בז"ן יזרים קולחין תעשייתיים לנחל קישון, באישור המשרד להגנת הסביבה אשר השקיע 250 מליון ש"ח בניקיון הנחל

נחל הקישון - חתירה בקייאק (צילום: ירון כרמי)

בז"ן יזרים קולחין תעשייתיים לנחל קישון באישור המשרד להגנת הסביבה | האם ההיתר מנוגד לפרויקט ניקוי הקישון ומה אומרים ברשות הנחל ובעמותת צלול?

חברת בז"ן פירסמה הודעה על צו הרשאה להזרמה של קולחין תעשייתיים שתתבצע דרך צינור מוצא לנחל קישון. מערכת חי פה פנתה למשרד להגנתה סביבה אם ההיתר מנוגד לפרויקט ניקוי הקישון. במשרד להגנת הסביבה טוענים כי היתר הזרמת השפכים לקישון אינו מנוגד לפרויקט ניקוי הקישון, משום שהשפכים המוזרמים מטופלים ברמה הגבוהה ביותר, על-ידי מערכת שלמה של מתקני טיהור שפכים.

תגובת המשרד להגנת הסביבה במלואה שנמסרה לחי פה:

חידוש ההיתר ניתן לאחר שבז"ן מילאה את כלל הדרישות של הוועדה הבין-משרדית למתן היתרים, שבה יושב בין היתר נציג המשרד להגנת הסביבה. בז"ן נדרשה לפרסם את קבלת ההיתר בעיתונות, על-מנת ליידע את הציבור בדבר ההזרמה לנחל.

ההיתר אינו מנוגד לפרויקט ניקוי הקישון, משום שהשפכים המוזרמים מטופלים ברמה הגבוהה ביותר, על-ידי מערכת שלמה של מתקני טיהור שפכים. כמו-כן, רוב הקולחים המטופלים, משמשים כמקור מים למי קירור לצורכי המפעל ואינם מוזרמים לקישון.

יש פיקוח על הטיפול ואיכות הקולחים הן על-ידי בדיקות מטעם המשרד להגנת הסביבה והן על-ידי ניטור מקוון של מכשירים המשדרים את נתוני איכות הקולחים למשרד.

המשרד ימשיך לעקוב אחר מילוי תנאי ההיתר.

מרשות נחל קישון נמסר לחי פה: המשרד להגנת הסביבה פרסם הודעה בקשר לחידוש היתר ההזרמה של מפעל בז"ן שתוקפו עד ליום 31.3.2022. על פי הנדרש בחוק, ההיתר פורסם לידיעת הציבור.

יש לציין שמפעל בז"ן מזרים לקישון כבר למעלה משני עשורים, במסגרת היתרי הזרמה לים דרך הנחל, מתוקף חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים. היתר אשר ניתן מטעם המשרד להגנת הסביבה. המפעלים לאורך הקישון, בז"ן, כאו"ל, גדות ביוכימיה, דשנים וחיפה כימיקלים, מזרימים ישירות לנחל את קולחיהם במסגרת היתרי הזרמה.

אמות המידה להזרמה לים דרך הנחל מפורטים בהיתר. עם השנים חל שיפור באיכות ההזרמות לאור הדרישות שהוצבו למפעל. נכון להיום, הערכים להזרמה לים דרך הנחל תואמים לתקן ענבר להרחקה לנחלים (למעט בעת ימי סערה). ככל שיש חריגה מאמות המידה שבהיתר, רשות נחל הקישון והמשרד להגנת הסביבה פועלים לאכיפה, כפי שנעשה בשנים עברו.

הבעיה, כפי שרשות נחל הקישון רואה אותה, היא כי למפעל קיימת אופציה להזרים את קולחיו, גם למתקן GES. ההזרמה מהמתקן נעשית במסגרת צו הרשאה להזרמה לנחל שניתן על ידי רשות המים והאיכות המותרת בו היא בערכים מקלים יחסית להיתר ההזרמה לים. רשות נחל הקישון הגישה לועדה את עמדתה, אך לדאבוננו, עמדתנו לא התקבלה במלואה, הן בקשר לאיכות הפרמטרים המותרים להזרמה (כלל פחמן אורגני, פנול וסולפיד) וכלה בכך שניתנת למפעל אופציה להזרים גם דרך צו הרשאה. אנו סבורים שלכל מפעל צריך להיות צינור מוצא אחד, שהוא אחראי עליו ולא לתת לו מספר אופציות ובטח שלא אמות מידה שונות להזרמה.

בפועל, מכיוון שלבז"ן יש אופציה להזרים למתקן GES, לרב הוא אינו מזרים ישירות לנחל, אלא רק תמלחת דרך המתקן, דבר הנעשה כאמור במסגרת צו ההרשאה מטעם רשות המים.

רשות נחל הקישון מתנגדת באופן עקרוני לכל הזרמה שהיא, בוודאי כזאת שאינה תואמת את עקרונות שיקום נחלים. אנו רואים את הנחל משמש בעתיד לשייט ודייג ולכן יש לפעול להפסקת ההזרמות לקישון בכלל.

מעמותת צלול נמסר לחי פה בעקבות ההרשאה: "נחל לא יכול להיות המקום שאליו התעשייה מזרימה את התוצרים שלה. על המפעל למצוא פתרונות בתוך חצר המפעל מבלי לזהם את הסביבה".

מעיריית חיפה נמסר בתגובה לחי פה: "היתר ההזרמה ניתן על ידי המשרד להגנת הסביבה ללא ידיעת העירייה אשר תפעל יחד עם רשות נחל הקישון על מנת לוודא כי ההיתר ניתן מתוך גישה סביבתית מחמירה שתימנע כל פגיעה באיכות מי הנחל והים.

2 תגובות
  1. מיכאל אמר/ה

    אז לא ברור אם זה עובר טיפול אז שיחזירו לעצמם את הנוזל לשתיה !

  2. מיכאל אמר/ה

    אז לא ברור אם זה עובר טיפול אז שיחזירו לעצמם את הנוזל הזה לשתיה !

לא ניתן להגיב