שימור: בעלי הנכסים ומהנדס העיר נפגשו להשגת הבנות ברחוב יפו

שימור מבנים בחיפה:

 

 


09_-_ליאת_אמיר_ודני.JPG

בעלי הנכסים ברחוב יפו: ליאת אמיר ודני

 

התפתחות חיובית ברחוב יפו: פגישת תיאום בין בעלי הנכסים המיועדים לשימור לבין מהנדס העיר.

 

לפני מספר שבועות חשפנו כאן בחי פה את העימות בין בעלי הנכסים ברחוב יפו לבין עיריית חיפה.


בהמשך למחאת בעלי הנכסים ברחוב יפו, על תכנית השימור שעלתה על שרטון, נעתר מהנדס העיר חיפה ונפגש עם תושבי הרחוב לפגישת תיאום ופיוס.
בגמר הפגישה, סיכמו בעלי הנכסים את ההבנות אליהן הגיעו.

 

סיכום פגישה מיום א' 3/4/2016 בנושא שימור חזיתות רחובות יפו נתנזון במסגרת שיפוץ הרחובות.

 

בתאריך 3/4/2016 לאחר מכתבים ופניות רבות לגורמים האחראים, בהם נציגי העיר השונים נערכת פגישה מרובת משתתפים בניהולו של מהנדס העיר מר וטרמן אריאל.
השתתפו בפגישה:
מהנדס העיר מר וטרמן אריאל
ראש צוות שימור – אדר' וליד כרכבי
מנהלי הפרויקט – פווירשטין גזית
קבלן מבצע לרבות מפקחים ואנשי השטח מטעמו
נציגי מנהלת העיר – איריס, גיל מלר
נציגי העסקים והדירות ברחוב יפו- טליסמן דני, ולדמן ליאת והראל אמיר.

בפגישה ובסיור נידונו שני מבנים שהדיירים (משתתפים בפגישה) אינם מקבלים את הרעיון שבו תעלות פח מגולוונות (חלקן מותקנות כבר על חזיתות בניינים) יותקנו על נכסיהם.
הבניינים האמורים הם:
בניין דרך יפו 35 – שקיבל לפני כשנתיים צו לשימור החזית.
בניין דרך יפו 40
הוסבר לנו (נציגי ובעלי הנכסים רחוב יפו 35 ורחוב יפו 40) שתעלות הן פתרון זמני על חזיתות הבתים וכל כוונתם היא לאפשר העברה זמנית של קווים ותשתיות עד!! ואנו מדגישים שזה מה שמהנדס העיר אומר! עד שבעלי הנכסים יחויבו לשפץ את החזיתות ואז להסיר ולהעביר מחדש את התשתיות…
הובהר לנו שבבית שאין תעלות והתשתיות הוכנסו, אלה הם בתים בבעלות אחת אשר דאגו להכניס ולתאם את התשתיות עם היזם ואו הפיקוח על הפרויקט.
הועלתה מיד השאלה ע"י ליאת "כיצד הוא שלא פנו אלינו בכדי שנעשה בדיוק את התיאום לכך" ועל כך תשובתו של מהנדס העיר מר וטרמן אריאל "אני החלטתי לקדם את הנושא מבלי לפנות אליכם , וזאת מעבר לכך שידוע לי (מהנדס העיר) שקיבלתם מידע מפורט על העבודות ועל החזיתות ע"י נציגי העריה".
ליאת בתשובה אל מהנדס העיר טענה שבדיוק זאת הבעיה "אף אחד לא שיתף ואו שאל ואו פנה בעניין תעלות ואו כל פגיעה בחזיתות הבית שלי! ודני מוסיף "גם לגבי יפו 40 אף אחד לא פנה" !
שאלנו את הנציגים הכיצד יתכן שבעתיד יוסרו התעלות וההתקנים החיצוניים מחזיתות הבתים ושוב אנחנו (שלושת בעלי הנכסים ברחוב יפו 35/40) לא מבינים זאת משום שהשיפוץ והתשתיות נעשים ממש עכשיו! ואם עכשיו לא יועברו ויוסדרו תשתיות עד ולפנים הנכסים בדיוק באותם מקומות עתידיים שבהם יחויבו להכניסם לנכסים, כיצד יעבירו בעתיד? האם מתכוונים שוב לפתוח את הכבישים והמדרכות? ועל כן אנו מסיקים שהתשובות בגוף השאלות.
אנחנו חוששים מכך שחוסר התיאום בתכנון העכשווי כמו גם העתידי יביא לכך שהתעלות שהותקנו על החזיתות כדבר זמני הן בכייה לדורות ויפגעו בעתיד במיוחדות ויופייה של עיר עתיקה בעלת מורשת שימור בניינים ומקומות הסטורים בגוון העיר וייחודה.

לגבי בניין ברחוב יפו 40 הוחלט שעדיף להשאיר את המצב כפי שהיה (בצמות שזורות) ולסדר מחדש את הצמות כך שאינן יעברו על שלושת הקשתות שבקומת החנויות.
נוסיף הערה, המתכנן ששרטט והגיש את התוכניות לבית זה אם בשוגג ואו במזיד, אינו שם דגש על הקרבה בין מרפסות קומה ראשונה לקצה הקשתות ועל כן האפשרות שציין כפרט ושרטט אותו אינו עולה בקנה אחד עם המצב הקיים.

לגבי בניין 35
מהנדס העיר מר וטרמן אריאל הנחה בע"פ בנוכחותנו את מנהל הפרויקט והפיקוח (חברת פוירשטין גזית) להכין לתאם ולהמציא בהקדם תכניות ולעשות את כל הנדרש שיאפשר להעביר את התשתיות והקווים בתוך המבנה ולא על חזית הבניין.
הפיקוח על פי הנחייתו של מהנדס העיר ואו כל גורם אחר יפנה לאחר מכן לשיתוף פעולה עם דיירי הבניין בתיאום עם ליאת ולדמן ואמיר אראל.
ההצעות להחלטות יקודמו ככל שניתן במהירות מאחר שהאינטרס של כל הצדדים הוא לסיים ע"פ לוח הזמנים המקורי.

נשקלה הצעת היזמים והפיקוח להתקין כחלופות (שוב זמניות) 4 צינורות פלסטיק במקום התעלות , אך אין לכך הסכמה מפני שהגודל והמרחב יפגע מכך ואינו מתאים ליישום בחזיתות כפי שהם עם קשתות ופינות.

אנו מודים למהנדס העיר מר וטרמן אריאל, למר וליד כרכבי ראש צוות השימור, למנהלי הפרויקט, לקבלן ולנציגי מנהלת העיר התחתית שנפגשו עמנו ואנחנו פתוחים לקבל פתרונות והכל על פי הרעיון שחובותינו לשמר ולשמור על העיר התחתית.

בכבוד רב ובתקווה לשיתוף פעולה פורה בעתיד,
ליאת ולדמן, דני טליסמן, אמיר אראל דרך יפו 35/40 חיפה.

לא ניתן להגיב