המשרד להגנת הסביבה יידרוש מתש"ן להשבית חלק מהמכלים באופן מיידי

חוות מכלי הדלק תש"ן - קריית חיים (צילום: חי פה)

בעקבות מפגעי הריח הרבים מחוות המכליות תש"ן, המשרד להגנת הסביבה ערך למנהלי חברת תש"ן שימוע בשל חשד להפרת הוראות לתחזוקת מכלי אחסון נפט גולמי, תוך גרימת מפגעי ריח חזקים, בלתי סבירים ומתמשכים.

בשלב זה בכוונת המשרד לדרוש מהחברה להשבית חלק מהמכלים באופן מיידי

המשרד להגנת הסביבה ערך אתמול שני 25/8/20 שימוע מנהלי, למנהלי חברת תש"ן (תשתיות נפט ואנרגיה) בשל חשד להפרת הוראות לתחזוקת מכלי אחסון נפט גולמי, תוך גרימת מפגעי ריח חזקים, בלתי סבירים ומתמשכים לתושבי קרית חיים ולשוהים בסביבת חוות המיכלים.

הדרישה המרכזית שהציג המשרד להגנת הסביבה לחברה בשימוע הייתה להשבית על הסף ובאופן מיידי חלק מהמכלים לאחר שנמצאו בהם ליקויים חמורים והם אינם עומדים בדרישות תנאי רישיון העסק, היתר הרעלים והחוק.

נציגי החברה קיבלו חלק מטענות המשרד ואף הציגו תוכנית לסגירת חלק מהמכלים לאלתר, בהתאם לדרישה. עוד אמרו נציגי החברה, כי חלק מהפעילות כבר החלה בשלושה מכלים לפחות.

במהלך השימוע, נציגי החברה ביקשו לשפר את התקשורת עם המשרד להגנת הסביבה ועם האזרחים באזור, ועל כן נאמר להם כי הדרך הטובה ביותר לשיפור הקשרים עם תושבי קריית חיים היא על-ידי הידברות ישירה מולם באמצעות פגישות עם התושבים.

בנושא זה, המשרד להגנת הסביבה דורש מהחברה להפעיל מוקד טלפוני לפניות הציבור בחברה ולהפעיל כונן שיצא לבדוק כל תלונה בזמן אמת עם המתלוננים. המשרד יקבע דרישה זו גם באופן סטטוטורי בהיתרים השונים.

המשרד להגנת הסביבה יבחן את הטענות שעלו במהלך השימוע ואת המידע שהוצג, ובימים הקרובים יוציא לחברה סיכום שימוע עם החלטותיו באשר להמשך הליכי האכיפה בהתאם לממצאים.

תש"ן - קירבה לבתי מגורים (צילום מגמה ירוקה)
תש"ן – קירבה לבתי מגורים (צילום מגמה ירוקה)

בחודשים האחרונים הגיעו פניות מרובות מהציבור על מטרדי ריח בקריית חיים לשרה להגנת הסביבה גילה גמליאל ולגורמי המשרד להגנת הסביבה. נציגי המשרד ביצעו מספר סיורי פיקוח בחוות המכלים תש"ן שבקריית חיים, בשיתוף איגוד ערים מפרץ חיפה. בעקבות הממצאים שעלו והליקויים שהתגלו בסיורים הללו, ולאחר עיבוד הנתונים ובשל החשד להפרת ההוראות וליקויים רבים שהתגלו בתחזוקת המכלים, המשרד ערך למנהלי החברה שימוע מקוון טרם החלטתו על נקיטה בצעדי אכיפה.

תש"ן מאחסנת בקריית חיים נפט גולמי במכלי אחסון גדולים, בסמיכות למרכז מסחרי ולשכונת המגורים קריית חיים מערבית. תושבים המתגוררים בסמוך לחוות המכלים פונים למשרד להגנת הסביבה, למוקד הסביבה של המשרד וכן לאיגוד ערים לאיכות סביבה, בתלונות על מפגעי ריח קשים האופייניים לדלק, שמקורם בחוות המכלים. הפניות הללו מעידות על מפגע מתמשך הפוגע באיכות חיי התושבים.

באחרונה התרחשה עלייה משמעותית בפניות של תושבים המדווחים על מפגעי ריח בליווי תסמינים בריאותיים, כגון כאבי ראש. כך למשל, במחצית הראשונה של חודש אוגוסט התקבלו לא פחות מ-30 תלונות ברוח זו במוקד הסביבה של המשרד.

צוותי המשרד להגנת הסביבה וכן איגוד ערים לאיכות סביבה שהוזעקו לשכונה מעת לעת, בשל תלונות התושבים, אכן הרגישו בשטח ריחות אופייניים לדלק. בסיורים שבוצעו נעשה שימוש במצלמה תרמית לבדיקת פליטות של אדי דלק מגגות המכלים, והממצאים העידו על דליפות אדים. כמו-כן, נמצאו ליקויים בציוד המכלים. הליקויים הללו דווחו לחברה לצורך תיקון, ואולם סיורים חוזרים שנערכו החודש המשיכו לגלות פליטות של תרכובות אורגניות נדיפות שלא טופלו כהלכה.

נובע מכך, שהחברה מפירה את תנאי היתר הרעלים בעניין מניעת פליטות של חומרים אורגניים נדיפים לסביבה. כמו-כן, החברה אינה מפעילה נוהלי תפעול ותחזוקה נאותים להבטחת תקינות הציוד ואינה עומדת בתנאי רישיון העסק, כך שנגרם מפגע ריח חזק ובלתי סביר לתושבים המתגוררים באזור ולבאי האזור המסחרי.

כתבות נוספות בחי פֹּה - חדשות חיפה:
גילה גמליאל (צילום: רפי קוץ, לע"מ)
גילה גמליאל (צילום: רפי קוץ, לע"מ)

השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל

לא נאפשר למפעלים להוות סכנה סביבתית ולגרום למפגע ריח הפוגע באיכות חיי התושבים. חברת תש"ן, לפי ממצאי הסיורים של הצוות המקצועי במשרדי, לא הסדירה ליקויי תחזוקה מהותיים, ובכך מהווה גורם סיכון לתושבי האזור. נפעיל את כל האמצעים העומדים לרשותנו כדי לוודא שהציבור לא יסבול מכך שיש מפעלים בסמיכות אליו, וכי כל הליקויים יתוקנו לאלתר.

המשרד יעדכן בהמשך ככל שיידרש, וקורא לציבור להמשיך ולדווח בזמן אמת על מפגעי ריח במוקד החירום, בטלפון 6911*.

תש"ן - קירבה לבתי מגורים (צילום מגמה ירוקה)
תש"ן – קירבה לבתי מגורים (צילום מגמה ירוקה)

מדוברות תש"ן נמסר לחי פה בתגובה:

החברה תגיב לכל הטענות הפרטניות ברגע שיתקבלו במשרדי החברה מסמכי סיכום השימוע.

תש"ן היא חברה ממשלתית בבעלות אזרחי ישראל, ופעילותה חיונית למשק האנרגיה בישראל ולתפקודו הרציף. החברה קשובה לקהילה בכל מקום בו היא פועלת ומנהלת דיאלוג רציף עם תושבי האזור. החברה מקצועית, בטוחה ומשקיעה משאבים רבים ואמצעים חדישים במתקניה, תוך עמידה בכל תקני הבטיחות מהמחמירים ביותר בעולם. תש"ן מבוקרת ומפוקחת על ידי כלל הגורמים הרלוונטיים, ובהם המשרד להגנת הסביבה, ומיישמת את הנחיותיהם באופן מלא, וכך תעשה גם לגבי הדגשים והנחיות שניתנו היום בפגישה וחלקם כבר יושמו בשטח.

אך טבעי שתושבי השכונה הסמוכה מעוניינים להעתיק את החווה למקום אחר. תש"ן מסכימה עם תושבי השכונה, וסבורה כי אין זה נכון לתפעל חוות מיכלים בסמוך לשכונת מגורים. תש"ן הוקמה באזור זה כבר בשנת 1934, טרם הקמת המדינה, תקופה בה לא התגוררו תושבים סביב חוות המיכלים. לאורך השנים אושרו תכניות בניה והשכונות נמצאות כיום בסמיכות לחוות המיכלים. לכן, יש צורך בהעתקת חוות המיכלים לאתר חלופי.

עוד נמסר,

תש"ן, פעלה במשך קרוב ל- 20 שנה לאשר תוכנית להעתקת החווה לאתר חלופי, אך מקבלי ההחלטות, קובעי המדיניות, עיריית חיפה, גורמי תכנון ורגולטורים השונים אינם מקבלים את ההחלטה הנדרשת, אשר תסדיר את הסוגיה המורכבת. החברה מקווה כי הדיונים ארוכי השנים בין משרדי הממשלה וגורמי התכנון השונים יסתיימו בהקדם ויביאו לפתרון מהיר לתושבים ולחברה.

תש"ן, פעלה במשך קרוב ל- 20 שנה לאשר תוכנית להעתקת החווה לאתר חלופי, אך מקבלי ההחלטות, קובעי המדיניות, עיריית חיפה, גורמי תכנון ורגולטורים השונים אינם מקבלים את ההחלטה הנדרשת, אשר תסדיר את הסוגיה המורכבת. החברה מקווה כי הדיונים ארוכי השנים בין משרדי הממשלה וגורמי התכנון השונים יסתיימו בהקדם ויביאו לפתרון מהיר לתושבים ולחברה.

מארגון מגמה ירוקה שפועל לקידום הבראת מפרץ חיפה נמסר:

תוצאות השימוע מוכיחות שוב שהלחץ הציבורי של תושבי מפרץ חיפה עובד.
לצערנו הרגולטור בחר לנקוט בצעדים מעשיים ולהידרש לסוגיה לאחר שמונה חודשים של מפגעי ריחות קשים,
רק לאחר שנקעה נפשו של הציבור.

השכנות הרעה בין חוות תש"ן לתושבים היא המחשה כואבת לפגיעה הממושכת של התעשייה המזהמת במפרץ חיפה ומתווספת לרצף אירועים המוכיחים כמה נחוצה החלטה דחופה של הממשלה הלוקחת אחריות על גורל מפרץ חיפה.

הממשלה גוררת רגליים, למרות שעל שולחנה מונחת תכנית ׳מפרץ החדשנות׳ להבראת מפרץ חיפה עם מתווה אופרטיבי לסגירת התעשייה המזהמת, שיקום קרקעות ופיתוח האזור למגורים, תעשייה ומסחר נקיים ושטחי טבע.

זוהי קריאה דחופה לשרי הממשלה ובראשם לשרה להגנת הסביבה גילה גמליאל ולשר הכלכלה עמיר פרץ להאיץ את לוח הזמנים ולהביא לאישור הממשלה את תכנית מפרץ החדשנות.


תגובת מרכז מחקר סביבתי חיפה לשימוע תשן:

רויטל גולדשמיד במסיבת העיתונאים של צוות מחקר סביבתי (צילום: חי פה)
רויטל גולדשמיד במסיבת העיתונאים של צוות מחקר סביבתי (צילום: חי פה)

דר רויטל גולדשמיד: ״למה צריך אלפי תלונות ומאות הפגנות תושבים כדי שהרגולטור יקח את השערורייה הזו לשימוע?
למה צריך שתושבי קרית חיים יעברו הרעלה לכאורה בחסות זילזול פושע של תשן ואוזלת יד של האיגוד והגנס במשך שנים? מי מנהל את איכות האוויר בישראל? המשרד להגנת הסביבה או התושבים המורעלים? אנחנו מברכים על תוצאות השימוע אבל זה בגדר מעט מדי ומאוחר מדי. ועם התנהלות סביבתית כזו אין ספק שהפתרון היחיד הוא קידום הרחקת תעשיות הדלקים וחוות המיכלים ממפרץ חיפה. אנחנו מצפים כי גילה גמליאל תעמוד בהתחייבותה ותעלה את תוכנית הבראת המפרץ להחלטת ממשלה בהקדם״

2 תגובות
  1. אבנר אמר/ה

    מתי נזכה לנשום כמו שצריך

  2. שלמה מרשיין אמר/ה

    האיים סגרו את המילים הדולפים

לא ניתן להגיב