פתיחה נרחבת של מערכת החינוך אושרה עקרונית • "מגן חינוך מותאם"

תלמידים בצל הקורונה (צילום אילוסטרציה)

משרד הבריאות: פתיחת הלימודים המלאה – תחת מודל חדש למניעת תחלואה בקרב ילדים במערכת החינוך החל מיום א' 18/4/21

משרד הבריאות הביא לאישור הממשלה מתווה חדש לפתיחת כלל הכיתות וביטול הקפסולות תוך הפעלת מתווה ״מגן חינוך מותאם".

במסגרת זו, יופעל מערך בדיקות וניטור רחב במוסדות החינוך, וזאת לאחר גילוי מוקדם של התפרצויות. כלומר, ברגע שיתגלה תלמיד מאומת בכיתה מסוימת, התלמידים בכיתה, בשכבה וכן צוות ההוראה יעברו בדיקות טרם חזרתם למערכת החינוך. זאת בנוסף לחובת הבידוד כפי שקיימת עד כה. 

משרד הבריאות עוקב באופן רציף אחר נתוני התחלואה במדינה ומגבש את החלטות המדיניות בעקבות מדדים אלו. כעת, משעברו שבועיים של יציבות בנתוני התחלואה, כש-95% מהמדינה ירוקה, כולל תחלואה נמוכה בקרב ילדים, ניתן להתקדם עם פתיחה של החינוך בצורה רחבה יותר, תוך הפעלת מתווה של בדיקות נרחבות במקומות בהם יהיה זיהוי של עליית תחלואה במסגרת "מגן חינוך מותאם".

חזרה ללימודים בצל הקורונה (צילום: ראובן כהן)
חזרה ללימודים בצל הקורונה (צילום: ראובן כהן)

לא ניתן להגיב