסיכונים ויורו לבעלים ולמפעילי הממגורות מה עליהם לבצע ובאילו לוחות זמנים, על מנת לא לסכן את העובדים ואת הציבור וגם למנוע  פגיעה משמעותית במערך היבוא והאספקה של תבואות לישראל.

תגובות:

חבר המועצה מוטי בליצבלאו מסיעת "הירוקים של חיפה"

"אני מדגיש את חובת העירייה וגם חובת איגוד ערים חיפה להגנת הסביבה לייצג את האינטרס הציבורי של תושבי חיפה והנוסעים בצירי התחבורה בקירבת הממגורות ולדרוש מכל הגורמים הרלבנטיים לפעול מידית לבדוק באופן מקצועי ומקיף בתוך שטח הממגורות, מהי מהות הסיכונים ומידת חומרתם, על מנת לטפל במהירות בכל סיכון ממשי שהתגלה באופן היעיל ביותר, תוך מתן דיווח שקוף ופומבי לציבור".

מוטי בליצבלאו (צילום: אלדד צלמים)
מוטי בליצבלאו
(צילום: אלדד צלמים)

תגובת משרד העבודה

"המפעל הינו מקום ותיק אשר נמצא בפיקוח שוטף של מינהל הבטיחות במשרד העבודה, ואך השבוע בוצע בו ביקור פיקוח. לאחרונה, הוחלפה החברה אשר מתפעלת את ממגורת הגרעינים ובתאריך 2/4/23 קבוצת מילניום קיבלה את רשיון ההפעלה של ממגורות חיפה (דגון).

בשנה החולפת, בוצע ניטור סביבתי תעסוקתי באתר, אשר בדק גם את נושא האבק ולא נמצאו חריגות. נדגיש כי בנושא אבק נפיץ – המטען אשר מגיע לממגורה הינו גרעינים, ובתפעול וניקיון נכון, הפוטנציאל לפיצוץ הינו נמוך.

מינהל הבטיחות במשרד העבודה ביצע מספר פעולות הסברה והדרכה במקום ובתכנית לניהול הבטיחות יש התייחסות גם לנושא של אבק נפיץ וניהול הסיכונים הללו. בנוסף, הממגורה מחזיקה אישור כיבוי אש בתוקף."

תגובת מר פיני סבח – מנכ"ל ובעלים של חב' "מילניום", שמתפעלת את הממגורות:

"ע”פ המידע שיש בידינו והתקבל מטעם מומחה של חנ”י לא קיימת סכנה ממשית לעובדים ולסביבה.

אכן, קיימת תוכנית לשיפוץ ושיפור סביבת העבודה לעובדים כמו גם תיקון שיפור והחלפת חלקים/חלפים למניעת סיכון כל שהוא למי מהעובדים ואו לסביבה.

אכן, הייתה ביקורת מטעם נציגה של המפקח הראשי במשרד העבודה ולא נתגלו סיכונים ממשיים וזאת למרות שתוך מספר שנים הממגורה אמורה להיסגר."

תגובת חנ"י – חברת נמלי ישראל

״חברת נמלי ישראל כלל איננה צד ליחסי העבודה בממגורה בחיפה, עוד מיום הקמתה בשנת 1955. הממגורה מופעלת בזיכיון ע"י קבוצת מילניום, שזכתה בהפעלתה במכרז תחרותי ופומבי.

בניגוד מוחלט לטענות שונות, לא קיימות בממגורה בעיות בטיחות המונעות את הפעלתה ואת העבודה בה. לקראת כניסתו של המפעיל החדש, חודשו בממגורה כל הרשיונות והאישורים הבטיחותיים להפעלתה מכל הגורמים הרלוונטיים, לרבות עיריית חיפה, חברת החשמל ורשות הכבאות וההצלה. בשנים האחרונות, חנ״י משקיעה עשרות מיליוני שקלים במימוש תוכנית לחיזוק ושדרוג הממגורה."

תגובת מר שמעון עמר – יו"ר ועד עובדי ממגורות חיפה

"ועד עובדי ממגורות חיפה (חיפה – דגון) מוסר כי חבל להכביר במילים. התמונות והסרטונים שצולמו בחודשים האחרונים ומצורפים לתגובתנו, אומרים הכל על הסכנה הבטיחותית והבריאותית החמורה בתוך הממגורות (ראו את הצילומים המצורפים, המראים את האבק המרחף בממגורה)!"

צילום מתוך ממגורות דגון- אבק מרחף מקור- ועד עובדי הממגורות
צילום מתוך ממגורות דגון- אבק מרחף מקור- ועד עובדי הממגורות
ממגורות דגון מתוך המגדל המערבי (מקור: ועד עובדי הממגורות)
ממגורות דגון מתוך המגדל המערבי (מקור: ועד עובדי הממגורות)
הגיבו כאן לכתבה

14 תגובות
 1. אריה אמר/ה

  לפני 30-35 שנה (בערך), אירע פיצוץ, בו עף גג של סילו שהכיל כנראה תערובת לבע"ח ליד עכו. יש באינטרנט תיאורים של פצצות דלק-אוויר (FAE), שם מפזרים דלק נוזלי לענן של תרסיס עדין באוויר ומפוצצים את הענן. הפיצוץ יוצר הדף עצום. אבק החיטה יכול להתפוצץ בדיוק באותו אופן. חייבים לטפל בנושא לפני שיקרה אסון.

 2. דן אמר/ה

  אותי מדעיג. יותר הסכנה לבריאות הציבור מהפלפליות והשוארמות וכול המסעדות והפצריות המלוכלכות

  1. אייל אמר/ה

   רק שבנושא הזה יש לך יכולת בחירה לאכול שם או לא.
   פה מדובר על אסון נוסח הפיצוץ בנמל בירות שעלול להתרחש ולפגוע במאות אנשים ברכבת מרכז, עובדים..

 3. שמואל אמר/ה

  עד עכשיו שרדו ככה אני מאמין שעוד 4 שנים ישרדו עד שייסגר המפעל הכל יעבור הבעייה הייתה ותמיד תהיה וועד העובדיםםםםם
  במקום לנסות להתעמת עם המדינה לקבל ביטחון תעסוקתי לעתיד של הצעירים מעניין אותם לחפש רעשי רקע שכביכול ישקיעו בממגורה לא ייקרה יש החלטה על השטח רוצים לבנות בתי מלון תלחמו על העתיד שלכם עם המדינה אל תלחיצו סתם את כל העולם שיהיה פיצוץ כי אם תלוי בכם אתם תשארו לעבוד במפעל ככה עוד 100 שנה עם האבק ועם החולדותתתתתתת

 4. חיפאי אמר/ה

  אולי הגיע הזמן להוריד את המפלצת הזו שמסתירה את כל הים לחיפאים… וגם מגבילה אותנו, מלא לכלוך ואבק וסירחון, נמאס כבר שיהרסו את הדגון הזה.. מספיק זיהום האוויר שיש לנו כאן

  1. טרודו אמר/ה

   כל הכבוד מוטי להעלאת הסיכון לסביבת הממגורות. מקוממת תגובת חנ"י המסתתרת אחר הצדקנות שאינה מתערבת ביחסי עבודה… היא בעלת הנכס ועליה חלות כל הנתחיבויות לבטיחות העובדים והציבור. באפילת האבק האורגני מסתתר סיכון רב, ועל המבנה התפעולי בחלוקה של בעל נכס ומפעיל באמצעות מכרז אך נועדו, בחסות פלפלת משפטית, לעמעם את האחריות הבלעדית על תפעול הממגורה. היות ומדובר באתר יחודי ומובדל מאחרים במקום רגיש, יתכן שהוא דורש חקיקה פרטנית שתמקד את הכללים והחובות הנוגעים לתפעול ובטיחות ממגורת דגון בחיפה, כל עוד היא פועלת.

 5. רפי רפאל - חסון.חיפה עיתונאי אמר/ה

  כל הכבוד ללוחמי האש. שבת שלום.

 6. יוסי אמר/ה

  לצערי , בישראל לא מטפלים בסיכונים בטיחותיים עד להתרחשות אסון…. ראה אסון הכרמל ואסון מירון ועוד..

 7. דין דין אמר/ה

  בזן במזרח ודגון במערב ובתווך תושבי העיר. חבית חומר נפץ.

  1. איל אמר/ה

   עיר חנ"י הולכת לאחסן לסינים במבנים לוגיסטים של 30 מטר גובה את כל הפסולת התעשייתית שעשרות מדינות בעולם סירבו להכניס. אנחנו היחידים שהולכים לאפשר הרעלת אויר וזיהומי קרקע ונחלים על גדות הקישון מפסולת תעשייה שסין מחפשת בכל העולם פחי זבל איפה להטמין אותה, האוניות עוברות בין הנמלים במדינות עולם שלישי ומנסות – אפילו באפריקה סירבו בנימוס אבל תראו קטע לסין יש נמל בבעלותה בישראל וחברת נמלי ישראל שמקימה עבורה מיכלי ענק לאחסון הפסולת. בתמורה סין תעניק הסכמי ביטול מכסים הדדי – אנחנו גם נקנה את הרכבים שלה והיא תקנה ותעתיק קצת ידע חקלאי באגרוטק.
   הסינים הם הסוחרים הטובים בעולם – הצליחו לסדר גם את מדינת היהודים.

 8. אייל אמר/ה

  מוטי אתה נכס לעיר ויתכן שהצלחת בתחקיר החשוב הזה על מחדל אי שאיבת האבק האורגני, שמוסתר היטב מהציבור (עד הפיצוץ..) פשוט במו ידיך למנוע את "אסון הכרמל" הבא – הפעם אולי "אסון דגון".
  חייבים מיידית לדרוש מהבעלים לפעול להחלפת המנוע תיקון החלקים ולהפסיק לברבר לנו שטויות שאין סכנה. זה מדהים איך תמיד לפני פיצוץ ונזק אדיר מספרים לנו שלא נשקפת שום סכנה.. ברור. גם לא נשקפה שום סכנה לקריסה של ארובה של בתי הזיקוק. גם לא נשקפה שום סכנה מסימון כביש בלי הפרדה כדו-סטרי בשיפוץ כביש האצטדיון עד שזה הוביל לשני הרוגים בתאונות חזיתיות. גם אין סכנה משריפת ענק בכרמל עד שכזו מתרחשת.
  לא להאמין לתגובת בעלי המפעל והתחמקות חנ"י – לא קשור ליחסי עבודה.

 9. מפוכח מתמיד אמר/ה

  שאלה :
  כמה שנים המפעל עובד בטכנולוגיה הזו. של אבק מרחף וכו'.
  איך זה שעד היום לא שמענו על סיכון לפיצוץ המבנה, וכל תרחישי האימים המוזכרים ?

  1. ירון חנן אמר/ה

   הנושא מוכר היטב, ועכשיו גם לציבור, הרבה בזכות העובדים שמתארים וכעת גם מתעדים את סביבת העבודה הייחודית שלהם.

 10. ממה ימות קודם? אמר/ה

  באם אדם עומד בין ממגורות דגון לבין הפולינום – ושניהם מתפוצצים באותו הרגע –

הגיבו כאן לכתבה