אלמידאן יקבל את יתרת התמיכה הכספית לשנת 2015

003-_אלמידאן.JPG

הפרקליטות הגישה לבג”ץ בקשה מוסכמת למחיקת עתירת תיאטרון אלמידאן נגד משרד התרבות והספורט. ע”פ ההסכם שנחתם בין הצדדים אלמידאן יחזור לפעילות מלאה בהקדם, ויקבל את יתרת התמיכה הכספית לשנת 2015.

אחרי סאגה שנמשכה שנה, והחלה בעקבות הצגת “הזמן המקביל” שעלתה בתיאטרון אלמידאן בחיפה כחלק מציון יום האסיר הפלסטיני המגוללת את סיפור חייו של הטרוריסט וליד דקה, ערבי ישראלי שהיה מעורב ברצח החייל משה תמם ז”ל, בשנת 1984. סאגה שכללה מחאות, הקפאת תקציבים, ועדות וישיבות, היום (ג’) ניתן לומר שהסאגה הגיעה לסיומה כשנחתם הסכם בין תיאטרון אלמידאן לבין משרד התרבות והספורט ושרת התרבות הספורט והוגש לבית המשפט העליון, לפיו הצדדים יפעלו להחזיר את התיאטרון לפעילות מלאה בהקדם.

על פי ההסכם:
*משרד התרבות והספורט יסיים במהירות את הליכי הטיפול בבקשת התמיכה של התיאטרון משנת 2015 ובעיקר בדיקת תקנות תיק בקשת התמיכה והליכי הביקורת והבדיקה החשבונאית המתנהלים בעניין התיאטרון בגין התקופה של עד שנת תמיכות 2015, ויביא איתו את הבקשה לדיון מועצת התמיכות לצרכי אישור תמיכה שחושבה לתיאטרון עבור שנת 2015 בהתאם למבחן התמיכה בתיאטרון הרפרטוארי בסך 1,086,348 ₪ תוך כדי הקטנת התמיכה בתיאטרון סכום של 300,000 ש”ח שיופחת מהתיאטרון באופן חד פעמי בפריסה של ארבעה שיעורים שנתיים שווים בסכום של 75,000 ₪ כל אחד, החל משנת 2016 ועד ליוני 2019, זאת באמצעות קיזוז כנגד סכום התמיכה השנתית העתידית בתיאטרון.
*משרד התרבות מתחייב להעביר את יתרת התמיכה לשנת 2015 לפי המוסכם בהסכם זה סמוך לחתימה על הסכם זה ומיד עם סיום הטיפול בבקשת התמיכה של התיאטרון לשנת 2015.
*המשרד מתחייב לבצע את ההעברות כפי שסוכם בהסכם לא יאוחר משלושים יום מיום חתימה ההסדר.
עוד צוין, כי אין בכל האמור בהסכם לגרוע מחובת התיאטרון לתקן ליקויים בהתנהלותו שהיו עד כה.
*הצדדים יגישו בקשה בהסכמה לבית המשפט העליון למחיקת העתירה וכל צד יישא בהוצאות. ויתחייבו כי לא יעלו טענה כלשהי בגין התקופה שקדמה לחתימת ההסכם.
*אם יתברר כי העיכוב בהעברת התמיכה לשנת 2015 גרם לפגיעה באשר לזכאות או לסכום כספי התמיכה שהתיאטרון היה מקבל אלמלא העיכוב 2015-2017 הדבר לא יהווה עילה לאי מתן אישור התמיכה עבור אותה שנה בהתאם לאמור בהגדרת המונח “פגיעה” והמשרד ישלם למשרד את סכום הפרש התמיכה בקיזוז סך התשלום השנתי.

תיאטרון אלמידאן

הגיבו כאן לכתבה

תודה על המשוב. לאן תרצו להמשיך מכאן?

  1. להגיב לכתבה
  2. לדף הבית של חי פה
  3. למדור חדשות חיפה
  4. סגור והמשך בכתבה זו