מפל"ס: 4 מבין 10המפעלים המזהמים בארץ נמצאים בחיפה בראשם בז"ן

05_-_הפגנה_נגד_הזיהום_-_קרית_חיים.JPG

הפגנה נגד הזיהום – קרית חיים – 03/05/2015. צילום: מתן כרמי
הפחתה של 18%-53% בפליטות המזהמים לאוויר נרשמה בישראל בין השנים 2012 ל 2014 וזאת בזכות הפיקוח והאכיפה של המשרד להגנת הסביבה והדרישות לעמידה בתקני פליטה אירופיים, מעבר לשימוש בגז טבעי ויישום טכנולוגיות מתקדמות לצמצום הפליטות, כך עולה ממרשם הפליטות לסביבה (מפל"ס) של המשרד המתפרסם היום. עוד עולה, כי מפעל בז"ן ממוקם בראש רשימת המפעלים המזהמים בפעם השנייה ברציפות.

חוברת_מפלס_-_הדוח_המלא_לשנת_2014.pdf

המשרד להגנת הסביבה מפרסם היום (ב') זו השנה השלישית, את מרשם הפליטות של חברות ומפעלים בתעשייה (מפלס) המציג הפחתות של עשרות אחוזים (18%-53%) בפליטת חומרים מזהמים לאוויר בין 2012 ל 2014, כתוצאה מדרישות המשרד להגנת הסביבה בהיתרי הפליטה של המפעלים, וכן הגברת השימוש בגז טבעי לייצור חשמל ובתעשייה. בנוסף למרשם פליטות של למעלה מ- 500 מפעלים המפלס מציג מדד סיכון סביבתי המדרג 40 חברות ציבוריות, 100 מפעלים וכ- 1000 תחנות דלק, על פי פליטות מזהמים לאוויר, לקרקע, לים ולנחלים, אחסון חומרים מסוכנים, מיקום, ואי ציות לחקיקה הסביבתית.

4 מבין 10 המפעלים המובילים במדד שקיבלו את הציון הגרוע ביותר נמצאים בחיפה: 1- בז"ן (בתי זיקוק לנפט) 2- תחנת הכוח חיפה 3- מפעל כרמל אולפינים 4- שמן תעשיות שמנים.

יש לציין כי המשרד להגנת הסביבה פועל נגד המפעלים המזהמים באמצעי אכיפה בהם עיצומים כספים, התראות, שימועים, חקירות פליליות, הגשת כתבי אישום וצווי סגירה מנהלים. כנגד בז"ן , הממוקם בראש הרשימה המזהמת, בפעם השנייה ברציפות ,הגיש השנה המשרד להגנת הסביבה 4 כתבי אישום למפעלים אשר גרמו לזיהום אוויר ומים.

04_-_ילד_מפגין_נגד_הזיהום.JPG

ילד מפגין נגד הזיהום – קרית חיים – 03/05/2015. צילום: מתן כרמי
ממדד חברות הדלק המורכב מרמת הציות של החברות לחקיקה הסביבתית ומשיעור התקנת מערכות מישוב אדים בתחנות הדלק עולה, כי כל חברות הדלק השתפרו במדד ביחס לשנה שעברה ונרשמה עליה של כ 12% במספר התחנות שהתקינו מערכת מישוב אדי דלק. חברת פז מובילה במדד חברות הדלק עם ציון שלילי של 58 נקודות. אחריה דור אלון (54) ודלק (51) ולבסוף סונול עם 29 נקודות וטן עם 4 נקודות. סונול מציגה את השיפור הרב ביותר (ירידה בציון השלילי של 58%) ואילו פז מציגה את השיפור הנמוך ביותר (ירידה של 17% בלבד). המשרד להגנת הסביבה מחייב את כל תחנות הדלק המוכרות בנזין להתקין מערכת מישוב אדים עד סוף 2016 .

עוד עולה מהמפל"ס, כי גם הזרמת המזהמים לים התיכון פחתה בעשרות אחוזים, בעקבות הפחתת כמות הבוצה המוזרמת לים על ידי המתקן לטיפול בשפכי גוש דן (שפד"ן) והפנייתה למתקן טיפול. השפד"ן מחוייב לשלם היטל עבור הזרמת בוצה לים וההזרמה עתידה להיפסק במחצית 2016 עם תחילת הפעלת מתקן הטיפול החדש בבוצה. שיפור נמדד גם באיכות המים בישראל בשל הפחתה של עשרות אחוזים בכמויות המזהמים המוזרמים בשפכי תעשייה בישראל. 87% מהשפכים הנוצרים במדינה מושבים להשקיה חקלאית. מניעת זיהום השפכים מונעת זיהום קרקע חקלאית ומי תהום ובכך חוסכת עלויות למשק המים ולאזרחים. מפעלים המזרימים מזהמים תוך חריגה מהתקן נדרשים בתשלום על חריגות אלו. המשרד להגנת הסביבה פועל לצמצום כמות המזהמים בשפכי המפעלים הגדולים על פי תקני האיחוד האירופי. 24 מפעלים כבר נדרשו ליישם טכניקות מתקדמות להפחתה ומניעה של הזרמת שפכים תעשייתיים ומדיניות זו נבחנת מול 145 מהמפעלים הגדולים.

המפל"ס כולל מידע מקיף ואמין אודות פליטות מזהמים, ומיישם את עקרונות שקיפות המידע ונגישות לציבור. השנה, בנוסף לפרסום הרחב, המשרד משיק מגזין דיגטלי חדש במגוון נושאים ובהם צמצום הפליטות לאוויר. פרסום המפלס מסייע בהנעת החברות הציבוריות לפעול להקטנת השפעתן על הסביבה, ומשמש ככלי לקביעת מדיניות, פיקוח, אכיפה והרתעה.

מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, ישראל דנציגר:"נמשיך ונפעיל את כל האמצעים כנגד מזהמים כי ההגנה על בריאות התושבים ואיכות האוויר, היא המשימה המרכזית שלנו. התוכנית הממוקדת לצמצום הזיהום במפרץ חיפה תתרחב לאזורים נוספים תוך הנגשת כל המידע באופן מפורט ושקוף לאזרחי ישראל".

בזן_בזן.jpgמבז"ן נמסר לחי פה בתגובה: "קבוצת בז"ן לא קיבלה ובהכרח אינה מכירה את הדו"ח של המשרד להגנת הסביבה והקריטריונים על פיהם גובש. יחד עם זאת נבקש להבהיר כי מאז ההפרטה של בז"ן ב- 2007 מובילה הקבוצה מדיניות בלתי מתפשרת לצמצום ההשפעה של תהליכי היצור על הסביבה. בשנים האחרונות השקיעה בז"ן מעל מיליארד ש"ח בנושאי איכות סביבה, בדגש על רכישת מתקנים סביבתיים וטכנולוגיות מתקדמות לצמצום הפליטות. על פי דוחות אובייקטיביים של הרשויות, ההשקעות בצמצום ההשפעה על הסביבה, יחד עם מעבר מלא לשימוש בגז טבעי, הובילו להפחתה של עשרות אחוזים בהיקף הפליטות בשנים האחרונות. נוסיף כי בז"ן נוהגת לדווח לרשויות על מדדי הפליטות באופן שוטף ועומדת בכל התקנים וההיתרים".

מעמותת אזרחים למען הסביבה נמסר בתגובה: " למדד המפעלים המזהמים שמפרסם הערב המשרד להגנת הסביבה: בז"ן שוב מדורג כמפעל הכי מזהם במדינה – ואנחנו מדגישים את העובדה הזו מאז תחילת 2015 . העובדה המקוממת היא שהמדינה ממשיכה לטרפד פתרונות של אנרגיה חלופית, כשהמפעלים הכי מזהמים הם מפעלי האנרגיה – תעשיית הנפט והדלק, וחברת החשמל (חברה ממשלתית) הם המזהמים הגדולים ביותר ואלה אינן עובדות חדשות. השיפורים שהמשרד להגנת הסביבה מדגיש הם בעיקר במדדים שקשורים למעבר לגז טבעי של חלק מהמפעלים. גם המדינה בעצמה ממשיכה להפר את חוק אוויר נקי ועד היום לא אישרה את התכנית הלאומית להפחתת פליטות כפי שהחוק קבע והיתה אמורה להיות מאושרת כבר ב 2012. השנה לראשונה גם התברגו מפעלי מזון לעשיריה הכי מזהמת במדינה: תנובה ושמן תעשיות".

JAMILA.jpgעו"ד ג'מילה הרדל ואכים, מנהלת המחלקה המשפטית בעמותת אזרחים למען הסביבה: "המשרד להגנת הסביבה מפרסם עובדות שהן חלקיות – נתוני המדד הם כלליים, ומכוונים למשקיעים בבורסה. ואולם אם אנחנו מבקשים לדעת מה פולטים המפעלים הללו בפועל, מהארובות, למשל – אנחנו נאלצים לפנות לבית המשפט המנהלי בירושלים בעתירות לחופש מידע וזאת משום שהמשרד באופן שיטתי וקבוע אינו מיישם את חוק חופש המידע בנוגע לפליטות המפעלים בכלל ובפרט במפרץ חיפה. רק לאחרונה בעקבות העתירה שלנו התחיל המשרד להעביר לנו, באופן חלקי את המידע, אותו המשרד היה אמור לפרסם על פי חוק".

"במצב עניינים כזה – שהמשרד מאפשר למפעלים שמזהמים את הסביבה ליהנות מאיפול כללי ומסתיר את הנתונים על הזיהום שלהם, מה הפלא שהם ממשיכים להיות המזהמים הכי גדולים במדינה?". ליאורה אמיתי מנהלת עמותת אזרחים למען הסביבה: "לגבי התכנית הלאומית – ההבטחה היא להפחית את הפליטות של המזהמים במפרץ חיפה ב 50% … טריק ידוע של המשרד זה לצאת בסיסמאות כגון אלו שאין להן שום ביסוס, כי כל עוד לא ידוע מהם נתוני הפתיחה – איך ניתן יהיה להוכיח שהפליטות פחתו בחצי?".

ח"כ דב חנין לחי פה, בתגובה על הנתונים שפרסם המשרד להגנת הסביבה:

דב_חנין.jpg
דב חנין
"הנתונים שפרסם אמש המשרד להגנת הסביבה, מלמדים על ריכוז בלתי-סביר של תעשיות מזהמות במפרץ חיפה"

ח"כ דב חנין (חד"ש, הרשימה המשותפת), יו"ר השדולה הסביבתית-חברתית של הכנסת, פנה במכתב לשר להגנת הסביבה, אבי גבאי, בתגובה לנתונים המדאיגים של מרשם הפליטות לסביבה (מפל"ס) שפורסמו אמש.

"מצטיירת תמונה מדאיגה של ריכוז בלתי סביר של תעשיות מזהמות במפרץ חיפה. למצב זה ישנן השלכות על בריאות הציבור ועל חייהם של מאות-אלפי התושבים המתגוררים באזור. מבין עשרת המפעלים המובילים במדד הזיהום, ארבעה מתוכם מצויים במפרץ חיפה: בתי הזיקוק לנפט – בז"ן (שלפי נתוני המשרד, הם המפעל המזהם בארץ!), תחנת הכוח חיפה, מפעל כרמל אולפינים, ושמן תעשיות שמנים", נכתב בפנייה.

עוד כתב ח"כ חנין, כי תכנית הפעולה הלאומית למפרץ חיפה, שפורסמה בידי המשרד להגנת הסביבה בחודש אוגוסט, היא צעד בכיוון הנכון, שכן היא שמה את הדגש על הצורך לפתור בדחיפות את הבעיה הסביבתית במפרץ. "אולם כדי להשיג מטרה זו, נדרש גם לבטל את התכנית להרחבת בז"ן, את תכנית מתחם 'קרקעות הצפון', ואת התכנית להקמת נמל דלקים חדש – שלושתן תכניות אשר יגדילו את מפגעי הזיהום", אמר.

ח"כ חנין עמד בראש ועדת-המשנה לענייני תכנון וסביבה במפרץ חיפה, אשר הגישה בקיץ שעבר דו"ח מפורט אשר אומץ כתכנית עבודה בידי ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת. "יש לחזור וליישם את המלצות ועדת-המשנה, אשר התקבלו על-ידי כל הגורמים הנוגעים בדבר".

בזן - חפאג/1200/ב

תגובה
  1. ארז אמר/ה

    ממש ביזיון..
    יונה וביבי תתעוררו !!!

לא ניתן להגיב