בית הזיקוק פז"א (באשדוד) מקים תחנת כוח שלישית להפקת חשמל!

05_-_בתי_הזיקוק_לנפט_בחיפה.JPG

בתי הזיקוק לנפט בחיפה

עמדה ירוקה – לתשומת ליבה של בז"ן:

בית הזיקוק פז"א באשדוד מקים תחנת כוח שלישית בהספק של 70 מגוואט בהשקעה של 270 מילדולר. התחנה צפויה לפעול בשנת 2018 בגז טבעי, והיא נוספת לשתי תחנות כוח הקיימות בפז"א בהספק משולב של 109 מגוואט.

פז"א הינה בית-זיקוק פרטי ורווחי השייך לבינו צדיק בתשומת ייצור מוצרי נפט של כשליש מזה של בז"ן חיפה. למרות אלה, פז"א מוכיחה כי ניתן להגיע לרווחיות בתחום זיקוק הנפט גם ללא ייצוא מוצרי נפט וללא פצחן מימני, שיועצי בז"ן טענו (כרגיל במקרים אלה) שללא הקמתו אין לבז"ן עתיד, בז"ן תפסיד שווקים וכיו"ב. נוסף לטיעון המתחסד שהפצחן נועד לשיפור טיבו ואיכותו של הסולר שיופק במתקן לטובת השוק המקומי, ואפילו המציאו שם חדש למתקן בחיפה, שהינו כינוי מקצועי מוכר לתהליך פיצוח בנוכחות מימן קודם לשמו של מתקן. וכך נולד בחטאי ההטעייה ואחיזת העיניים המיד"ן – מתקן ייצור דלקים נקיים. סביר ומובן שאיזכור המימן בשם המתקן הטריד את בז"ן מסיבות ידועות.

הערכתי לרקע הקמתו של הפצחן המימני שונה בתכלית. בבז"ן נוצר עודף שנתי של כמיליון טון מזוט כבד עם מעברה של חברת בחשמל לשימוש בגז טבעי. לא היה הכרח בהקמת פצחן מימני, ניתן היה למכור מזוט זה ולחסוך את הוצאות הקמת המתקן ואת סיכוניו. נוספו לאלה הערכות מומחים על העלאת שוויה של בז"ן לאחר שתתהדר במתקן מהשורה הראשונה של הפצחנים בעולם, מה שיעלה את ערכה עד 1.5 מיליארד דולר ביחס להשקעה של כ- 600 מיליון דולר בלבד (שלרוב בעסקים, רווחים מפיקים מקומבינות קניה/מכירה ולא מיתרונות עיסקיים ומקצועיים). לאלה חבר גם חטא היוהרה שגרר את בז"ן להצטרף למועדון עילית של 220 בתי-זיקוק מובילים שפצחן מימני בחצרם.

לשיפור מצבה העיסקי של בז"ן, נתח הייצוא של מוצריה מצוי בקו עלייה מתמיד. ייצור לצרכי ייצוא משמעו זיהום וסיכון מקומיים לטובת הפחתת אלה במדינות היעד לייצוא. כידוע בז"ן מייצאת מעל 40% ממוצריה, ובמונחים כספיים כ- 50%. והנה מדגימה פז"א הקטנה לבז"ן כיצד ניתן להרוויח מאפיקי ייצור שאינם בהכרח זיקוק נפט ומוצריו. הפקת חשמל נקייה ובטוחה לאין שיעור מכל הליך זיקוק, ומיועדת כולה לשוק המקומי. צריך קיטור בלחץ כבוה בהספק הנדרש, לאמור דוודים והסקה בגז טבעי, נוסף לטורבינות שמטבען בטוחות ויעילותן המכנית היא הגבוהה בכל מכונות הפקת האנרגיה. שיעור הפחתת הזיהומים בארובות תחנת הכח יפחת בשיעור של עד 90% כפי שניתן ללמוד מנתוני הזיהום בארובותיה של חברת החשמל. וכמובן, יעלמו כל המזהמים המאפיינים את ייצור וזיקוק הנפט. תחנת כוח לייצור חשמל הינה המתקן היחיד העומד בדרישה המתמדת (והבלתי אפשרית), החוזרת ונשנית בכל מסמכי האישור של הוועדות והגופים הסטטוטוריים. קרי, להקמת מתקנים חדשים ללא תוספת בזיהום. מצב זה אפשרי רק בהחלפתו של מתקן ישן בחדש, כזה בעל שיפורים טכנולוגיים. מתקן ירוק לכאורה הנועד לטפל בזיהומים, יזהם מטבעו יותר מהזיהום שהוא אמור להפחית. הסיבה לכך שאין אנו מצויים בעולם אידיאלי, ואין מתקן העובד ביעילות של 100%, שאזי היה מתקיים שיוויון בין הזיהום הנוצר במתקן הירוק לזיהום המופחת מהמתקן המזהם.

אם אכן מעוניינת בז"ן בשיפור מצבה העסקי והפחתת הפליטות, הזיהומים, הסיכונים, ובהתאם גם התחלואה והלחץ הציבורי, תוכל ללמוד מיריבתה הקטנה והיעילה באשדוד. עליה לנטוש את אקסיומת הסינרגטיות המכתיב שעיסוקיה מצויים רק בתחומי הייצור והזיקוק של נפט ומוצריו. ייצור חשמל בבז"ן יהיה לטובת כולם – התושבים, הסביבה, התחרות והשוק המקומי, ובעיקר, בז"ן.

לתשומת ליבה של בז"ן. אפשר שבחברת החשמל לא יאהבו עוד מתחרה שינגוס במונופול על ייצור החשמל. אין סיבה ראויה מכך לאימוץ עמדה זאת.

פרומקין מאיר
חיפה

בזן - חפאג/1200/ב

לא ניתן להגיב