שובו של התמנון רב הזרועות לחוף בחיפה

בזמן האחרון מתגלה מחדש בעולם הטבע אחת מהחיות המרתקות...

הצריח בחיפה שנהרס לפני עשרות שנים ייבנה מחדש

(חי פה) - שר הפנים משה ארבל הודיע בביקור...

מגדל אשכול – ״מגדל השן״ של אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה שוכנת על הר טללים, אחת מפסגות הר...
באנר גורדון 230524
באנר קריית אתא עצמאות 080524
עיריית קריית ביאליק משיקה אתר אינטרנט חדש

הבניין הישן ברחוב השקט בכרמל • להחזיר עטרה לישנה

ישיבת תפארת הכרמל עברתי השבוע (9-13/6/24) ברחוב התשבי השקט שעל...

שובו של התמנון רב הזרועות לחוף בחיפה

בזמן האחרון מתגלה מחדש בעולם הטבע אחת מהחיות המרתקות...

ד"ר איל בראון – רופא בכיר, מוסיקולוג מופלא ושוחר תרבות

ד"ר איל בראון, מנהל מחלקה פנימית ח' ורופא בכיר...

מגדל אשכול – ״מגדל השן״ של אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה שוכנת על הר טללים, אחת מפסגות הר...

משטחי ענק של צידפת הפרנה פרנה התגלו במפרץ חיפה

(חי פה בים) - רבים הדיבורים על הגירה לישראל...

שדה התעופה חיפה: אושרה הרחבת השימוש לטיסות בינלאומיות וארציות

(חי פה) – הוועדה לתשתיות לאומיות אישרה את תת"ל 80 א' – שדה תעופה חיפה, שתאפשר להסדיר ולהרחיב את השימוש בשדה התעופה עבור טיסות ליעדים בינלאומיים וארציים לתעופה מסחרית וכללית, תוך קביעת הגבלות בניה ושימושי קרקע במרחב הסובב את השדה.


הוועדה אישרה את התוכנית לאחר שחוקרת התכנית, אילנה רודשבסקי, פירטה בפניה את עיקרי ההערות וההשגות שהוגשו לתכנית ואת המלצותיה בגינן, וכן לאחר ששמעה את החלטת ועדת המשנה מס' 06/2023 מיום 23/10/23 וקיימה דיון במסגרתו השמיעו נציגי רשות התעופה האזרחית, המשמשת כרגולטור לנושאים הנדונים, את עמדתם המקצועית המנומקת ביחס לסוגיות השונות.

כידוע, שדה התעופה חיפה הוקם על ידי הבריטים בשנת 1934 כחלק ממערך תשתיות תחבורתיות בינלאומיות במפרץ הקישון, אשר כלל את שדה התעופה, הנמל הימי ומסוף הרכבת המרכזי. שדה התעופה מסומן בתמ"א / 15, תכנית מתאר ארצית לתפרושת שדות התעופה כשדה בשימוש בדרגה 2. הוא שדה קיים ופעיל מאז הקמתו, והוא פועל מכח תוכניות מנדטוריות, ותכניות נוספות שקבעו הגבלות בנייה על מנת למנוע פגיעה בפעילות האווירית המתקיימת בשדה התעופה. תכנית תת"ל 80 א' הכוללת הוראות של תכנית מפורטת נועדה להסדיר ולפתח את פעילות השדה וכוללת בין היתר נספח מחייב בדבר ההגבלות שמטיל השדה על סביבתו בגין רעש כלי טיס, הגבלות גובה הבניה וצמצום סכנות ציפורים לתעופה.

הוועדה אימצה את החלטת ועדת המשנה ואת המלצות החוקרת בדו"ח בכפוף לשינויים ולתיקונים שנעשו, בין היתר: בשטחים בהם אושרה הקלה אזורית מהגבלות הגובה ע"י רשות התעופה האזרחית (רת"א) , ניתן יהיה לאשר תכנית חדשה בחריגה מהגבלות הבניה לגובה גם ללא אישור הוועדה למר"מ ובכפוף להנחיות והתנאים שניתנו על ידי רת"א במסגרת אישור ההקלה האזורית.

תכניות בהליכי תכנון שטרם אושרו, אשר רת"א אישרה את החריגה המבוקשת בהן להגבלות הגובה לאחר 3/6/2019 ועד לאישור תכנית זו, תהיינה פטורות מהצורך באישור הוועדה למר"מ ואישור רת"א לעניין הגבלות גובה בלבד. למען הסר ספק, סעיף זה לא יחול על חריגות בתכנית שלא אושרו על ידי רת"א ו/או על תכניות אשר לא הוטמעו בהוראותיהן דרישות רת"א לעניין בטיחות הטיסה, לרבות הוראות לעניין אישור תכניות מפורטות ו/או מתן היתרים.
התכנית אינה פוגעת בבינוי קיים ואינה מבטלת תכניות מאושרות.
גובה הבניה המרבי בהקלה אזורית כולל את מתקני העזר לבניה אלא אם נקבע אחרת בתכנית שאושרה על ידי רת"א.

התכנית אינה מבטלת את רצועת קצא"א ואת רצועות קו החשמל בתמ"א /10 ג/ 3 ותמ"א /10 א/ 4 אך מטילה הגבלות גובה כאמור בתכנית. וכן, התכנית אינה כפופה לתמ"ל 1025 אך כפופה לתמ"א /37 ב.
תתווסף הגדרה להקלה אזורית.
צוות הניטור יוקם תוך 90 יום מאישור התכנית.
ההחלטה התקבלה ברוב קולות.

לתוכנית הוגשו השגות רבות – על ידי יזמים, בעלי קרקע, רשויות מקומיות, גופי תשתיות, גופים והתאגדויות לשמירה על איכות הסביבה, רשות מקרקעי ישראל ועוד. בין המשיגים היו יזמי נדל"ן, שיוצגו על ידי משרד ענת בירן – עורכי דין, הפועלים בנשר ובקרית ביאליק, וכן חברת קרית ים הישוב החדש, חברת בת של הכשרת הישוב, שיש לה תוכנית התחדשות עירונית מאושרת לחידוש מתחם צבא קבע בקריית ים. היזמים השיגו על מגבלות הבנייה לגובה שנקבעו בתת"ל 80 א'. בכלל זה נטען כי מגבלות הבנייה לגובה עלולות לטרפד לחלוטין חלק גדול מהפרויקטים להתחדשות עירונית, שכרוכים מטבע הדברים בבנייה משמעותית לגובה, וכן לעקר כל וודאות תכנונית ביחס לקידום פרויקטים מסוג זה. למגבלות הגובה התנגדו גם הרשויות המקומיות קריית ביאליק וקריית אתא, הוועדה המרחבית מורדות הכרמל וכן רמ"י. חברת קריית ים הישוב החדש אף טענה כי התוכנית אושרה עוד בנובמבר 2021 על ידי הוועדה המחוזית ולאחר אישור רשות התעופה האזרחית, והיא מאפשרת בנייה לגובה החורג ממגבלות התת"ל.

במענה לטענות אלה הוצג ידי רשות שדות התעופה ורשות התעופה האזרחית מענה שהפנה, בין היתר, לסקרים אווירונאוטיים אזוריים שכבר בוצעו בתחום הערים קרית ים ונשר, ובתחום תמ"א 75. בעקבות זאת המליצה החוקרת לצרף לתת"ל נספח רקע, שבו יסומנו תחומי ההחרגה כפי שבאים לידי ביטוי בסקרים האווירונאוטיים המאושרים, כך שאת התכניות התואמות את ההקלות שכבר אושרו בבנייה לגובה, במסגרת הסקרים שהושלמו, ניתן יהיה לקדם ללא התהליך הארוך מול רת"א והוועדה למר"מ (מתחמי רעש מטוסים), גם אם הגובה המוצע בהן לא תואם את מגבלות התת"ל עצמה. ובכך, למעשה גם התוכנית המאושרת של חברת קריית ים הישוב החדש עומדת בתוקפה וניתן יהיה לממש אותה ולהוציא מכוחה היתרי בנייה, מבלי שיידרש אישור נוסף של הוועדה למר"מ, רת"א או כל גורם אחר בנוגע לגובה הבנייה המרבי.

עוה"ד אפרת לרנר ואינה טל ממשרד ענת בירן – עורכי דין: "ניכר כי חוקרת התוכנית הייתה קשובה לטענות שהעלנו בפניה בהשגות, בדיון בהשגות, וגם לאחר מכן במסגרת השלמות הטיעון שהגשנו. המלצות החוקרת שהתקבלו יעלו באופן משמעותי את הוודאות התכנונית ליזמים הפועלים באזור ויקלו על קידום תוכניות בנייה באזורים אלה בהיבטי מגבלות הבנייה לגובה וכן על מימושן של תכניות מאושרות".

צרו קשר עם חי פֹּה: בוואטסאפבמייל

סמר עודה - כרנתינג'י
סמר עודה - כרנתינג'י
עיתונאית בצוות הכתבים של האתר חי פה • כתבת מוניציפלית, פלילים, סביבה ובריאות צרו קשר עם סמר באימייל: [email protected]

כתבות קשורות לנושא זה

14 תגובות

 1. רעש של מטוסים וזיהום זה כל מה שזה יתרום ..אההה ופרסום לראש עיריית חיפה הכושלת .. זאת המפקירה הראשית של כל מה שהיא אחראית לגביו. שימו לב איך כל העיריות בסביבה התנגדו כולל עמותות איכות הסביבה. רק קאליש עינת ראש עיריית חיפה. רק היא תומכת הכושלת

 2. תושבי קריית חיים וקרית שמואל .תושבים סוג ב של חיפה .
  כביכול תושבי חיפה .משלמים ארנונה לחיפה אבל כל מה שאפשרי לעשות באיזור של קריית חיים וקרית שמואל בוצע ומבוצע :מיכלי אמוניה ,מפעלים וזיהום אויר.הנמל שפגע בחוף הים בקרית חיים הן מבחינת החול שהלך ונעלם והן מבחינת זיהום מהנמל..ומפגע נופי.ועכשיו גם יתווסף רעש של טיסות ולילות ללא שינה …..העיקר שתושבי הכרמל יהנו מהמיסים ומנוחות .

 3. חחח, לא רוצים את בז"ן אבל מאשרים הרחבה של מסלולי תעוםה מזהמים םי כמה שלא חדבר על רעש וזיהום משני, חחח אכן עבודת מטה מדהימה 😂

 4. לא אישרו הארכת המסלול!! כלומר אין אפשרות לטיסות לחו"ל במטוסים צרי גוף. יתאפשרו טיסות במטוסים קטנים
  ויעבירו את כל המטוסים הקלים מהרצליה לחיפה. לא מקנא בדיירים הסמוכים לשדה, שיקבלו את כל זימזומי הפייפרים למינהם

 5. למה לא ??עוד פעם על חשבון תושבי קריית חיים וקרית שמואל .תושבים סוג ב של חיפה .
  כביכול תושבי חיפה .משלמים ארנונה לחיפה אבל כל מה שאפשרי לעשות באיזור של קריית חיים וקרית שמואל בוצע ומבוצע :מיכלי אמוניה ,מפעלים וזיהום אויר.הנמל שפגע בחוף הים בקרית חיים הן מבחינת החול שהלך ונעלם והן מבחינת זיהום מהנמל..ומפגע נופי.ועכשיו גם יתווסף רעש של טיסות ולילות ללא שינה …..העיקר שתושבי הכרמל יהנו מהמיסים ומנוחות .

 6. במיקום הנוכחי זה שדה נכה לחלוטין
  כל עוד מטוסים רחבי גוף לא יוכלו להגיע אליו הוא חסר חשיבות .
  העולם צועד קדימה. שדות התעופה היום הם ערי מסחר, מלונאות, שינוע לוגיסטי מתקדם. השגה בחיפה נראה כמו משהו מלפני 100 שנה.

 7. אישית עדיין חושבת שכלל לא מתאים להקים שדה תעופה בינלאומי באיזור כה צפוץ בתשתיות אחרות כמו נמל מים בינלאומי, תשתית פטרוכימית ומגורים בבנייה גבוהה שנוגדת את הוראות/מדיניות תמ"א לשדות תעופה ביחס לגובה מבנים בקרבת שדות תעופה. לחשוב עד כמה מתחו את החבל וכמה הקלות אישרו בנושא. מקווה בכל ליבי ונשמתי שהשטות הזאת לא תגרום לאסונות תעופה. מבקשת לפרסם את ההודעה ולא לכתוב שכבר כתבתי אותה כי זה לא נכון

 8. אישית עדיין חושבת שכלל לא מתאים להקים שדה תעופה בינלאומי באיזור כה צפוץ בתשתיות אחרות כמו נמל מים בינלאומי, תשתית פטרוכימית ומגורים בבנייה גבוהה שנוגדת את הוראות/מדיניות תמ"א לשדות תעופה ביחס לגובה מבנים בקרבת שדות תעופה. לחשוב עד כמה מתחו את החבל וכמה הקלות אישרו בנושא. מקווה בכל ליבי ונשמתי שהשטות הזאת לא תגרום לאסונות תעופה.

השאר תגובה

נא להזין את התגובה שלך!
נא להזין את שמך כאן

כל הכתבות בחי פֹה

פריחת החמנייה – צהוב עולה

חודש יוני 2024 ושוב צבע צהוב עז נותן את אותותיו בשדות עמק יזרעאל והקריות. ג'יימס הנרי לי האנט, עיתונאי ומשורר אנגלי שנולד במאה ה 18...

גבר נמשה מהמים מחוסר הכרה בחוף בת גלים

nמד"א נמסר לחי פה תאגיד החדשות: בת גלים 15/06/24 בשעה 10:15 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב כרמל, על גבר שנמשה מהמים מחוסר...

הפגנה נגת ממשלת נתניהו בקריאה לבחירות עכשיו – שבת 15/6/24

(חי פה) - על רקע כשלון ממשלת נתניהו-בן גביר-דרעי במגוון רחב של תחומים וביניהם הביטחון, הכלכלה, לכידות החברה הישראלית, השיוויון בנטל ועוד, נמשכות ההפגנות...

כיבוי רכב בוער ברחוב עבאס בחיפה

מכבאות והצלה נמסר לחי פה: הלילה (בין שישי לשבת 15/6/24), צוות לוחמי אש מתחנת חיפה, בפיקודו של רס''ר טל איזנבנד, פעלו ברחוב עבאס שבחיפה שם...

שייט בתעלות של ברייר-צרפת עם יין קר וגבינה ריחנית: ניקוי ראש בסגנון צרפתי • סיפור מסע

עמק הלואר. הרבה מים, הרבה ירוק, עצים ושיחים כמו שאירופה יודעת לתת עם מזג האוויר הקריר והשמש המלטפת שמגיחה מדי פעם מבין העננים. העיירה...