"למנות סגני ראש עיר חדשים תחת אלה שהודחו, לבטל את שכרם של צוק ואלפר ולשנות את הרכבי הוועדות העירוניות" | מועצת השינוי בחיפה ממשיכים בהתקפה

"למנות את שמשון עידו, אביהו האן וסופי נקש במקום סגני ראש העיר שהודחו – ללא שכר ולשלול את שכרם של נחשון צוק ומיכי אלפר | הצעה לסדר מאת מועצת השינוי תעלה לדיון במועצת העיר של חיפה

מועצת השינוי פנתה במכתב לראש עיריית חיפה, עינת קליש-רותם, ובו דרישה לכינוס ישיבה שלא מן המניין, בהתאם לסעיף 9 לתוספת השנייה לפקודת העיריות [נוסח חדש]

במכתבם טוענים חברי מועצת השינוי כי בעקבות הכישלון של ראש העיר בניהול העיר בכל תחומי החיים בה, כלשונם, רוב ברור של חברי מועצת העיר החתומים מטה, מבקשים לחולל שינוי בניהול העיר והתרבות הפוליטית הכושלת הקיימת כיום.

חברי מועצת השינוי טוענים במכתבם כי תחת ניהולה של ראש העיר, מתנהלים כל תחומי החיים בחיפה ב"אנדרלמוסיה גדולה", כאשר יד ימין לא מוצאת את יד שמאל ותוך שסע עמוק בין הסיעות השונות שלא מאפשר עבודה מאוחדת לרווחת תושבי חיפה.

במכתב הם מבקשים, כי בהמשך לפיטורי שלושת סגני ראש העיר (עליהם הוחלט בישיבת המועצה מתאריך 18/7/21, ביוזמת מועצת השינוי) הם מגישים את בקשתם למינוי שלושה סגני ראש עיר אחרים, ללא שכר, תחת אלו שהודחו, "כדי ליצור תרבות פוליטית ישרה ותקינה בעיר חיפה". כך גם לעניין שלילת השכר משני ממלאי מקום ראש העיר, סגני ראש העיר – נחשון צוק ומיכאל אלפר – אשר לטענת חברי מ. השינוי כשלו בתפקידם ונטלו סמכויות לא להם, כך נכתב.

חברי מועצת השינוי מסבירים כי המהלך נועד לגרום לכך שתפקוד ראש העיר ישתפר בעקבותיו, וזאת אם תיאות לשתף עימם פעולה, למען קידום העיר חיפה ושיפור התפקוד השלטוני.

על כן, מבקשים כותבי הבקשה, לקיים ישיבה שלא מן המניין בהתאם לסעיף 9 לתוספת השנייה לפקודת העיריות (נוסח חדש) ולהביא את המינויים המבוקשים בהתאם להוראות הדין ונהלי משרד הפנים לדיון והחלטה במליאת המועצה בישיבה שלא מן המניין כדי לדון בנושאים שעל סדר היום.

אביהו האן – יו"ר הירוקים של חיפה במועצת העיר (צילום: ירון כרמי)

הנושאים אותם מבקשים החתומים להביא לסדר יום מליאת מועצת העיר:

סגני ראש העירייה שהם ממלאי מקומה ישמשו בתפקידם ללא שכר ועל כן יבוטל שכרם של סגני ראש העיר ומ"מ בשכר, מר נחשון צוק, ומר מרדכי מיכאל אלפר, ולרבות כל תנאי העסקתם הנלווים בהתאם לסעיף 15א1 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה-1975 (להלן: "החוק") ולחוזר מנכ"ל משרד הפנים שמספרו 4/2017.

בעקבות החלטת המועצה הדחת סגני ראש העיר המכהנים בשכר, מר לזר קפלון, מר דוד עציוני והגב' שהירה שלבי, שנתקבלה בישיבה נפרדת בהתאם לסעיף 25(4) לחוק – מינוי תחתם לתפקיד סגני ראש העירייה, שלא בשכר, בהתאם לסעיף 15(א) לחוק את חברי המועצה הבאים:
א. מר שמשון עידו מסיעת 'הליכוד'.
ב. מר אביהו האן מסיעת 'הירוקים' .
ג. הגב' סופי נקש מסיעת 'יונה יהב וצעירי חיפה'.

שינויים בוועדות העירוניות

שינוים בהרכב ועדות העירוניות, חובה ורשות, של העירייה, לרבות הפסקת כהונתם של יושבי ראש ו/או חברים בוועדות ומינוי אחרים תחתם, כמפורט להלן:

סופי נקש בישיבת מועצת העיר 6/7/21 (צילום מסך עיריית חיפה)

ועדות חובה

3.1. ועדת כספים
א. סיום כהונת מר דוד עציוני מסיעת 'חיפה מתחדשת' בתפקידו כיו"ר ועדת הכספים וחבר ועדה, ומינוי תחתיו את הגב' סופי נקש מסיעת 'יונה יהב וצעירי חיפה' כחברת ועדה והעומדת בראשותה.
ב. סיום כהונת מר אורי אוזן מסיעת 'ש"ס' בתפקיד חבר ועדה, ומינוי תחתיו של מר תבור להט מסיעת 'מרצ'.
ג. סיום כהונת אביהו האן מסיעת 'הירוקים של חיפה' בתפקיד חבר ועדה, ומינוי של מוטי בליצבלאו מסיעת הירוקים של חיפה תחתיו.
ד. שרית גולן-שטיינברג מסיעת חיפה בשבילנו החברה בוועדה תמונה כממלאת מקום ליו"ר הוועדה וסגניתה במקום חברי המועצה אריה בליטנטל וסיגל ציוני.
ה. מינוי ממלאי מקום:
ה.1. חדווה אלמוג – תמונה כממלאת מקום לסופי נקש, שתיהן מסיעת 'יונה יהב וצעירי חיפה'.
ה.2. שמשון עידו ימונה כממלא מקום לאלי בן דיין, שניהם מסיעת הליכוד.

שמשון עידו במועצת העיר (צילום: סמר עודה)
שמשון עידו במועצת העיר (צילום: סמר עודה)

3.2. ועדת מכרזים
סיום כהונת מר יואב רמתי מסיעת 'הבית היהודי' בתפקיד חבר ועדה , ומינוי תחתיו של מר נחשון צוק מסיעת 'חיים בחיפה'.
מר יעקב פיינגולד ימונה כממלא מקום של תמי ברק בכובעה כחברת ועדה ויו"ר, שניהם מסיעת 'מהפך בחיפה'.

3.3. ועדת ביטחון
מר יצחק בלס מסיעת 'הליכוד', המכהן כחבר ועדה ימונה כיו"ר הוועדה במקום מר אלי לנדאו מסיעת 'הגימלאים' שיוותר חבר בוועדה.

3.4. ועדת מל"ח – משק לשעת חירום
סיום כהונת מר יצחק בלס מסיעת 'הליכוד' בתפקיד חבר ועדה, ומינוי של שמשון עידו מסיעת 'הליכוד' תחתיו.

איציק בלס (צילום: ירון כרמי)
איציק בלס (צילום: ירון כרמי)

3.5. ועדת ביקורת
סיום כהונת נעמה לזימי מסיעת חיים בחיפה בתפקיד חבר, ומינוי של אריה בלינטנטל מסיעת אגודת ישראל המאוחדת תחתיה.
סיום כהונת מנחם קפלן מסיעת דגל לתושב בתפקיד חבר, ומינוי של דוד עציוני מסיעת חיפה מתחדשת תחתיו.

3.6. הוועדה למיגור אלימות
סיום כהונת שרית גולן-שטיינברג מסיעת חיפה בשבילנו בתפקיד חברת ועדה, ומינוי של דוד עציוני מסיעת חיפה מתחדשת תחתיה.

3.7. ועדת הנחות בארנונה הרכב א'
סיום כהונת רג'אא זעאתרה מסיעת 'חד"ש' בתפקיד יו"ר וחבר ועדה, ומינוי של צביקה ברבי מסיעת 'איכפת לי מתושבי חיפה' כחבר ויו"ר תחתיו.
סיום כהונת לזר קפלון מסיעת 'חיפה ביתנו' בתפקיד חבר, ומינוי של 'יעל שנער' מסיעת הירוקים של חיפה כחברה ומ"מ יו"ר תחתיו.
סיום כהונת יצחק בלס מסיעת הליכוד בתפקיד חבר, ומינוי של נחשון צוק מסיעת חיים בחיפה כחבר.

רו"ח אלי בן דיין (הליכוד) (צילום: ירון כרמי)
רו"ח אלי בן דיין (הליכוד) (צילום: ירון כרמי)

3.8. ועדת הנחות בארנונה הרכב ב'
סיום כהונת אריה בליטנטל מסיעת אגודת ישראל המאוחדת בתפקיד יו"ר (ויישאר חבר בלבד במקום לזר קפלון מסיעת חיפה ביתנו), ומינוי של מוטי בליצבלאו מסיעת הירוקים של חיפה כחבר ויו"ר תחתיו.
סיום כהונת אורי אוזן מסיעת ש"ס בתפקיד חבר, ומינוי של שמשון עידו מסיעת הליכוד וכמ"מ יו"ר הוועדה תחתיו.

3.9. ועדת חינוך
סיום כהונת סיגל ציוני מחיים בחיפה בתפקיד חבר ומ"מ יור הועדה, ומינוי של אלי בן דיין מסיעת הליכוד כחבר תחתיה.
סיום כהונת יעל שנער מסיעת הירוקים של חיפה בתפקיד חברה, ומינוי של הילה לאופר מסיעת הירוקים של חיפה כחברה וממלאת מקום יו"ר הוועדה.
סיום כהונת דובי חיון מסיעת מרצ בתפקיד חבר, ומינוי של אור ברק מסיעת יונה יהב וצעירי חיפה תחתיו.
סיום כהונת נציגת ציבור טלי משולם איטח בתפקיד חברה, ומינוי של שני רוט קפון תחתיה.

יעקב פיינגולד (צילום: ירון כרמי)
יעקב פיינגולד (צילום: ירון כרמי)

3.10. ועדת לאיכות הסביבה וקיימות
מינוי של גב' רוית שטוסל מקהילת מנקים את מפרץ חיפה כחברה בוועדה כנציגת ציבור.

3.11. הוועדה למאבק בנגע הסמים
סיום כהונת גרי קורן מסיעת חיפה ביתנו כחבר יו"ר הועדה, ומינוי של צביקה ברבי מסיעת איכפת לי מתושבי חיפה תחתיו.

3.12. ועדת קידום מעמד הילד והנוער
סיום כהונת סיגל ציוני מסיעת חיים בחיפה בתפקיד יו"ר וחבר, ומינוי של ד"ר אור ברק מסיעת יונה יהב וצעירי חיפה תחתיה.
סיום כהונת שהירה שלבי מסיעת חד"ש בתפקיד חברה, ומינוי הילה לאופר מסיעת הירוקים של חיפה תחתיה.

3.13. ועדת קליטת עליה
סיום כהונת גרי קורן מסיעת חיפה ביתנו בתפקיד יו"ר (יישאר חבר), ומינוי של מוטי בליצבלאו מסיעת הירוקים של חיפה כיו"ר (מכהן כחבר) תחתיו.

הילה לאופר (צילום: ראובן כהן, דוברות עיריית חיפה)
הילה לאופר (צילום: ראובן כהן, דוברות עיריית חיפה)

ועדות רשות

3.14. ועדת תמיכות
סיום כהונת אריה בליטנטל מסיעת אגודת ישראל המאוחדת כיו"ר הועדה (ישאר חבר) ומינוי מוטי בליצבלאו מהירוקים של חיפה כחבר ויו"ר הועדה.
סיום כהונת מנחם קפלן מסיעת דגל לתושב.
סיום כהונת דובי חיון מסיעת מרצ כחבר הועדה ומינוי של שרית גולן שטינברג מסיעת חיפה בשבילנו כחברה.

מוטי בליצבלאו (צילום: ירון כרמי)
מוטי בליצבלאו (צילום: ירון כרמי)

3.15. ועדת תרבות
סיום כהונת דובי חיון מסיעת מרצ כיו"ר וחבר הועדה ומינוי של תבור להט כחבר ויו"ר הועדה.
סיום כהונת יעקב פינגולד מסיעת מהפך בחיפה כחבר הוועדה ומינוי יעל שנער מסיעת הירוקים של חיפה כחברה ומ"מ יו"ר הועדה.
סיום כהונת תמי ברק מסיעת מהפך בחיפה כחבר הועדה ומינוי דר' אור ברק מסיעת יונה יהב וצעירי חיפה כחברה בועדה.

3.16. ועדת רווחה
סיום כהונת דובי חיון מסיעת מרצ כחבר הועדה ומינוי ניר שובר מסיעת חיים בחיפה כחבר הועדה.

3.17. ועדת ספורט
סיום כהונת לזר קפלון מחיפה ביתנו כיו"ר הועדה (יישאר חבר)
סיום כהונת נחשון צוק מחיים בחיפה כחבר ומינוי של שמשון עידו מסיעת הליכוד כחבר ויו"ר הוועדה תחתיו.
מינוי יעקב פינגולד מסיעת מהפך בחיפה כחבר בועדה.
מינוי מיכי אלפר מדגל לתושב כחבר בוועדה.
סיום כהונת נציגת ציבור ענבל שרביט איפרגן ומינוי של רועי שווץ תחתיה.

יעל שנער (צילום: ירון כרמי)
יעל שנער (צילום: ירון כרמי)

3.18. ועדה לצעירים
סיום כהונת דוד עציוני מסיעת חיפה מתחדשת כחבר ויו"ר הועדה ומינוי של יוסי שלום מסיעת יונה יהב וצעירי חיפה כחבר ויו"ר הועדה.
סיום כהונת שהירה שלהבי מסיעת חד"ש כחברה בועדה ומינוי של תבור להט מסיעת מרצ כחבר ומ"מ יו"ר הועדה תחתיה.
סיום כהונת אלי בן דיין מסיעת הליכוד כחבר ומינוי של מנחם קפלן מסיעת דגל לתושב תחתיו.
מינוי יעל שנער מסיעת הירוקים של חיפה כחברה בועדה.

עו"ד דוד עציוני (צילום: ירון כרמי)
עו"ד דוד עציוני (צילום: ירון כרמי)

3.19. ועדת תרבות תורנית
סיום כהונת מנחם קפלן מסיעת דגל לתושב כחבר ויו"ר הועדה ומינוי של יואב רמתי מסיעת הבית היהודי כחבר ויו"ר הועדה.
מינוי אריה בליטנטל מסיעת אגודת ישראל המאוחדת כחבר בוועדה.
מינוי צביקה ברבי מסיעת אכפת לי מתושבי חיפה כחבר בוועדה.

3.20. ועדת בריאות
מינוי ניר שובר מסיעת חיים בחיפה כחבר בוועדה.
מינוי דוד עציוני מסיעת חיפה מתחדשת כחבר בוועדה.

עו"ד שרית גולן
עו"ד שרית גולן

3.21. ועדה לשוויון מגדרי
סיום כהונת נעמה לזימי מסיעת חיים בחיפה כחברה ויו"ר הועדה ומינוי של תמי ברק מסיעת מהפך בחיפה כיו"ר הועדה.
סיום כהונת דובי חיון מסיעת מרצ כחבר ומינוי של סיגל ציוני מסיעת חיים בחיפה כחברה בועדה.
מינוי לזר קפלון מסיעת חיפה ביתנו כחבר בועדה.
מינוי יעל שנער מסיעת הירוקים של חיפה כמ"מ יו"ר הוועדה.

3.22. ועדה לתעסוקת נשים
סיום כהונת נעמה לזימי מסיעת חיים בחיפה כחברה בועדה ומינוי של סיגל ציוני מסיעת חיים בחיפה תחתיה.
סיום כהונת שרית גולן-שטיינברג מסיעת חיפה בשבילנו כחברה בוועדה ומינוי של הילה לאופר מסיעת הירוקים של חיפה כחברה תחתיה.
סיום כהונת סופי נקש מסיעת יונה יהב וצעירי חיפה כחברה בוועדה ומינוי של אורי אוזן מסיעת ש"ס כחבר תחתיה.

ניר שובר

3.23. ועדת שמות ושילוט היסטורי (כיום תחת ועדה אחת ביחד עם בחירת יקירי חיפה.
תפוצל לשתי ועדות)
סיום כהונת עינת קליש רותם מחיים בחיפה כחברה ויו"ר הועדה ומינוי של עו"ד שרית גולן-שטיינברג מחיפה בשבילנו כחברה ויו"ר תחתיה.
סיום כהונת סיגל ציוני מחיים בחיפה כחברה בועדה, ומינוי דר' אור ברק מסיעת יונה יהב וצעירי חיפה כחברה ומ"מ יו"ר הועדה תחתיה.
מינוי שהירה שלבי מסיעת חד"ש כחברה בוועדה.
מינוי אורי אוזן מסיעת ש"ס כחבר בוועדה

3.24. ועדה לבחירת יקירי העיר חיפה
סיום כהונת עינת קליש רותם מחיים בחיפה כחברה ויו"ר הוועדה ומינוי של שמשון עידו מסיעת הליכוד כחבר ויו"ר תחתיה.
סיום כהונת סיגל ציוני מחיים בחיפה כחברה בוועדה, ומינוי חדווה אלמוג מסיעת יונה יהב וצעירי חיפה כחברה ומ"מ יו"ר הועדה תחתיה.
מינוי אלי לנדאו מסיעת שדולת הגימלאים כחבר בוועדה.
מינוי רג'אא זעאתרה מסיעת חד"ש כחבר בוועדה.
מינוי אריה בליטנטל מסיעת אגודת ישראל המאוחדת כחבר בוועדה.

ג. הצעות החלטות לאישור חברי מליאת מועצת העיר

הננו מתכבדים להגיש הצעות החלטות לגבי כל אחד מנושאי סדר היום לאישור מליאת המועצה בהתאם לסעיף 9(א) סיפא לתוספת השניה לפקודה, כדלקמן

 1. מליאת מועצת העיר חיפה מחליטה בזאת לבטל את שכרם של סגני ראש העיר וממלאי מקום ראש העיר שמונו לפי סעיף 14 לחוק, המכהנים בשכר והם: מר נחשון צוק, ומר מרדכי מיכאל אלפר. ביטול שכרם כאמור יהיה לרבות כל תנאי העסקתם הנלווים בהתאם לסעיף 15א1 לחוק ולחוזר מנכ"ל משרד הפנים שמספרו 4/2017.תוקף ההחלטה הינו מעת קבלתה במליאת המועצה.
 2. מליאת המועצה מחליטה בזאת על מינוים לסגני ראש העירייה, שלא בשכר, בהתאם לסעיף 15(א) לחוק של חברי המועצה, מר שמשון עידו מסיעת 'הליכוד', מר אביהו האן מסיעת 'הירוקים' והגב' סופי נקש מסיעת 'יונה יהב וצעירי חיפה'. מינוי סגנים אלו ייכנס לתוקפו לאלתר עם קבלת ההחלטה בדבר מינויים במליאת המועצה.
 3. מנכ"ל העירייה יודיע בהתאם לנהלים למשרד הפנים על מינוי הסגנים כאמור בסעיף ג(2) לעיל בהצעת החלטה זו .
 4. מנכ"ל העירייה ינחה את גזבר העירייה שלא לשלם עוד שכרם ותנאיהם הנלווים של סגנים וממלאי מקום שחדלו לקבל שכר כאמור בסעיף ג(1) לעיל ואף ידווח על כך למשרד הפנים, בהתאם לנהלים.
 5. סגני ראש העיר שייבחרו כאמור בסעיף ג(2) לעיל יחתמו על הצהרת הון כדין בהתאם למועדים הקבועים בחוק.
 6. בוועדות מועצת העיר שלהלן, ייערכו השינויים המפורטים בסעיף 3 לעיל.
 7. השינויים בוועדות החובה והרשות של מועצת העיר, הינם תוך שמירה על הייצוג הסיעתי של כל סיעה וסיעה כדין, כמו גם שמירה על יחסי סיעות הקואליציה והאופוזיציה.
  ד. דברי הסבר בתמצית
 8. נוכח התנהלות ראש העיר, כפי שפורטה בפתח בקשה זו, ואשר באופן טבעי ומתבקש משליכה על התנהלותה סגניה שבשכר ואשר אינה משביעת רצון לדעת החתומים מטה, באופן שלא משרת את יעדי העיר.
 9. ההפך הוא הנכון, ראש העיר, ובהתאמה סגניה שבשכר, מזניחים תחומים חשובים במערך החיים בעיר, לא מבצעים את עבודתם במלואה, מונעים את התפתחות העיר וגידול בהכנסותיה, ומן הצד השני מגדילים את הוצאות העיר שלא לצורך בין אם בפעולות שנועדו לקדם את ראש העיר ולא את התושבים ובין אם בשל ניהול כושל שמביא לבזבוז כספים. מאחר שאין כל הצדקה למתן שכר מקופת העירייה, הרי ביטול שכרם מתחייב.
 10. ביטול השכר אף ישרת את קופת העירייה בכספים המשולמים לסגנים ולרבות התשלומים הנלווים להם זכאים סגנים בשכר, בהתאם לחוזר מנכ"ל 4/2017, כאחזקת רכב צמוד, שירותי מזכירות, החזרי הוצאות, דמי כלכלה ועוד, ואשר אף בהם נושאת העירייה ולחינם. עלות שכרם של הסגנים, כולל עלות לשכותיהם, עוזריהם ומזכירותיהם וכן כלי הרכב להם הם זכאים עומדת על כ-5 מיליון ₪ בשנה, לפחות.
 11. חיסכון זה לקופת העירייה הינה חשובה מעין כמוה עבור העירייה אשר נמצאת בגירעון תקציבי העומד על 279,000,000 ₪ בתקציב בלתי רגיל. גרעון זה הולך ומצטבר בשנתיים האחרונות על רקע הוצאות כספיות על פרוייקטים שתרומתם לעיר אפסית, מינויי יועצים המהווים עיריית צללים לעיר והבאה להחליף את אנשי המקצוע בעירייה ושימוש בתקציבי הפיתוח לביצוע פעולות שוטפות שיש לממנן במסגרת התקציב הרגיל.
 12. כמו כן, במטרה להביא לשינויים מהותיים בהתנהלות העירייה ולהביא לשיפר וייעול של התנהלותה העיר כולה בכלל תחומיה, מוצע לבחור במועמדים המצוינים בהצעות ההחלטות שלעיל כסגניה של ראש העיר אשר יובילו את השינוי המיוחל. סגנים אלו ימלאו את תפקידה בהתנדבות מלאה, ללא שכר כלשהו וללא תנאים נלווים כגון מזכירות או כלי רכב צמודים.
 13. במטרה להביא לאותו שינוי מיוחל, כמו גם הצורך לשמור על יחסי כוחות הסיעות המרכיבות את מועצת העיר וביחסי הקואליציה-אופוזיציה, יש צורך אף בשינוי בהרכבי ועדות הרשות החובה של העירייה, כמו גם ועדות הרשות שלה.

ה. סיכום וחתימות
אשר על כן, מתבקשת כבוד ראש העיר לכנס ישיבה שלא המן המניין בהתאם למועד הקובע בסעיף 9 לתוספת השנייה לפקודה לדון בנושאים כפי שפורטו לעיל ולהביא להצבעה את הצעות ההחלטות אשר פורטו בבקשתנו זו החתומה בידי שליש מהיקף מליאת חברי מועצת העיר כדין.

הגיבו כאן לכתבה

8 תגובות
 1. א.ד. אמר/ה

  אני בעד להעיף את ראש העיר, סגניה, מועצת העיריה וכל הקשורים להנהגת העיר, יותר נכון הקשורים להרס העיר. עדיף לעיר להמשיך בכפוף לוועדה קרואה ולא עם העומדים בראשה כיום.

 2. זהבה אמר/ה

  אמן להעפת המכשפה וכל המנגנון שלצידה. זורעים הרס וחורבן.

 3. רק בחירות חדשות ועצירת ההסתה של חד"ש אמר/ה

  שרת הפנים צריכה להתערב למנוע שיתוק של שנתיים.
  במצב הכלכלי-חברתי של חיפה אי אפשר לתת לעיר להיכנס להקפאה נוספת.
  בטח כשגם לא מטפלים בהסתה הפרועה הגזענית שמנהלת סיעת חד"ש שהירה וזעתרא.
  חייבים בחירות חדשות ומיד

 4. מיר אמר/ה

  בשביל מה????

 5. רמי צפריר אמר/ה

  הגיע הזמן לשינוי מבורך זה ונקבל בברכה את סגני ראש העיר החדשים (ללא שכר) אשר כבר הוכיחו עצמם כראויים. יש לסיים בהקדם את תקופת הכהונה של ראשת העיר עינת קליש, אשר רק דרדרה את העיר וגרמה נזק שייקח זמן רב לשקמו.

 6. אסתי אמר/ה

  הגיע הזמן שהסגן הדתי אלפר ילך הביתה .
  הוא כבר הרויח מליון שקלים
  מכספי משלם המיסים החיפאי.
  כתוצאה מדיל פוליטי שתרם לניצחונה של ראשת העיר.

 7. ראו חמשושלייקס בגוגל אמר/ה

  WOW

 8. ארנת טורין אמר/ה

  קליש ישרה ומצויינת והעיר תבחר בה שוב

הגיבו כאן לכתבה