לראשונה נחשפו ציוני הבגרויות לפני בתי הספר בעיר חיפה – סוף קיץ 2016

לראשונה פורסמו השבוע הציונים בכל אחד ממקצועות הלימודים על פי בתי הספר. מצד אחד ניתן להתרשם מהישגי בתי הספר במקצועות השונים, מצד שני אסור להתעלם מכך שמספר התלמידים שנבחנו לא נלקח בחשבון.

ספר מתמטיקה - אילוסטרציה (צילום - ירון כרמי)

השבוע נחשפו לראשונה ציוני הבגרויות בבתי הספר בחיפה, על פי חלוקה למקצועות הלימוד. מהנתונים החדשים ניתן ללמוד מה ממוצע ציוני הבגרות בכל אחד מהמקצועות. הנתונים נכונים לקיץ 2016.

| לראשונה משרד החינוך מתיר את פרסום התוצאות, על פי צו בית המשפט:

עד היום נחשף רק אחוז הזכאים לבגרות בכל בתי הספר, שיעור התלמידים שנבחנו ב-5 יח"ל מתמטיקה ואנגלית ושיעור התלמידים, שתעודת הבגרות שלהם נחשבה לאיכותית על פי הקריטריונים, שקבע משרד החינוך וכעת נחשפים הנתונים בצורה מפורטת יותר.

| ממוצע ציוני הבגרות לפי בתי ספר בחיפה:

 • בבית הספר הריאלי הציון הממוצע בבגרות 5 יח"ל מתמטיקה הוא 87.6 ואילו ב-4 יח"ל 83. הציון בפיזיקה הוא 87 ואילו במדעי המחשב 92. הציון ב-5 יח"ל אנגלית עומד על 89.5.
 • בבית ספר ליאו באק הציון ב-5 יח"ל במתמטיקה 80 ואילו ב-4 יח"ל 83. בפיזיקה הציון הוא 82 ובמדעי המחשב 93. הציון הממוצע ב-5 יח"ל אנגלית הוא 86.
 • בתיכון קריית חיים הציון בבחינת הבגרות במתמטיקה 5 יח"ל הוא 86.4 וב-4 יח"ל 79. הציון בפיזיקה הוא 87 ואילו במדעי המחשב הוא 90. באנגלית 5 יח"ל הציון הוא 86.
 • בבית הספר חוגים הציון ב-5 יח"ל מתמטיקה הוא 83 וב-4 יח"ל הוא 79. בפיזיקה הציון הוא 80 ובמדעי המחשב הציון בבגרות עומד על 90. הציון ב- 5 יח"ל אנגלית הוא 87.
 • בבית הספר עירוני ג' הציון ב-5 יח"ל מתמטיקה הוא 84 ואילו ב-4 יח"ל הציון הוא 88. בפיזיקה הציון הוא 86.7 ובמדעי המחשב 91. הציון ב-5 יח"ל אנגלית הוא 86.
 • בבית הספר עירוני ב' (ישיבה) הציון ב-5 יח"ל מתמטיקה הוא 85 וב-4 יח"ל 82. בפיזיקה הציון הוא 82 (אין ציון בשנת 2016 במדעי המחשב) וב-5 יח"ל אנגלית הציון הוא 90.
 • בבית הספר עירוני א' הציון במתמטיקה 5 יח"ל הוא 77 ו-4 יח"ל 80. הציון במדעי המחשב הוא 81 ובפיזיקה הוא 84. הציון ב-5 יח"ל אנגלית הוא 82.
 • בבית הספר אליאנס (עמק השמש) הציון ב-5 יח"ל מתמטיקה הוא 88 וב-4 יח"ל 79. הציון בפיזיקה הוא 86 ובמדעי המחשב 94. הציון ב-5 יח"ל אנגלית הוא 86.
 • בבית הספר עירוני ה' הציון ב-5 יח"ל מתמטיקה הוא 85 וב-4 יח"ל 77. הציון בפיזיקה הוא 85 ובמדעי המחשב הוא 92. הציון ב-5 יח"ל אנגלית הוא 84.5.
 • בבית הספר הערבי אורתודוכסי הציון ב-5 יח"ל מתמטיקה הוא 88 וב-4 יח"ל 86. הציון בפיזיקה 86.5 ובמדעי המחשב 89. הציון ב-5 יח"ל אנגלית הוא 86.
 • בבית הספר לאמנויות רעות הציון ב-5 יח"ל מתמטיקה הוא 76 וב-4 יח"ל 86. הציון ב-5 יח"ל אנגלית הוא 86. אין ציונים בפיזיקה ומדעי המחשב ב-2016.

| שינוי מגמה במשרד החינוך

כזכור, במשך שנים סירב משרד החינוך לחשוף את תוצאות מבחנים בבתי הספר השונים, על מנת שלא לפגוע ברישום לבתי הספר (שממוצע הציונים בהם נמוך יחסית לאחרים). הורים פנו לבית המשפט ודרשו לחשוף בפניהם את המידע, גם הוא עלול להזיק לבתי הספר, שמציגים מדדים נמוכים יותר.

בשנים האחרונות מתפרסמות גם תוצאות הבגרויות וגם תוצאות מבחני המיצ"ב וכל הורה יכול לבדוק את בית הספר, שאליו הוא מתכוון לשלוח את ילדיו. למרות הרצון בגמושיות בחירה, בחיפה ההורה יכול לשלוח את ילדיו לבתי הספר באזור הרישום שלו בלבד, כך שגם אם הורה לא מתרשם מציוני הבגרויות בבית הספר השש שנתי, שאליו הילד שלו שייך על פי אזור הרישום, אין לו יותר מדי מה לעשות בנושא. מה שכן, יש בחיפה כיתות על – אזוריות (בעיקר תגבור של מקצועות ריאליים), שמאפשרות לתלמידים, שמתקבלים לכיתות אלה, ללמוד בבתי ספר מחוץ לאזור הרישום.

| בתי ספר שמנשירים תלמידים חלשים זוכים לציונים גבוהים יותר:

מבדיקת הציונים הארצית עלה כי בתי הספר שמפעילים סנן בקבלה לתיכון, מציגים תוצאות גבוהות יותר בציוני הבגרויות. מובן, שכשבית ספר עירוני מקבל את כלל התלמידים השייכים לאזור המגורים הקרוב אליו ועומד ביעד של קרוב ל-0 אחוז הנשרה בין חטיבת הביניים לתיכון, תוצאות הבגרויות יהיו נמוכות יותר מאשר אם מקבלים לבית הספר רק תלמידים בעלי ממוצע ציונים גבוה בסוף חטיבת הביניים. יחד עם זאת, חשוב לציין כי משרד החינוך מתקצב במימון חלקי את בתי הספר אשר מנשירים תלמידים ולכן ההורים נאלצים לממן מכיסם חלק משכר הלימוד.

| הממוצע משקלל רק את ציוני התלמידים אשר ניגשו לבחינה (ולא את כלל התלמידים בשכבה)

חשוב לציין כי תוצאות הבגרויות משקפות את ממוצע הציונים של התלמידים, שניגשו לבגרות בכל אחד מבתי הספר. מספר התלמידים, שנבחנו, לא נלקח בחשבון. המשמעות היא שאם יש שכבה של 200 תלמידים, ומתוכם 3 ניגשו לבגרות בפיזיקה, ממוצע הציונים של ה-3 יהיה הממוצע של בית הספר בבגרות בפיזיקה. לעומת זאת בית ספר אחר עם 200 תלמידים יכול להחליט שמקצוע הפיזיקה הוא בעל חשיבות ולעודד תלמידים ללמוד אותו. בבית ספר כזה ייגשו 30 תלמידים לבגרות, ויתכן שממוצע תוצאות הבגרויות שלהם יהיה נמוך יותר, אבל מבחינת העשייה הפדגוגית של בית הספר, ייתכן שדווקא הממוצע הנמוך יותר, מעיד על השקעה גדולה יותר בתלמידים באותו בית ספר.
כלומר, אם לא לוקחים בחשבון כמה תלמידים נבנו בכל בגרות, התוצאות פחות מעידות על רמתו של בית הספר.

| אבחונים והקלות אינם מקבלים ביטוי בשקלול התוצאות:

משתנים נוספים, שלא באים לידי ביטוי בתוצאות הבגרויות הם כמות השיעורים הפרטיים וכמות האבחונים וההקלות. לפיכך, אם יש בית ספר שבו שיעור התלמידים שעשו בחינות מותאמות או קיבלו הקלות הוא גבוה ביחס לשאר בתי הספר בגלל אבחונים פרטיים, שהיום משרד החינוך מטיל בהם ספק, לכאורה, הדבר פוגם ביכולת להשוות בין בתי הספר.

לא ניתן להגיב