עדכון לרוכשי הדירות – המדד עלה ומס הרכישה ירד

ביום שני האחרון ה 16.1.17 רשות המיסים הודיעה על עדכון מס הרכישה בהתאם לעליית המדד של שנת 2016.
המשמעות של עדכון גובה המדרגות במקרה של עליית מדד היא הפחתה בסכום של מס הרכישה.

כמה-עולה-מס-רכישה.jpg

משמע, המחיר ממנו מתחילים להתחייב במס רכישה, עלה.
למשל, במקרה של דירת מגורים יחידה – אם בשנת 2016 לא שולם מס על שווי שעד 1,600,175 שקל ממחיר הדירה, הרי שמעתה לא ישולם מס על שווי שעד 1,623,320 שקל ממחיר הדירה.

להלן מדרגות המס החל מתאריך 16.1.17 ועד לתאריך 15.1.18:

1. על חלק השווי שעד 1,623,320 שקל – לא ישולם מס.

2. על חלק השווי העולה על 1,623,320 שקל ועד 1,925,460 שקל – 3.5%.

3. על חלק השווי העולה על 1,925,460 שקל ועד 4,967,445 שקל – 5%.

4. על חלק השווי העולה על 4,967,445 שקל ועד 16,558,150 שקל – 8%.

5. על חלק השווי העולה על 16,558,150 שקל– 10%.

עבור דירה להשקעה, משמע – "דירה נוספת", המיסוי יהיה כך:

1. על חלק השווי שעד 4,967,445 שקל – 8%.

2. על חלק השווי העולה על 4,967,445 שקל – 10%.

סיומה של שנת 2016 מביא עימו גם שינויים חיוביים במדרגות מס הרכישה – הרשות העלתה את גובה מדרגות מס הרכישה והקונים יישלמו פחות.

עדכון כזה היה נהוג לבצע בעבר מידי 3 חודשים עם עדכון המדד, אך בשנים האחרונות הוא מבוצע מידי שנה.
מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עלה בשנת 2016. המשמעות המעשית של עדכון גובה המדרגות במקרה של עליית מדד, היא הפחתה בסכום של מס הרכישה.

לא ניתן להגיב