לאן פניו של ראש עירייתנו יונה יהב?

האקדמית גורדון – הרשמה – WB
יונה_יהב.jpg
יונה יהב. צילום: סמר עודה

טור דעה

יש הממהרים לקבוע – הפעם הוא באמת משנה כיוון, הופך להיות ירוק.
אחרים לא מאמינים – בטוחים שאלה תרגילים מוכרים של יחסי ציבור.
ויש הסבורים שהוא מתלבט באמת, לכאן או לכאן, ומהסס לשנות כיוון.
בהופעתו המביכה בפיסבוק החמיץ יהב הזדמנות לענות באומץ וביושר
על שאלות הציבור, והעדיף למחזר קלישאות שהופרכו זה מכבר:

יהב: 10 שנים פעלנו נגד זיהום האויר. אתנגד לכל הרחבות במפעלים.
האמת – בשנים אלו תמך בתכניות להרחבתם ובהקמת הפצחן המימני.
יהב: האויר בחיפה נקי, הזיהום ירד ב-70%. אפילו משרד הג”ס אישר.
האמת – המשרד רק ציטט דיווחי איגוד ערים לסביבה, בראשות… יהב.
יהב: חיפה העיר הכי מנוטרת בעולם. אתנגד להכרזתה כמזוהמת אויר.
האמת – הפליטות חורגות במאות אחוזים מעל ערכי היעד הבריאותיים.
יהב: אני לבדי נלחמתי נגד מיכל האמוניה, וניצחתי. המיכל יועתק מכאן.
האמת – בכל הצניעות, את הערר אני הובלתי, ויהב סרב לנקוף אצבע!
יהב: משרד הבריאות חזר בו מנתוניו הסותרים, עליו לספק נתוני אמת.
האמת – הנתונים אמיתיים, אינם סותרים, ומשרד הבריאות לא חזר בו!

כל נסיון להציג באור ירוק את פעילותו בעבר, לא יצלח מול פרוטוכלים,
תכתובת, ותעוד המוכיחים את ההפך. כדי לשכנע ברצינות כוונותיו, על
יהב לשמוע פחות ליועציו הפוליטיים, ויותר לגורמים מהתחום הסביבתי,
ולעבור מדיבורים – למעשים. אמנם לא כולם בסמכותו, אולם בסמכותו
לפעול, ולהפעיל אחרים, לקידומם. ביניהם:
– רפורמה באיגוד ערים לסביבה, בראשות דמות ציבורית בלתי פוליטית.
– רפורמה במבנה, הרכב וסמכויות הועדה המשותפת, ומינהלת המפרץ.
– הקמת יחידה סביבתית, וחידוש פעילותן של ועדות הבריאות והסביבה.
– הגבלת הפליטות לערכי יעד בריאותיים, במקום ערכים נוחים לתעשיה.
– הכנת סקר היתכנות רב-תחומי בלתי תלוי לגבי עתיד תעשיות המפרץ.

שיתוף הציבור הינו תנאי חיוני להצלחת הפעילות. ראש עיריה שיבחר
בדרך זו, לא “יאבק לבד”, כטענת מר יהב, אלא ימצא לצידו את הציבור
מוכן לשיתוף פעולה.

הרב יהוד גינזבורג אתך המעגלי החיים – WB

כתבות נוספות עוד מאותו הכתב

תגובות

בטעינה...