ישיבת מועצת עיר חיפה 01/12/20 | בשידור חי

ביום שלישי 1/12/2020 בשעה 18:00 תתקיים ישיבת מועצה מן המניין | הישיבה תתקיים ללא קהל ותשודר בשידור חי

על סדר היום

 1. הודעות ראש העיר חיפה
 2. שאילתות.
 3. הצעות לסדר.
  1.3 הצעה לסדר מס' 96 מאת גב' יעל שנער, חברת מועצת העירייה | בנושא: חיפה עיר נגישה ומכבדת.
  2.3 הצעה לסדר מס' 97 מאת מר אביהו האן, גב' יעל שנער, מר מוטי בליצבלאו, גב' הילה לאופר
  חברי מועצת העירייה | בנושא: הקמת מרינה וחניון ליאכטונרים בחיפה.
  3.3 הצעה מס' 98 מאת עו"ד שרית גולן שטיינברג, חברת מועצת העירייה | בנושא: תכנית אב לתחבורה ציבורית – נגישות לנכים לחופי הים וקירוי תחנות אוטובוס או הצלה במקומות בהן לא ניתן להציב תחנות אוטובוס מקורות.
  4.3 הצעה לסדר מס' 99 מאת עו"ד שרית גולן -שטיינברג, חברת מועצת העירייה | בנושא: חוף הכרמל מונגש לאנשים עם מוגבלות פיזית.
 4. אישור הסמכת מפקחים לצורך אכיפת החוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, תשמ"ג – 1983.
 5. אישור בקשה להיתר עבודה נוספת מחוץ.
 6. אישור תקציבי לטיפול בנושאים הקשורים בסוגיות בריאות וניקוי מפרץ חיפה.
 7. אישור פרוטוקול ועדת הקצאות מיום 17/11/2020.
 8. אישור ניצול תקופת האופציה של 5 שנים בין עיריית חיפה לבין השוכר רועי גרבר בנכס חוב הנמל 21, חיפה – גוש 10888 חלקה 44.
 9. אישור שינויים בוועדות ובתאגידים.

תשומת הלב, כי עקב מגבלת התכנסות של עד 50 איש, הישיבה תתקיים בהשתתפות חברי
המועצה ועובדי עירייה המחויבים להשתתף בישיבה זו בלבד

לא ניתן להגיב