תוכנית הרחבת בתי הזיקוק נפתחת לדיון מחודש

04_כרמל_אולפינים_במתחם_בתי_הזיקוק_-_מבט_מנשר.jpg

המועצה הארצית לתכנון ובניה אישרה היום (ג') את ההחלטה לקיים דיון חוזר בתכנית הרחבת בתי הזיקוק. יהב: "לא נסכים להרחבת בז״ן ולו במטר אחד נוסף״.

המועצה הארצית לתכנון ובניה אישרה את ההחלטה לקיים דיון חוזר בתכנית הרחבת בתי הזיקוק, זאת לאור הנסיבות החדשות שהצביעו עליהן ארגוני הסביבה בפניות שלהם ליועץ המשפטי לממשלה ולמועצה, ולאחר שראש העירייה יונה יהב, הופיע בפני הוועדה, אמר כי לא זו בלבד שהמועצה הארצית רשאית לקיים דיון מחודש בנושא ההרחבה, אלא גם הנסיבות שנוצרו לאחר השריפה, מחייבות בהיבט הציבורי קיום דיון מסוג זה.

בהחלטה נאמר בין היתר: "לאחר ששמעה המועצה את עדכון היו"ר ולאחר שקיימה דיון בנתונים אלו, החליטה שיש מקום לבחון מחדש את הכרעת ועדת המשנה לעררים בתכנית מתחם בז"ן. המועצה סבורה, שיש לנושא ההפרות החוזרות לכאורה, כדי להוות ידיעות משמעותיות חדשות, שיש בהן להשליך ולהשפיע על תכנית שמציעה הסדרה של הפעילות במתחם בזן. לפיכך, מחליטה המועצה שיש להזמין את הצדדים לערר בדיון בפני מליאת המועצה הארצית, על מנת שתדון ותכריע בערר בדיון נוסף. לאור הנתונים החדשים שהוצגו בפניה תישקל השלכותיהן על התכנית כפי שאושרה ע"י ועדת המשנה לעררים".

פורום_אדם_וסביבה.jpg
פורום אדם וסביבה
ד״ר רויטל גולדשמיד, דוברת פורום אדם סביבה במפרץ חיפה: פורום אדם סביבה במטרופולין חיפה מברכים על החלטת המועצה הארצית לתכנון ובנייה להחזיר את תוכנית בזן לשולחן הדיונים אך עם זאת שמחתנו לא שלמה. התכניות המזהמות כוללות גם את קרקעות הצפון- הוספת מליון ומאתיים טון חומס כעתודה אסטרטגית של דלקים סמוך לבתי התושבים במפרץ חיפה.
אנו פועלים להצגת נתונים חדשים שלא הוצגו בפני הועדות השונות עד היום כדי שגם תכנית זו תגיע לדיון מחודש.

אנו מבקשים מהמועצה לשקול את החזרת תכנית קרקעות הצפון לדיון מחודש.
ובכל מקרה ללכת לאורן של המלצות הממשלה (דוח חנין 2014) ולא להסתפק בעצירה על הזיהום הקיים אשר מוביל לתחלואה חריגה, אלא לפעול לצמצום התעשיות ואחסון החומ״ס במפרץ חיפה מתוך עקרון הזהירות המונעת.

יעל_כהן_פארן.jpg
ח"כ יעל כהן פארן
ח"כ יעל כהן פארן, יו"ר השדולה למען תושבי מפרץ חיפה, מסרה לחי פה: אני מברכת על החזרת דיוני בז"ן למועצה הארצית. "אסור לאפשר לבתי הזיקוק המזהמים להתרחב ולגרום נזקים נוספים על הנזקים הקשים הקיימים. האסון שמתמודדים איתו תושבי מפרץ חיפה חייב להיפתר, לא יכול להיות שאנחנו נישן בשקט בזמן שבמפרץ נושמים זיהום וחולים בסרטן. המועצה הארצית חייבת להקשיב רוב קשב למערערים ולטיעוניהם, ולקבל החלטה לא לאשר את הרחבת התעשייה המזהמת במפרץ חיפה״.
IMG_4724.JPGראש עיריית חיפה יונה יהב: "אני מודה לאביגדור יצחקי על ההיענות לבקשתנו זהו צעד הכרחי בייחוד לאור האירועים האחרונים בבז״ן. לא נסכים להרחבת בז״ן ולו במטר אחד נוסף״.
05_-_אביהו_האן_במועצת_העיר._צילום_-_עומר_כרמי.jpgחבר מועצת העיר אביהו האן, ממגישי הערר מטעם הירוקים: ""ההחלטה להביא לדיון מחודש של התכנית נכונה וחשובה, ההחלטה של המועצה הארצית לתכנון ובניה מממשת את ההתחייבות שנתנו השר כחלון ואביגדור יצחקי לי בפגישותיי עימם וזאת כחלק מההבנה שאסור לאפשר את הרחבת התעשיות הפטרוכימיות במפרץ חיפה ובראשם בז"ן. אני מצפה מהמועצה הארצית ומהשר כחלון לפעול להוצאת המפעלים הפטרוכימיים ממפרץ חיפה והכרזה על חזון חדש של מפרץ ירוק שיאפשר עתיד חדש לתושבי מטרופולין חיפה. במציאות הנוכחית של פליטות מזהמים ועודף תחלואה , אין עתיד לתושבי חיפה".

"בהמשך להחלטה הנכונה להביא לדיון מחודש את הרחבת בז"ן ובתקווה לביטול ההרחבה , יש לפעול ולהביא לדיון מחודש את תכנית קרקעות הצפון שבמסגרתה קיימים רכיבים רבים שבסיסם הרחבת הזיהום. אנו הירוקים של חיפה עומדים בחזית המאבק לצמצום הזיהום הפטרוכימי במפרץ חיפה ונילחם כנגד תכניות הרחבה שמשמעותם הרחבת פליטות והגדלת התחלואה".

JAMILA.jpgעו"ד ג'מילה הארדל ואקים, מעמותת אזרחים למען הסביבה: "יכולתי להגיד שזאת החלטה היסטורית וקריטית במאבק נגד התרחבות התעשייה הפטרוכימית במפרץ חיפה, אלמלא ידענו שבמקביל, התנהלו בחודשים האחרונים מגעים אינטנסיביים בין בתי הזיקוק, רשויות התכנון והממשלה כדי להגיש בקרוב תכנית חדשה ומתוקנת, כזו שתוכל לעבור בצורה יותר חלקה. אמנם יו"ר הוועדה אביגדור יצחקי הצהיר בישיבה הקודמת שבתכנית המתוקנת תבוטל תוספת השטח, לא יגדל היקף הזיקוק או הפליטות או נפח האחסון אבל אף אחד ממי שהכיר את ההתנהלות לגבי התכנית המקורית, אינו מאמין לכך".

"דברים דומים נאמרו על ידי נציגי המדינה, גם לגבי התכנית המקורית ובסוף התברר שהם שיקרו והטעו. העובדה שהמגעים האלה התנהלו במחשכים ללא שיתוף ציבור וללא פרסום פרטי התכנית המתוקנת עד היום, העובדה שאין מי שיבטיח לציבור שהדרישות לגבי אי הגדלת הפליטות והמתקנים במתחם ולגבי עמידה בהוראות חוק אוויר נקי יקוימו, העובדה שהמועצה ניתקה בין התכנית של בתי הזיקוק ובין שאר התכניות באזור כמו תכנית קרקעות הצפון ותכנית הנמל, ובהעדר התייחסות כוללנית שונה, כל אלה רק מגבירים את אי האמון ולא נותנים לנו מקום לאופטימיות מההחלטה".

ירון.jpgחבר מועצת העיר ירון חנן: "הירוקים של חיפה עוקבים בחודשים האחרונים אחר יישום ההבטחות שניתנו ע"י משה כחלון, י"כ אכרם חסון ואביגדור יצחקי ליו"ר הסיעה אביהו האן ולפעילים בפורום אדם וסביבה ולפיהם הרחבת בז"ן תגיע לדיון מחודש במועצה הארצית. כמו כן נאמרו מצד חלק מאנשים אלה אמירות מאד נחרצות באשר לבעייתיות של תוכניות ההרחבה לאור ההתפתחויות האחרונות באשר לתקלות בתשלובת בז"ן, לאירועי החירום החמורים במתחם ולמצב התחלואה הקשה בנפת חיפה וסביבתה כתוצאה מהחריגות הקבועות בזיהום האוויר במפרץ ובפרט מהמזהם העיקרי- מתחם בז"ן".

"אנו דוחים מכל וכל את ההמלצות של המשרד להגנת הסביבה לאפשר הרחבת מפעלי בז"ן "ובלבד שרמת זיהום האוויר הכוללת לא תעבור מעבר לרמה הקיימת". מרגע שהסתבר לנו כי בניגוד להבטחות המשרד היתרי הפליטה החדשים לבז"ן כוללים בפועל הקלות מפליגות ואישור לזהם כמה שהם רוצים, אין להתייחס לשום המלצה של המשרד הזה שנוהג בהפקרות ובחוסר אחריות משווע כלפי הציבור".

מחברת בז"ן נמסר: "תוכנית התב"ע להסדרת מתחם בזן עברה את כל ההליכים התכנוניים הקבועים בחוק והתקבלה פה אחד בוועדת העררים. להערכת החברה לא נוסף כל מידע מהותי חדש ועל-כן, בהתאם לחוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה, לא התקיימו הנסיבות המאוד חריגות המאפשרות לקיים דיון נוסף במועצה הארצית.  התב"ע מאזנת בין האינטרסים של התעשייה, הציבור והסביבה ועיכובה החוזר ונשנה מונע קידום פרוייקטים שהם לטובת כלכלת המדינה ואיכות הסביבה. קבוצת בזן תנקוט בעניין בכל האמצעים העומדים לרשותה".

לא ניתן להגיב