חיפה – ההידרדרות הכלכלית נמשכת ומחמירה

כרטיס צהוב, בקרוב אדום, לראש העירייה והנהלתה
חיפה הולכת ומידרדרת במדד היציבות הפיננסית.

03_-_איפה_הכסף_של_תושבי_חיפה.JPG

2012 – מקום 21
2013 – מקום 25
2014 – מקום 31
2015 – מקום 33
2016 – ???

הסיבה היחידה – התנהלות מופקרת של העירייה, והעומד בראשה,
החל ממינוי חסר תקדים של 5 סגניו בשכר, עד מחדלי האיצטדיון.
הפרטים פורסמו בדו"חות מבקרי המדינה והעירייה על התנהלותה.
המתינו כעת לתירוציו של ראש העיריה, וגם לפתרון שלו למשבר:
פנייתו למשרד הפנים, לאשר לו חריגת ארנונה מעל ומעבר לחוק.

מדד היציבות הפיננסית נערך מדי שנה ע"י חברת המידע העיסקי
BdiCoface, ומשקף בין השאר מצב סוציו-אקונומי של התושבים,
הכנסות הרשות, התנהלותה התיפעולית והפיננסית, וכיו"ב.

לא ניתן להגיב