התנגדויות רבות בעקבות התיקון להגדלת היתרי פליטה לפז שמנים וכימיקלים

 

עיריית חיפה, עיריית נשר, איגוד ערים להגנת הסביבה – אזור מפרץ מפרץ חיפה, הירוקים של חיפה, הקואליציה לבריאות הציבור, סביבתית ומרכז מחקר סביבתי חיפה שלחו התנגדויות למשרד להגנת הסביבה ובראשם ראש אגף איכות אוויר ושינוי אקלים ד"ר צור גלין, בעקבות טיוטת עדכון היתרי פליטה לפז שמנים וכימיקלים, לפיה המשרד להגנת הסביבה יאשר הגדלה משמעותית לבקשת פז שמנים. פליטה של מזהמים לאוויר מסוג תחמוצות גופרית ותחמוצות חנקן בשיעור של בין 650% – 786% ביחס לערכים שנקבעו בהיתרי הפליטה המקורי.

יש לציין כי כולם ציינו כי הגדלה זו הינה בניגוד מובהק לתוכנית הלאומית לצמצום זיהם האוויר והפחתת סיכונים במפרץ חיפה.

 

עו"ד שרית גולן - חברת מועצת העיר חיפה (צילום: אלבום אישי)
עו"ד שרית גולן – חברת מועצת העיר חיפה (צילום: אלבום אישי)

יו"ר איגוד ערים מפרץ חיפה להגנת הסביבה, וחברת מועצת העיר חיפה, שרית גולן שטיינברג, מסרה בתגובה: "לא ברור כיצד מפעל שפולט חומרים מזהמים מקבל גושפנקא מהמשרד להגנת הסביבה לפלוט יותר. נראה כי שכחו שממשלת ישראל החליטה על תוכנית להפחתת פליטות למפרץ חיפה ובמקום זאת אנו זוכים להרחבת פעילות של מפעלים מזהמים על חשבון הבריאות של כולנו. דאגתי שגם עיריית חיפה תגיש התנגדותה לשינויים המוצעים בהיתר הפליטה של המפעל ושגם באיגוד ערים ידאגו להעביר את עמדתם כנגד האפשרות של המפעל לפלוט יותר חומרים מזהמים. לא ייתכן שהמשרד להגנת הסביבה יתאים את התקנים של המפעל לפליטות בפועל במקום שהמפעל יתאים עצמו לתקנים מחמירים".

(צילום: אלבום אישי)

ראש עיריית נשר רועי לוי: "הבטחתי לפעול עבור הילדים שלנו שיוכלו לנשום אוויר נקי ואמשיך לפעול בכל הדרכים העומדות לרשותי לצמצום זיהום האוויר המשפיע על תושבי נשר והסביבה. אין כל סיבה לאפשר למפעלים המזהמים להגדיל את היתרי הפליטה ולמנוע מתושבי נשר ומפרץ חיפה חיים בריאים ואוויר נקי. בנוסף, תיקוני ההיתר המבוקשים לא עולים בקנה אחד עם תפקיד המשרד להגנת הסביבה לצמצום זיהום האוויר ואינם הולמים את מדיניות משרד הבריאות לצמצום תחלואת הנשימה במרחב מפרץ חיפה. אני סמוך ובטוח שהמשרד להגנת הסביבה יתנגד לבקשה להגדלת ההיתר כחלק ממדיניותנו".

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר בתגובה: "טיוטת שינוי היתר הפליטה למפעל פז שמנים פורסמה באתר המשרד להגנת הסביבה, והודעה על כך נמסרה בעמוד מרכזי בעיתון בעל התפוצה הרחבה בישראל, ואכן התקבלו הערות הציבור.  המשרד להגנת הסביבה בוחן לעומק את כלל ההערות שהתקבלו, ובהן זו של "מחקר סביבתי", ויעדכן בדבר ההמשך. יצוין, כי שינוי ההיתר נובע מבקשת פז שמנים לקבל היתר למיחזור שמנים".

מפז שמנים וכימיקלים טרם נמסרה תגובה.

כל מכתבי ההתנגדות  מצורפים לעיונכם:

[pdf-embedder url="https://haipo.co.il/wp-content/uploads/2019/01/התנגדות-איגוד-ערים-מפרץ-חיפה.pdf" title="התנגדות איגוד ערים מפרץ חיפה"] [pdf-embedder url="https://haipo.co.il/wp-content/uploads/2019/01/התנגדות-הקואליציה-לבריאות-הציבור-וסביבתית.pdf" title="התנגדות הקואליציה לבריאות הציבור וסביבתית"] [pdf-embedder url="https://haipo.co.il/wp-content/uploads/2019/01/התנגדות-מרכז-מחקר-סביבתי-חיפה.pdf" title="התנגדות מרכז מחקר סביבתי חיפה"] [pdf-embedder url="https://haipo.co.il/wp-content/uploads/2019/01/התנגדות-עיריית-חיפה.pdf" title="התנגדות עיריית חיפה"]

התנגדות הירוקים של חיפה

 

 

לא ניתן להגיב