"לעצור את חיסול עמותת לב ח"ש" • דרישת האופוזיציה לישיבת מועצה שלא מן המניין – בהקדם!

חברי מועצת העיר מהאופוזיציה בחיפה בסיור בעמותת לב חש (צילום: נגה כרמי - חי פה)

"העמותה עושה עבודת קודש עבור נזקקים, ניצולי שואה, קשישים וילדים חולים, בשכונת הדר בפרט ובכל העיר חיפה".

חברי האופוזיציה החלו במהלך לעצירת חיסול עמותת לב ח"ש ודורשת לקיים ישיבת מועצה דחופה שלא מן המניין בנושא זה

לפני כשבוע דווח בחי פה אודות כוונתה של עיריית חיפה לפנות את עמותת לב ח"ש מהנכס בו היא פועלת משך שנים רבות, ושכל תכלית פועלה היא סיוע לנזקקים ברחבי חיפה, שכידוע, הלכו והתרבו עם התארכותו של משבר הקורונה, אשר גובה עוד ועוד קורבנות המוצאים את עצמם מתחת לקו העוני. זאת ועוד, אגף הרווחה של עיריית חיפה עצמה, מפנה נזקקים מהעיר להיעזר בשירותי העמותה מכל קשת האוכלוסיה, אם אלה קשישים עריריים וחסרי כל, ניצולי שואה, ילדים חולי סרטן או מחלות קשות אחרות, משפחות נזקקות ועוד ועוד.

חברי האופוזיציה פונים כעת בדרישה לקיים ישיבת מועצה שלא מן המניין (חשוב לציין ששתי ישיבות מן המניין שהיו אמורות להתקיים בחודשים ינואר ופברואר 2021 – בוטלו, ראו כתבה) במטרה לעצור את המהלך שעלול לפגוע באופן ישיר ברבים שנעזרים בעמותה כדי לשרוד.

‏להלן נוסח פניית האופוזיציה:

2 פברואר, 2021
לכבוד: ד"ר עינת קליש-רותם ראש העיר חיפה

הנדון: דרישה לכינוס ישיבת מועצה שלא מן המניין בעניין תביעה לפינוי עמותת לב ח"ש ברחוב יל"ג 7 לפי סעיף 9(א) לתוספת השנייה של פקודת העיריות (נוסח חדש).

 • אנו הח"מ, חברי מועצת העיר חיפה מבקשים ממך להביא לכינוס ישיבת מועצה שלא מן המניין בהקדם האפשרי ביותר, כקבוע בסעיף 9(א) לתוספת השנייה של פקודת העיריות (נוסח חדש) בנושא שבנדון, כמפורט להלן:
 • ביום 27/1/2021 (או בסמוך לכך), הוגשה תביעה בבית משפט השלום בחיפה, ע"י עורך דין גיא פייביש מטעם עיריית חיפה, שעניינה תביעת פינוי כנגד עמותת לב ח"ש ממבנה עירוני הממוקם ברחוב יל"ג 7 בחיפה, בנימוק העיקרי לפיו הקצאת המבנה לא הוסדרה עד היום וכי המבנה נדרש בהתאם לפרוגרמה שנערכת בימים אלו לטובת צרכי העיריה – בית ספר שישמש את ילדי האזור.
 • המדובר בדרישה לפינוי עמותה הפועלת מזה למעלה מעשרים ושתיים שנים בתחומים מגוונים של סיוע לאוכלוסיות נזקקות ומוחלשות, בשיתוף פעולה מלא עם אגף הרווחה בעיריית חיפה, והדבר אף בא לידי ביטוי במשבר הקורונה, אשר הביא תושבים רבים לפת לחם, ואלו מצאו סיוע בעמותת לב ח"ש לאחר שהופנו לשם על ידי העיריה.
 • על קצה המזלג, יובהר כי המדובר בעמותה, אשר במבנה הנדון ניתנים השירותים הבאים:
 • חלוקות מזון שבועיות לנזקקים וחלוקות מיוחדות בחגים – מעל 10,000 משפחות, קשישים וניצולי שואה כל שנה מקבלים סל מזון ולמעלה מ – 50,000 מוטבים נהנים מסלי מזון, זאת ללא קשר לעתות משבר, שאז היקף סלי המזון המחולקים גדל אף יותר.
 • מרפאת שיניים למעוטי יכולת, בשיתוף ופיקוח משרד הבריאות, בעבור זכאים לסל שיקום ונזקקים, בסכומים סמליים.
 • מרכז מחזור עירוני לצרכי הבית, למען משפחות ונזקקים – המדובר במיזם שאף זכה למימון מהמשרד להגנת הסביבה לאור היתרונות הסביבתיים של המיזם. מרכז המחזור מסודר ומתנהל כמו מרכז קניות מכובד, הנותן הרגשה נעימה ומכבדת לבאי המקום הנזקקים.
 • פרויקט חונכות לילדים חולי סרטן ומחלות ממושכות – הפרויקט מספק תמיכה לימודית, חברתית ורגשית לילדים החולים ולאחיהם.
 • מועדון חברתית מופת לניצולי שואה – המגיעים שלוש פעמים בשבוע, בהסעות מבתיהם, לפעילויות מגוונות הכוללות הרצאות, ספורט, אומנות ומוזיקה. במקום הם מקבלים ארוחות בוקר וצהריים חמות.
 • מוקד חלוקת משחקים, צעצועים וערכות יצירה למשפחות נזקקות בעתות חירום.
 • מוקד תמיכה וסיוע טלפוני למאות קשישים בודדים. לכל קשיש מוצמד מתנדב קבוע.

נושאים לדיון לשם קבלת החלטה ודרישה להמצאת חומרים

לצורך קבלת ההחלטה במועצת העיר נבקש כי יובאו בפנינו הנתונים הבאים:

 • נתונים הנוגעים למספר התלמידים ומוסדות החינוך:
 • מספר הילדים מגיל 3 ועד גיל 18 המתגוררים ברובע הדר בחיפה, בחלוקה לשכבות גיל, בחלוקה להשתייכות לזרם לימוד (ממלכתי (יהודי וערבי), ממלכתי דתי וחרדי).
 • מספר בתי הספר היסודיים בממוקמים ברובע הדר, הגדרת סמל המוסד, מספר הילדים בכל שכבת גיל בכל אחד מהמוסדות. ויודגש, נבקש כי הנתונים ישקפו גם את מוסדות החינוך החרדיים שהינם מוכרים ואינם רשמיים. (נבקש לקבל בטרם הישיבה העתק "הספר הסגול" של מינהל החינוך לשנת הלימודים הנוכחית).
 • נתונים הנוגעים למבני בתי ספר שאינם בשימוש לייעודם המקורי.
 • נבקש כי תעבירו לנו רשימת הנכסים המלאה של בתי ספר שאינם משמשים את ייעודם בכל העיר. בכל מבנה נבקש לדעת האם נמצא בשימוש אחר, מי עושה השימוש ומהו. ביתר פירוט, נבקש לדעת ביחס למבנה ברחוב הרצל 78 המושכר לקופת חולים מכבי, האם נעשתה פניה אליהם לפינוי הנכס, מהו דמי השכירות המתקבלים מקופת החולים לקופת העיריה.
 • נבקש לקבל רשימת בתי הספר הריקים בעיר שאינם בשימוש בכלל.
 • נתונים מאגף הרווחה ביחס להפניות לעמותת לב חש
 • כמה תושבים הופנו על ידי אגף הרווחה בשנה האחרונה (שנת 2020) לעמותת לב חש לקבלת סלי מזון.
 • כמה תושבים הופנו על ידי אגף הרווחה לקבלת טיפולי שיניים במרפאת השינויים של לב חש
 • בכתב התביעה כנגד העמותה ובפרסומים שונים בתקשורת ובציוצי ראש העיר ברשתות החברתיות, נטען כי המדובר ב"מחסן", נבקשכם לדעת האם נעשתה בדיקה על ידיכם בטרם הגשת התביעה כדי לבחון את כלל פעילויות העמותה שהינן חורגות ורחוקות מההגדרה "מחסן" שיש בה להראות זלזול לא רק בפעילות העמותה, אלא גם בתושבים הרבים הנעזרים בעמותה ורואים בה מקום ראוי ומכבד כדי למלא צרכיהם מבלי שירגישו מושפלים המקבלים ציוד משומש.
 • הגדרת היקף תביעת הפינוי למתחם המבנים ברחוב יל"ג 7
 • מפרסום פוסט של אדם בשם "שלמה כהן", אשר ידוע כבעל מידע פנימי רב ואשר רק לאחרונה דובר העיריה הפנה כתבים לציוציו כמקור רשמי של העיריה, פורסם כי תביעת פינוי איננה מתייחסת למרפאת השיניים, המועדון לניצולי שואה ומרכז המזון של העמותה. נבקש לקבל הבהרות במבנים שהנכם תובעים את פינויים על ידי העמותה.
 • באותו מתחם שייעודו בית ספר פועלים גופים נוספים ובהם: המרכז העירוני לטיפול מניעת אלימות במשפחה ומיל"ב – מועדון לקשישים נבקשכם לדעת האם פעלתם או בכוונתכם לפעול גם לפינויים לצורך אכלוס המבנים לבית ספר לחינוך החרדי.

הצעת החלטה

 • מועצת העיר מורה ליועצת המשפטית של העירייה לפעול למחיקת התביעה כנגד עמותת לב ח"ש לאלתר.
 • מועצת העיר מחליטה להביא בהקדם בפני המועצה את תוכנית הפרוגרמה שהוכנה לרובע הדר ולשאר שכונות העיר שטרם הובאו לאישור המועצה, בדגש על כלל מוסדות החינוך וזאת, בטרם תכריע בשאלת הקצאת הנכס לעמותת לב ח"ש, כפי שתיכננה ממילא לעשות בעבר (העירייה מודה בכתב התביעה כי אכן ביקשה לבצע הקצאה מסודרת של הנכס, וכי הנתבעת היא שלא חתמה על ההסכם. אומנם בכתב התביעה לא פורט מה היו נימוקי העמותה שלא לחתום דאז על ההסכם, אך ככך הידוע לנו המדובר בכך שההסכם לא גילם בתוכו את כספי ההשקעה המרובים שנעשו במבנה על ידי העמותה). כמובן שהחלטה סופית בעניין זה, יכול ותתקבל כאמור לעיל, לאחר קבלת פרוגרמה מסודרת לרובע הדר ולאחר בחינה משפטית מקיפה של הקצאת מבנה זה לעמותה תוך הסדרת הנושא מול משרד החינוך.

על החתום:
סופי נקש
חדווה אלמוג
אביהו האן
הילה לאופר
יעל שנער
מוטי בליבלאו
שמשון עידו
אלי בן דיין
יצחק בלאס
דובי חיון
יעקב פיינגולד

עזרה לניצולי שואה - לב ח"ש
עזרה לניצולי שואה – לב ח"ש
תגובה
 1. רפי רפול - חסון.חיפה אמר/ה

  לעצור את חיסול העמותה. שבוע טוב.

לא ניתן להגיב