ראשי הרשויות נשר, ק.אתא, טבעון וזבולון מצטרפים לעתירת עיריית חיפה נגד הרחבת מתחם בז"ן

ראשי הרשויות נשר, קרית אתא, טבעון וזבולון, הודיעו כי הם תומכים בעמדתו של ראש עיריית חיפה יונה יהב ובכוונתם להצטרף לעתירה אותה תגיש עיריית חיפה בימים הקרובים נגד חברת בז"ן ונגד החלטת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה  לאשר את הסדרת הרחבת מתחם בז"ן ע"פ תכנית חפאג/1200/ב.

כך נודע היום לחי פה.

עוד נודע כי בכוונת רשויות נוספות להצטרף לעתירה. אז מי הן הרשויות הנוספות שיצטרפו לעתירה?

כזכור  בחודש יוני השנה אושרה הרחבה מצומצמת של בז"ן, בגודל של 5% במקום 200% על פי התוכנית שהוגשה בשנת 2007 ולבסוף אושר תוספת של 20%.

 

לא ניתן להגיב