מדריך לאזרחים שרכושם נפגע בפעולות מלחמה או איבה • תביעה – מס רכוש

אש ברחובות חיפה במהלך התפרעות פרו-פלסטינית בשדרות בן גוריון 11/5/21 (צילום: שי רגב)

גל הטרור – הגשת תביעה למס רכוש

המידע המובא במדריך זה נועד לסייע לכם, במקרה שרכושכם נפגע בפעולות מלחמה או איבה. המדינה לקחה על עצמה לפצות אתכם, על פי חוק, על נזק שנגרם לכם כתוצאה מפעולה כזו, וזאת על מנת להשיב את המצב לקדמותו מהר ככל שניתן.
על הנפגע ליצור, תחילה, קשר עם רשות המסים בישראל (מס רכוש), קרן הפיצויים מרכז התמיכה *4954.

תפקידי, כעורך דין המתמחה בנושא תביעות נזיקין, הוא בשני מקרים:
1. כאשר המדינה אינה מכירה בנזק כנזק מלחמה או טרור (פעולת איבה או התפרעויות או מרי אזרחי)
2. כאשר גובה הפיצוי המוצע על ידי השמאי מטעם המדינה הוא נמוך מהנזק האמיתי.
במקרה הזה, אדאג להביא שמאי פרטי וכן להעמיד הוכחות לגובה הנזק האמיתי, לעיתים באמצעות מומחים מטעם הנפגע.

חלון שבור בהתקפת פורעים ערבים - רחוב הבנקים בחיפה (צילום: ירון כרמי)
חלון שבור בהתקפת פורעים ערבים – רחוב הבנקים בחיפה (צילום: ירון כרמי)

הגשת תביעה למס רכוש לאחר פעולות איבה, טרור ומרי אזרחי

 • תחילה יש לדווח למס רכוש, עד ולא יאוחר מ 14 ימים מיום המקרה.
 • תביעה לפיצויים – יש להגיש בתוך שלושה חודשים מיום שקרה הנזק.
 • רצוי להגיש תלונה במשטרה ולעגן בתלונה את תאריך האירוע. בהגשת התלונה, חשוב שירשם שהתלונה היא עקב מהומות או פרעות או מלחמה.
 • אם יש לכם עדים או שכנים שנפגעו – חשוב לשמור את הפרטים שלהם, לצורך אפשרות למתן עדות בהמשך התביעה.
חלון שבור בהתקפת פורעים ערבים - רחוב הבנקים בחיפה (צילום: ירון כרמי)
חלון שבור בהתקפת פורעים ערבים – רחוב הבנקים בחיפה (צילום: ירון כרמי)

פעולות שאסור לבצע בנכס הנפגע

קרוב לזמן האירוע, מיד כשמתאפשר על ידי כוחות הביטחון, מגיעים אנשי קרן הפיצויים (מס רכוש) ברשות המסים, לאזור שנפגע, יחד עם שמאים ומהנדסים. הצוותים עוברים בין הדירות, העסקים או המשרדים שנפגעו, מסבירים למי שנפגעו מהן הזכויות שלהם ומנחים אותם איך להגיש תביעה.

חשוב לזכור כי אין לפנות ציוד, מלאי, פסולת או כל חפץ זר שנמצא בבית המגורים או בעסק, ללא תיאום מוקדם עם שמאי מטעם קרן הפיצויים. כמו כן, אסור לתקן ללא בדיקת שמאי.הגשת תביעה בזמן פעולת איבה או פיגוע

כשנגרם נזק בפעולת איבה או בפיגוע, למשל, נזק מזריקת אבנים, ירי מנשק קל, בקבוק תבערה ואחרים:
אם אנשי קרן הפיצויים (מס רכוש) לא מגיעים לשטח, על הנפגעים להגיע לאחד ממשרדי מיסוי מקרקעין ומס הכנסה, עם אישור משטרה המאשר כי הנזק שנגרם לרכוש הוא בגלל פעולות איבה או פיגוע.

יש לצרף את המסמכים המפורטים בהמשך, בהתאם לאופי הנזק (רכב, מבנה או אחר).
פקיד מיסוי מקרקעין או מס הכנסה יפתח תביעה עבור הנזק ויפנה אתכם לגורם המתאים להמשך טיפול.

ההתקפה על מסעדת סנגריה ומלון דיאנה בחיפה

הגשת תביעה – טופס תביעה למס רכוש

ניתן להגיש תביעה מקוונת לנזק ישיר באמצעות טופס תביעה ביישום אינטרנטי, הזמין במחשבים, בטלפונים סלולריים ובאפליקציית הרשות (ראו כפתור עם קישור בהמשך).
היישום באתר מס רכוש כולל סרטון הדרכה, המציג את תהליך מילוי התביעה ואת הגשתה.

הגשת התביעה היא קלה ונוחה ויש למלא נתונים, למשל:
סוג התביעה (רכב או חקלאות ועוד).
סוג הנזק הישיר (פרטי או עסקי).
פירוט של הנזק ופרטי האנשים או העסקים הניזוקים.

ניתן לשמור את נתוני התביעה כטיוטה, עד לאישורה הסופי ושליחתה לרשות.
עם שליחת התביעה המקוונת מתקבל מספר תביעה, באמצעותו ניתן לברר את התקדמות הטיפול בה.סוגים שונים של נזקים ואופן הדיווח עליהם למס רכוש:

1. נזקים למבנה

 • עובדי קרן הפיצויים (מס רכוש) יחד עם אנשי מקצוע, יבקרו אצלכם ויערכו שמאות – חישוב הערך או השווי של המבנה.
 • השמאות תסייע לקביעת הפיצויים הכספיים, כדי לשקם ולתקן את הנזק בעזרת בעלי מקצוע, על פי בחירתכם.
 • הנפגעים יכולים לבחור בין שיקום עצמי (אתם תדאגו לתיקון הנזקים), לבין שיקום על ידי חברות משקמות, שפועלות מטעם קרן הפיצויים.

2. נזקים לחפצי בית בדירות מגורים

 • פיצויים עבור חפצי בית שנפגעו, משולמים בהתאם לתקנות, לפי מחירון של סוגי “חפצי בית” וגודל המשפחה, עד לתקרות המפורטות בטבלה – קישור לטבלת המחירון…
 • בכל מקרה, אין זכאות לפיצויים עבור כסף מזומן, המחאות (צ’קים), תכשיטים, עתיקות וחפצי אומנות שנפגעו באירוע.
 • הסכומים מפורטים ב-₪.

3. מדריך ביטוח רשות של חפצים ביתיים, במקרה של נזקי מלחמה

על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים והתקנות הנלוות, במקרה של נזקי מלחמה, מבוטחים החפצים הביתיים של כל אזרחי ותושבי ישראל. מדריך זה נועד לתת לכם מידע על ביטוח רשות של חפצים ביתיים: מהי תקרת הכיסוי, שמעבר לה תוכלו להוסיף ביטוח נוסף, איך מבטחים ועוד.

זוג הורים וילדיהם הותקפו בכביש החוף מול ג'אסר א-זרקא (צילום: חי פה בשטח)
שמשת רכב שנפגע מאבן בהתקפת טרור – זוג הורים וילדיהם הותקפו בכביש החוף מול ג’אסר א-זרקא (צילום: חי פה בשטח)

4. ביטוח נזקים לכלי רכב

 • בעלי כלי רכב שנפגעו בפעולת איבה:
  • יפנו לעובדי קרן הפיצויים במקום, כדי שיעריכו את הנזק.
  • יופנו מידית לתיקון הנזק, בכל מוסך שיבחרו, בתנאי שהשמאי מטעם קרן הפיצויים (מס רכוש) יאשר את התיקון לפני ביצועו.
 • בזמן הפנייה לקרן הפיצויים, יש לצרף לטופס התביעה את המסמכים הבאים:
  • רישיון רכב.
  • אישור משטרה (הכולל: מספר הרכב וחתימת חוקר וקצין משטרה).
  • ייפוי כוח (אם מגישי התביעה אינם בעל הרכב).
  • הסכם ליסינג (אם הרכב בבעלות ליסינג לטווח ארוך).
  • הסכם שכירות (לבעלי מוניות).
  • אישור מחברת ביטוח (תיקון מעל 10,000 ₪ – יש לצרף אישור חברת הביטוח על היעדר תביעה).
  • צילום של צ’ק או אישור מהבנק, על ניהול חשבון בנק על שם הניזוק.

5. נזקים לעסק – ציוד ומלאי בעסקים:

 • פיצויים עבור הנזקים לציוד עסקי שנפגע הם על פי חוק, בהתאם לשווי השוק של הציוד (שווי ממוכר מרצון לקונה מרצון בשוק החופשי, במצבו לפני הפגיעה).
 • עליכם להוכיח שהתכולה שנפגעה שייכת לכם.
 • לגבי מלאי, אתם זכאים לפיצויים, בהתאם לשווי עלות המלאי שנפגע (ללא מע”מ), לאחר שצירפתם הוכחות כי המלאי היה שייך לכם.
 • בזמן הפנייה לקרן הפיצויים, יש לצרף לטופס התביעה את המסמכים הבאים:
  • רשימת הציוד או המלאי שנפגע.
  • דוחות כספיים או מסמכים, שמראים כי הציוד או המלאי שייך לכם (חשבוניות רכישה, דוחות מלאי מאושרים על ידי רואה חשבון ואחרים).
  • אישורי מס הכנסה על ניכוי מס במקור.
  • צילום צ’ק או אישור מהבנק, על ניהול חשבון בנק על שם הניזוק.
  • יש להעביר לשמאים המועסקים על ידינו את התביעה ואת המסמכים הנדרשים וכל מסמך שיידרש בהתאם לצורך.

משרדי מס רכוש, מיסוי מקרקעין ומס הכנסה

לבירורים ולפרטים נוספים, ניתן לפנות למשרדי מיסוי מקרקעין ומס הכנסה הבאים:

אשקלון
עוז 1 אשקלון קומה 2 ימים ב’ ו-ד’, בין השעות: 08:30 עד 12:00
יום ד’ בין השעות: 14:00 עד 15:30 4954*
טלפון: 076-8091195
דוא”ל: AshkelonPH@taxes.gov.il

תל-אביב
דרך מנחם בגין 125 תל אביב קומה 16 דרך מנחם בגין 125 תל אביב קומה 16
טלפון: 4954* | 076-8093310
דוא”ל: Tlvph@taxes.gov.il

חיפה
פל-ים 15 חיפה קומה 6
טלפון: 4954* | 076-8093283
דוא”ל: HaifaPH@taxes.gov.il

טבריה
אלחדיף 23 טבריה קומה 2
טלפון: 4954* | 076-8090833
דוא”ל: TveryaPh@taxes.gov.il

ירושלים
כנפי נשרים 66 ירושלים קומה 3 א’, ב’, ד’, ה’
שעות פתיחה: 8:30 עד 13:00
טלפון: 4954* | 076-8093058
דוא”ל: JlmPh@taxes.gov.il


הערות לתשומת ליבכם:

 • הדברים המובאים במדריך זה, אינם מחליפים הוראות החוק או הוראות נוהל שנקבעו.
 • בכל מקרה של שוני או אי התאמה בין המפורט במדריך זה, לבין הוראות החוק, קובעות הוראות החוק בלבד.
 • בעריכת קרן הפיצויים (מס רכוש) והיחידה לדוברות והסברה, רשות המסים.

לסיוע משפטי ומיצוי זכויות מול מס רכוש

כאמור, תהליך הפיצוי יכול לעבור חלק ולשביעות רצונכם, אולם אם אתם נתקלים בקשיים, טוב תעשו אם תצרו קשר לסיוע משפטי מקצועי, עם עורך דין שזו התמחותו ואשר צבר ניסיון רב בתביעות מעין אלה.


הגיבו כאן לכתבה