בהשקעה של כ-50 מיליון ₪ יוקמו בבז"ן מתקנים סביבתיים חדשים להפחתת פליטות

הועדה המקומית המשותפת לתכנון ולבניה של מתחם בזן אישרה הקמתם של פרויקטים סביבתיים להפחתת פליטות והקטנת הזיהום, בעלות כוללת של כ-50 מיליון שקל, וזאת לאחר יותר משנה של עיכובים בירוקרטיים.

מדובר באישור ובמתן היתרי בנייה לפרויקטים סביבתיים ובטיחותיים הכוללים:
חיזוק מתקנים למקרה של רעידות אדמה. החלפת מגדל זיקוק בהשקעה של כ-28 מיליון שקל וחיזוק מיכלי מים לכיבוי אש בכ-2.5 מיליון שקל. מגדל זה יחליף את מגדל הזיקוק הקיים, שפועל מאז שנת 1979 והמבנה התומך שלו תוכנן בשנות ה-70, וכבר אינו מתאים לדרישות המעודכנות של המשרד להגנת הסביבה בכל הנוגע לעמידות ברעידות אדמה. המשרד להגנת הסביבה תומך בהחלפה בשל היתרון הבטיחותי.

הקמת מתקן CTO להקטנת פליטות בכרמל אולפינים בכ-6.5 מיליון שקל. המערכת תשאב ותטפל באוויר באופן קבוע ממיכלי נפטא ודריפולן, כך שתיווצר שאיבה וטיפול רציף של חומרים מזהמים ללא פליטתם לסביבה.

הקמת מתקן TO לטיפול בפליטות בגדיב. כ-8.75 מיליון שקל. מתקן שאוסף ומטפל באדי חומרים שנפלטים בזמן מילוי מכליות.

חיבור מיכלי אחסון למתקן ה-CTO בגדיב. כ-3.28 מיליון שקל. טיפול רציף בפליטות ממכלי אחסון בגדיב.

עם אישורה של הועדה המקומית ובכפוף לאישורה של הועדה המחוזית לתכנון ובניה, תוכל בזן לצאת לדרך עם הקמת המתקנים הסביבתיים אשר יאפשרו לה להמשיך להיות בשורה אחת עם המדינות המתקדמות באירופה בכל הנוגע לרמת פליטות. בנוסף למתקנים אותם אישרה הועדה להקים, קבוצת בזן ממתינה לאישור מספר פרויקטים נוספים, בין היתר, פרויקט לשיפור הטיפול בשפכים ופרויקט שנועד לצמצם משמעותית הדממות חירום ולהקטין פליטות של תחמוצות גופרית. נגד פרויקטים אלה הוגשה עתירה מנהלית אשר מונעת בשלב זה את בנייתם.

מנכ"ל קבוצת בזן, אבנר מימון: "אנו מברכים על החלטת הועדה ועל סיום הפרשה הארוכה. הקבוצה שניצבת בשורה אחת עם בתי הזיקוק המובילים בעולם, תמשיך להשקיע ולעמוד בכל הדרישות והתקנים המחמירים ביותר החלים עליה. אנחנו ערוכים כבר למעלה משנה עם תקציבים והתקשרויות של עשרות מיליוני שקלים, כדי להוציא לפועל את הפרויקטים הסביבתיים בהתאם לדרישות של המשרד להגנת הסביבה".

לא ניתן להגיב