כספי היטל השמירה, מעל שני מיליון שקלים, יוחזרו לתושבי עתלית

בניין המועצה האזורית חוף הכרמל

ועד עתלית החליט ברוב מלא להחזיר כספי היטל שמירה לתושבים, כשני מיליון וחצי ש"ח, עבורם לא התקבלה כל תמורה

פרשת היטל השמירה בעתלית: ועד עתלית החליט להחזיר כספי היטל שמירה לתושבים, בסך של כשני מיליון וחצי ש"ח. האם מליאת מועצת חוף הכרמל תצביע בעד ותאשר את ההחלטה? את זה נדע בישיבה שמתכוננת להתקיים לקראת סוף החודש.

"היטל שמירה תקופתי" בנוסף לארנונה

חברי ועד עתלית החליטו בישיבה שהתקיימה אמש (ד' 2/2/22) על החזרת כספי היטל השמירה לתושבים, כספים שנגבו מהם במשך יותר משנתיים עבורם לא קיבלו כל תמורה.

ההחלטה התקבלה לאחר מאבק ממושך בו תושבי עתלית שילמו במשך שנתיים וחצי, בנוסף לארנונה, "היטל שמירה עתלית, חיוב תקופתי". לאורך אותה תקופה ועד היום, לא התקבלו בגינם שירותי שמירה או כל שירות אחר.

"הטלת ההיטל מותנית בקיום זיקה בין החייב לבין השירות"

היטל השמירה נגבה מתושבי עתלית על אף שהנוהל מחייב עמידה בתנאים (עפ"י חוזר מנכ"ל משרד הפנים 3/2013 בעניין היטל השמירה) כדלקמן:

"הרשות המקומית רשאית לגבות את היטל השמירה רק אם החלה להפעיל את שירותי השמירה. לפיכך, יש לקבוע בחוק העזר כתנאי להחלת החבות, קבלת החלטת מועצה על הפעלת שירותי שמירה ואישור ראש המועצה כי בדעת המועצה להפעילם בתוך פרק זמן שלא יעלה על 30 יום".

"…הטלת ההיטל מותנית בקיום זיקה בין החייב לבין השירות לפיכך אין מקום להטלת היטל בישוב במועצה אזורית אשר לא ניתנים בו כלל שירותי שמירה ושמחזיקי הנכסים שבו אינם נהנים במישרין או בעקיפין משירותי השמירה ובתחשיב שאכן מדובר שישוב שלא קיים בו כל צורך למתן שירותי אבטחה ושתושביו לא ייהנו במישרין או בעקיפין משירותים אלו".

שני התנאים אינם מתקיימים

מאחר ששני תנאים אלה אינם מתקיימים (שירותי השמירה לא ניתנו תוך 30 יום מאישור המועצה כנדרש בסעיף 7, וכן לא קיימת זיקה בין החייב לבין השירות – כאשר שירותי השמירה אינם ניתנים כלל כנדרש (בסעיף 8.4), הוחלט שיש להשיב בצורה מיידית את הכספים ששולמו במסגרת "היטל השמירה" של תושבי עתלית .חבר מליאת עתלית שי גלבוע, מבקש מחברי מליאת מועצת חוף הכרמל לאשר בישיבה הקרובה את השבת הכספים לתושבים, מדובר בסכום של 2,415,502.63 ₪ נכון לתאריך 15/8/21.

עלונים חולקו

כזכור, בחודש דצמבר 2019 חולקו לתושבי עתלית עלונים המכריזים על פרויקט שמירה ביישוב, הכולל עמדות שמירה, סיירים ומצלמות אבטחה שיפוזרו ברחבי ביישוב. פרויקט שהיה אמור להיות ממומן באמצעות היטל שמירה, ובעניינו פורסם עוד בחודש אוקטובר ע"י המועצה מכרז להפעלת מערכת מצלמות האבטחה בעתלית.

עלון שחילקה המועצה בנושא פרויקט האבטחה בעתלית

המכרז בוטל בבית המשפט

למכרז ניגשו החברות סקיי ליין, ארטנט ו-SMBIT. והחברה שזכתה בסופו של דבר היא ארטנט, אלא שהחברות המפסידות עתרו לבית המשפט בדרישה לבטל את הזכייה.

ביולי 2021 התקיים דיון בבית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית המשפט לעניינים מנהליים, כשהשופט אברהם שפירא נענה לעתירת החברות המפסידות וביטל את המכרז על רקע פגמים שנפלו בהליך.

השופט שפירא אמר בהחלטתו כי "הדרך בה פעלה ועדת המכרזים מנוגדת לכללי המשפט הציבורי, הניסיון לשנות את הניקוד האיכותי בדיעבד (כפי שהיה עם פתיחת המעטפות), עלול להביא להעדפת מציע מסוים בניגוד לתנאים שנקבעו מראש".

שי גלבוע, חבר מליאת ועד עתלית מסר לחי פה:

ועד עתלית שם את התושב במרכז והחליט להשיב את כספי היטל השמירה לתושבים עקב אי מתן שירות במשך כמעט 3 שנים, כשלון המועצה במכרזים והחלטות בית המשפט לביטול המכרז. עכשיו מליאת המועצה האזורית חוף הכרמל צריכה לאשר את ההחלטה, היות שאנחנו כפופים להם. הנושא אמור לעלות בישיבה הקרובה בסוף פברואר.

רותי בנין, תושבת עתלית ופעילה סביבתית וחברתית, אמרה לחי פה: "נוכחתי אתמול בישיבת הוועד כשהוחלט על ידו להחזיר את הכספים שנגבו מהתושבים. אני שמחה מאוד על ההחלטה הזו ומקווה שגם מליאת המועצה תבין שהכסף צריך לחזור לתושבים בהקדם".

הגיבו כאן לכתבה

2 תגובות
  1. הייטקיסט בעתלית אמר/ה

    אסיף, שברת – שילמת!

  2. הרי ברור לשם מה זה נחוץ באמת אמר/ה

    מפונקי ההיי טק והוילות מעתלית יכולים לממן לעצמם חברת שמירה שתפטרל להם ליד הוילות, למה כל עתלית צריכה לסבול ייקור תעריפים עבורם.

הגיבו כאן לכתבה