נציגי עיריית חיפה ונציג עמותת צלול  פרשו מועדת השרים לענייני ביטחון לאומי לאחר שהועדה קיבלה את ההמלצות של ייבוא אמוניה באמצעות אנייה

סיכון אניית האמוניה

קייטנות בחיפה

ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי ( הקבינט המדיני- ביטחוני), החליטה היום  (א’) פה אחד לקבל את המלצות ומסקנות הוועדה לבחינת עמידתן של החלופות לייבוא האמוניה לישראל (בטווח הזמן הקרוב), בקריטריונים הביטחוניים המתייחסים לעתות שגרה. המלצות אשר נסמכו באופן מלא על סקירות מקצועיות ועמדות כתובות של הגופים הביטחוניים אשר סקרו בפני הוועדה את האיומים השונים, סבירות התממשותם וכן את המענה הקיים בידי הרשויות המוסמכות להגנה מפני איומים אלו.

לאור עמדות הגופים הביטחוניים נקבע כי שלוש החלופות לייבוא אמוניה לטווח הזמן הקרוב שנמצאו קבילות על- ידי המשרד להגנת הסביבה, קבילות גם מהבחינה הביטחונית. בנוסף, חברי הקבינט החליטו לקבל את המלצת הוועדה, המבוססת אף היא על עמדות הגורמים הביטחוניים, לפיה קיימת עדיפות ביטחונית מסוימת לחלופה של יבוא אמוניה באמצעות אנייה קטנה בהזרמה ישירה.

משתלות יגור – רחב

נציג עיריית חיפה ונציג עמותת צלול שהיו חברים בוועדה בחרו לפרוש מהוועדה לאחר סיום עבודתה ולפני שמסקנותיה הוגשו לקבינט תוך שהם מתנגדים להמלצותיה ומסקנותיה של הוועדה.

מעיריית חיפה נמסר בתגובה: “עיריית חיפה  תלמד את ההחלטה ותגבש את המשך דרכי פעולתה לשמירה על ביטחונם של כמיליון מתושבי המטרופולין וזאת לאור ההסתייגויות שעלו ביחס לעבודת הוועדה”.

הרב יהוד גינזבורג אתך המעגלי החיים – WB

הגב לכתבה

אורח: כתובת האימייל שלך לא תפורסם • ניתן להירשם לאתר כאן למעלה ואז התגובה מאושרת באופן מיידי.

ספורטן – כללי – רחב
תאטרון חיפה – רחב
הסטודיו – אירועי החודש
האקדמית גורדון – הרשמה – רחב
האקדמית גורדון – הרשמה – רחב
כללית  – מיון לייד הבית – רחב
הרב יהוד גינזבורג אתך המעגלי החיים – WB

הרב יהוד גינזבורג אתך המעגלי החיים – WB