איגוד ערים חיפה: לאיכות הסביבה – או להגנת התעשייה?

05_-_בזן_ומפעל_גדות_-_מבט_מכביש_22.JPG

בזן, שפך הקישון ומפעל גדות – מבט מכביש 22

טור דעה

האיגוד אמור לפעול כ"קבלן משנה" של משרד הגנת הסביבה לניטור מפגעי מפרץ חיפה, האזור הרעיל הדליק והנפיץ במדינה, שתושבי סביבתו, כמה לא מפתיע, הם גם שיאני התחלואה בארץ, כולל סרטן. משרד הג"ס נותן אמון בדיווחי האיגוד ומציג אותם בפירסומיו, והאיגוד "סוגר מעגל", ומנפנף בהם כראיה לנכונות דיווחיו: רואים? אפילו המשרד מאשר…

האם איגוד ערים חיפה מגן על הסביבה ותושביה, או על התעשייה ומפעליה? אתם תשפטו:

# כאשר מומחים בדקו מיפגע סביבתי, ודיווחו למנכ"ל האיגוד שמקורו באזור התעשיה, המנכ"ל דיווח לתקשורת שמקורו המיפגע בים! ושאין לו שום קשר לתעשיה!
# מנכ"ל האיגוד מדווח שהפליטות פחתו ב-70%, ושוכח לציין שפחתו רק תחמוצות גפרית! וגם זאת על סמך דיווחי המפעלים לגבי עצמם, ומערך ניטור חלקי ביותר.
# מנכ"ל האיגוד טוען שרוב זיהום האויר באזור מקורו בתחבורה, כאשר נתוני האיגוד עצמו, המתפרסמים באתר שלו, מראים שרוב זיהום האויר באזור – מקורו בתעשיה!
# המנכ"ל: ביום כיפור למרות שהתעשיה עובדת, הזיהום פוחת, וזו הוכחה שרובו מתחבורה. הוא שוב שוכח לציין שפוחתות רק תחמוצות חנקן מתחבורה, והזיהום מתעשיה נמשך, גם ביום כיפור!
# העיריה דנה בדו"ח משרד הבריאות על התחלואה באזור, והקשר לתעשיה. מי נחלץ לעזרתה? מנכ"ל האיגוד: יש גם רופאים הסבורים אחרת! מיהם? מה דעותיהם? סתם ולא פרש.
# האיגוד עמד מנגד כאשר בשנים האחרונות קודמו באזור תכניות בעייתיות ביותר לסביבה ולבריאות תושביה: הפצחן המימני, הגדלת בז"ן פי 3, נמל המפרץ, וקרקעות הצפון.

עופר_דרסלר.JPG
ד"ר עפר דרסלר – מנכ"ל איגוד ערים לאיכות סביבה
מועצת האיגוד היא על טהרת הגברים, מלבד רשמת הפרוטוכל ואחראית הכיבוד. בראשה עומד ראש עירית חיפה, הזוכה למירב הארנונה והתרומות מבז"ן. מדיניות האיגוד מיוצגת ע"י מנכ"לו: "תעשיה כימית שלא צומחת עלולה להתנוון ["עלולה"!], ויש סכנה ["סכנה"! הבנתם?] שתצא מהאזור, והחשש הוא ["חשש"!] שבמקומה יבנו מרכזים מסחריים, המזהמים לא פחות.
עסק כמו איקאה מזהם כמו מפעל כימי גדול".

זה האיגוד המופקד על סביבתם בטחונם ובריאותם של תושבי מרחב חיפה ו"עוטף מפרץ". לכן לא "נדהמתי" מנתוני התחלואה החריגה, אלא מכך שהכל "נדהמים". בכהונתי כמ"מ יו"ר האיגוד היגשתי לראשיו הצעה לרפורמה מקיפה, לראשונה מזה 32 שנה, במבנהו, מדיניותו, וכל תחומי פעילותו. הפעם האיגוד הפתיע ביעילות ומהירות תגובתו, וכהונתי הופסקה מידית…
למרות זאת, מי שמכיר אותי יודע כי ביקורתי, שהועברה גם לגורמים מוסמכים, אינה ממניע אישי. ראיתי בתפקידי שליחות ציבורית, ללא שכר, וכך אני פועל גם עתה, לקדם בדק בית הכרחי באיגוד ערים חיפה לסביבה.

לא ניתן להגיב