כתבות נוספות בנושא

חפ/ 2000 – תכנית המתאר של חיפה