ערר בז"ן – לקראת תפנית בעלילה?

05_-_יהב_בדיון._צילום-_אביהו_האן.jpg

יהב בדיון. צילום- אביהו האן

דיוני ערר בז"ן – דרמה, קומדיה, תפנית בעלילה, והמשך במערכה הבאה, ב- 14 ביולי.

"יום הבסטיליה" של מפרץ חיפה! ברכט, קפקא, ואפרים קישון – מי יגול עפר מעיניכם?

הדיון היה מתוח ולעיתים סוער. היו"ר עו"ד סילביה רביד עשתה מאמץ הרואי, לטעמי בהצלחה, לשמור אותו בגבולות סבירים. בניגוד לדיווחים אחרים, לא היה ניכר כל נסיון "לחפף" או להטות את הדיון למגמה מוכתבת מראש.

לקראת הדיון:


ראש עיריתנו מר יהב מיהר מדי להתברך ב"הישג אדיר, בז"ן משכו את הערר שלהם נגד הגבלות סביבתיות על תכניתם". אך לא שם לב להודעתם, כי משכו את הערר רק בעקבות הצהרת השרים, ויהב עצמו, שיתמכו בתכנית המקורית, גם בלי ההגבלות שנוספו להפחתת מיפגעיה! אז איפה כאן "ההישג האדיר"?!

מערכה ראשונה:


ראש העיריה מודיע חגיגית כי "מאחר שבז"ן משכו את הערר שלהם, גם העיריה מושכת בחזרה את הערר שלה נגד ערר בז"ן".
במשפט אחד טעה פעמיים:
ראשית – כזכור תמכה העיריה בהגדלת בז"ן פי 3, וערערה רק בעקבות מחאת הציבור, ואחרי המועד החוקי. לכן ממילא הערר שלה לא היה נדון, גם בלי "למשוך אותו חזרה".
שנית – את ה"פצצה" בדיון הטיל נציג בז"ן: אנחנו לא "מושכים חזרה" את הערר שלנו!

כושר הביטוי שלי די גבוה, אך לא מספיק לתיאור תדהמתם של ראש העיריה ומהנדסו. כשוך התקפי הזעם מצד אחד, והצחוק מצד שני, התחיל מו"מ ים-תיכוני, מה יבוטל ומה ישאר בערר בז"ן. מפאת חשיבות הניסוח בפרוטוכל אדווח עליו רק לאחר פירסומו.

גלבהרט_בדיון.__ערר_בזן_-_08.07.2015_-_צילום_-_דודי_מיבלום.jpg

גלבהרט בדיון. ערר בזן – 08.07.2015 – צילום – דודי מיבלום

מערכה שניה:


זו מול זו הועלו שתי מצגות.
האחת – של משרד הבריאות, ובה נתונים עדכניים לגבי התחלואה לסוגיה בנפת חיפה.
הס הושלך באולם לנוכח חומרתם, וגם ראש העיריה, שלא כדרכו, הקשיב ללא הערות.
מי יתן ויחוללו הפעם מהפך בעמדותיו ובמדיניותו, לא רק בהצהרותיו.
השניה – מטעם איגוד ערים חיפה לסביבה, והוא בשלו: זיהום האויר ירד, הניטור שופר,
מה הסיבה לעודפי התחלואה והתמותה באיזור? לכך לא נתן הסבר, וגם אינו נחוץ למי
שנחשפו להתנהלותו ול"אמינותו", כמפורט ומוכח במאמרים קודמים שלי.

מערכה שלישית:


"אולי תגלו לנו למה אתם רוצים לגדול פי 3? עד 912 אלף מ"ר, ללא
כל פירוט, ועוד מיתקני ייצור ללא כל הגבלה?" זו היתה שאלת הבסיס בערר שלי, ונציג בז"ן ניסה להרגיע: "ממילא אין מקום לבינוי בהיקפים כאלה". אולם כעת גם יו"ר הועדה הצטרפה לשאלתי, שעד כה מהנדס העיריה ומתכנני הועדות משום מה התעלמו ממנה:
"אם כך, אולי תקטינו בהסכמה את השטח המבוקש?"
נציגי בז"ן ממתיקים סוד ביניהם, ומודיעים: "נסתפק בתוספת… 70 אלף מ"ר!". כך, כלאחר יד, במענה לשאלה שהנחתי לפיתחם לפני 3 שנים בדיוק, "חתכו" מהתכנית 88% מהבניה המבוקשת, וזה עוד לפני הגבלת מתקני הייצור. לידיעת כל ה"רפורמיסטים" המבקשים לקצר הליכים ע"י שלילת זכות הציבור להתנגד ו/או לערער. שוב הוכח כי שומר הסף העירני ביותר, וה"רגולטור"
היעיל מכולם, הוא הציבור!

בזן - חפאג/1200/ב

לא ניתן להגיב