הסתייגות מגדלי חוף הכרמל, שינוי לתמ"מ חפ/864/א

נווה דוד - מבט לכיוון הים ומגדלי חוף הכרמל (צילום: ירון כרמי)

לכבוד: יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה ומ"מ רה"ע גב' חדוה אלמוג
מה"ע אד' וטרמן

הנדון: פיתוח חוף הכרמל, שינוי לתמ"מ חפ/864/א

הנני להגיש הסתייגות בקשר לתכנית הנ"ל שנדונו בישיבה 28 של ועדת המשנה,
ומבקש לקיים דיון חוזר במליאה. נימוקי:
מדובר בפרוייקט טראומטי בתולדות חיפה, ולמעשה בתולדות התכנון והבניה בישראל.
אם כי יש לציין תרומתו לקידום חוק החופים, ולביטול תכנית מרינת הנדל"ן בראש הכרמל.
מדובר לכאורה בפעולה טכנית לצרכי רישום בטאבו.
הוסבר לנו שאינה משנה כהוא זה את המצב הקיים.
אם אינה משנה, והבנינים עומדים ומאוכלסים ממילא, צריך להקפיא את המצב בשטח,
גם פיסי וגם סטטוטורי. לא לגעת! סטטוס-קוו.
עד אשר נדע לאן פניהם של הייזמים, ומה תכניותיהם להמשך.
לכל החלטה, אפילו "טכנית", עלולה להיות משמעות בהמשך, שאיני יודע לצפות.
אז למה להסתכן ולהסתבך? הספיק לנו מהאתר הזה!
יש עוד בנינים בחיפה שרישומם טרם הוסדר, ולא קורה שום אסון.
אבל כן יקרה אסון אורבני אם יתברר שיצרנו שוב עובדה אומללה.
לסיכום הצעת ההחלטה שאני מבקש להעלות:
א. לא לאשר כל שינוי סטטוטורי או פיסי.
ב. לדרוש מהייזמים תכנית הצהרת כוונותיהם להמשך.
רק אחר כך נשקול.

בברכה, שמואל גלבהרט
אדריכל ומתכנן ערים
יו"ר הירוקים של חיפה במועצת העיריה

העתקים:
מזכיר העיר גב' ברכה סלע
מזכירת מועצת העיריה גב' פרידה בורר
ממונה על ו' מקומית גב' ג'ודי בלייכר

לא ניתן להגיב