מעברות 4 | "מבנה בעל חשיבות היסטורית" • הבית במעברות 4 בחיפה עומד בפני הריסה

מדובר בבית של האדריכל שמואל רוזוב, אחד האדריכלים המשמעותיים ביותר שבנו בחיפה בשנות השלושים של המאה הקודמת

דיירי המבנה, הממוקם ברחוב מעברות בחיפה, מתנגדים לתוכנית הכוללת הריסה תמוהה ובלתי מוסברת של מבנה לשימור "בעל חשיבות היסטורית" (כלשון המחלקה לשימור אתרים) ולהיקף החריגות הבלתי שגרתי, הכלול בתוכנית, שאינו מתיישב עם צביון המבנים ברחוב מעברות ובשכונה בכללותה.

בנין בן 5 קומות במקום המבנה המיועד לשימור

הדיירים הגישו השבוע (23/8/20) לאגף הרישוי בעיריית חיפה ולעיריית חיפה, מכתב התנגדות לבקשה לתוכנית 38/6025/07 להקמת בנין בן 5 קומות על מבנה המיועד לשימור ברחוב מעברות 4 גוש 10766, חלקה 28.

מחלקת השימור קבעה כי המבנה בעל חשיבות היסטורית לחיפה

במכתב ציינו נציגי רחוב מעברות כי הם מגישים את ההתנגדות לבקשה שהועברה בהליך מהיר לפרסום, ועל פניו תוך עקיפת מחלקת השימור.

הדיירים מבקשים:

 • לדחות את תוכנית הבנייה 38/6025/07, ולא לאפשר את הריסת הנכס לשימור והקמת מבנה עצום מימדים במקומו.
 • לקבל נימוק מדוע הומלץ על הריסת הנכס ברחוב מעברות 4, כאשר ההחלטה כוללת רק שתי שורות בלא הסבר, המאיינת את עמדת מומחי המחלקה לשימור אתרים וזאת מכוח חוק לתיקון סדרי המנהל (החלטות והנמקות), התשי"ט-1958.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לקבל הסבר מפורט מהם הפתרונות התכנוניים המוצעים על ידי בעלי הבקשה במסגרת ההריסה כדי לשמור על הנכס (שמתוכנן, כאמור, להיהרס).
 • לקבל נימוק מדוע לא פורסמה תכנית עדכנית במערכת העירייה באופן שיהיה שקוף לציבור. (התכנית באתר העירייה מתארת בנייה של 6 יח' דיור, בעוד שבדף הפרסום מוזכרת בנייה של 9 יח' דיור).
  בנוסף, לקבל נימוק מדוע לא פורסמה הפקדת התכנית על שלט בחזית המגרש, לפי סעיף 89א לחוק תשס"ד-2004.

נכס לתרבות החיפאית ובעל חשיבות היסטורית אורבנית מקומית

עוד נכתב: "התוכנית, שאליה אנו מתנגדים, כוללת הריסת מבנה קיים לשימור, בניגוד להמלצות מומחי השימור שבדקו את הנכס כמה וכמה פעמים ולא המליצו על הריסתו. בין היתר, נאמר על הנכס, שהוא נכס לתרבות החיפאית, שהוא "בעל חשיבות היסטורית אורבנית מקומית", בין המוקדמים שהוקמו בשכונת "שמבור" בתכנונו של אדר' רוזוב ושהנכס כולל "סממנים המאפיינים חלק רב מיצירותיו". בסקרים קודמים, שנערכו ע"י אדר' שימור שק הומלץ ואושר על ידי הוועדה שהנכס יישאר ברשימת מבנים לשימור של עיריית חיפה. הנכס נמצא, כאמור בשכונת שמבור, וישנם סיורים היסטוריים רבים הכוללים את הנכס מטעם משרד החינוך כדי ללמוד על העיר ערב קום המדינה"

בניגוד לסקירה הרחבה של המומחים על חשיבות שימור הנכס, הוחלט על הריסתו

עם זאת, פניות של בעלי התוכנית הביאו את הוועדה מישיבה מיום 16/9/2019 לבחון מסלול של הריסה "לשם גיבוש חלופה המציעה שיחזור/שימור חלק המבנה הקיים תוך שילוב בתוספת בנייה חדשה". דא עקא, שבלא הסבר בניגוד לסקירה הרחבה של המומחים על חשיבות שימור הנכס, הוחלט בישיבה זו על הריסה תוך "פתרונות תכנוניים , עיצוב המבנה , חומרי גמר המבנה יתואמו עם המחלקה לשימור אתרים ."

הואיל ולא הצלחנו לאתר כל פתרונות תכנוניים מוצעים להריסה, שהוצגו לציבור או לוועדה לשימור אתרים, הרי ההודעה לציבור על הריסת המבנה פורסמה כך נראה מוקדם מהצפוי ועל פניו תוך עקיפת המחלקה לשימור אתרים, ואיננה כוללת כל הסבר העולה בקנה אחד עם שימור הנכס.

יתרה מכך, התוכנית כוללת שורה ארוכה של חריגות בכל מימד אפשרי, שלא מתיישבות גם עם יתר המבנים ברחוב מעברות, שבהם מבנים בני 3-2.5 קומות לכל היותר. התוכנית מבקשת, בין היתר, לחרוג במספר קומות הבניין, בגובה קומת מחסנים וחניה, בניצול שטחי בנייה ויציאה מגבולות במרווח האחורי, הקדמי הצפוני והדרומי – חריגות שאינן סבירות ואינן מתיישבות עם צביון הרחוב והשכונה.

שורה ארוכה של חריגות בכל מימד אפשרי

החריגות שהוצגו בהודעה:

עיריית טירת כרמל – רחב
 •   ניצול שטחי בנייה בגין תמ"א 38/3 א
 • תוספת קומה אחת מעל המותר בגין תמ"א 38/3 א  .
 •  גובה בניין גבוה מעל המותר לפי הוראות חפ 1400 ג"ב
 •  ניצול קומת עמודים למגורים
 • גובה קומת חניה מעל המותר ע"פ חפ/229 י' 5
 •  גובה מחסנים מעל המותר ע"פ חפ/229 י' 5
 •  בליטה למרווח אחורי ע"י קיר עם פתחים
 •  בליטה למרווח צידי צפוני מערבי ע"י קיר עם פתחים.
 •  בליטה למרווח צידי דרומי מזרחי ע"י קיר עם פתחים ומרפסת זיזית
 • בליטה למרווח הקדמי ע"י מרפסת זיזית
 •  פיתוח גבוה מעל המותר בגין תוכנית חפ/1400 י"ב 1

אשר על כן, לא זו בלבד שאנו מתנגדים לבקשה שכוללת חריגות כה מרובות, אנו מבקשים הסבר מדוע הוחלט על הריסת הנכס לשימור כדי לבנות עליו מבנה קולסאלי, החורג במימדיו מיתר מבני הרחוב והשכונה.

יו"ר הירוקים של חיפה, חבר המועצה אביהו האן:

שוב ועדת השימור של ראש העיר עינת קליש, וסגנה מיכאל אלפר מדגל התורה, מקדמים את הרס הבתים ההיסטוריים בחיפה. הפעם מדובר על רחוב מעברות 4 והבית של האדריכל המפורסם שמואל רוזוב. לאט אבל בטוח מנסים לחסל את המורשת התרבותית של חיפה. עכשיו מתברר מדוע קליש, נלחמה ללא פשרות להוציאני מועדת השימור.

תקוותי שועדת הערר שוב תקבל את ההחלטה הנכונה כפי שקיבלה בבית המיוחד ברחוב נגה 8 ולא תאפשר להרוס את מעברות 4 כפי שקליש ומיכי אלפר, אישרו.

בישיבת ועדת השימור בשנת 2017 קיבלנו את ההחלטה הנכונה לשמר את הבית.
הצבעת חברי הועדה :
בעד: גב' חדוה אלמוג, פרופ' יוסי בן ארצי , מר אביהו האן , אדר' וליד כרכבי .
נגד: מר עידו שמשון , ד"ר איתי גלבוע.

החלטת הועדה לשימור אתרים :
לאחר הצגת חוות דעת מקצועית של אדר' אמיר פרוינדליך, מומחה בתחום השימור ולאור המשמעות התרבותית של המבנה ; ההיסטורית, האורבנית ובמיוחד האדריכלית, ועדת השימור מחליטה לכלול את המבנה ברשימת המבנים לשימור של עיריית חיפה , וזאת על מנת לקדם את שימור המבנה תוך אפשרות לשקול התערבות ותוספות בנייה באופן שתכבדנה את המורפולוגיה והקומפוזיציה של היצירה המקורית.
אביהו האן (צילום: ירון כרמי)
אביהו האן (צילום: ירון כרמי)

האן, מסר לחי פה:

בימים אלה אני פועל עם תושבי רכס הכרמל כדי למנוע את הריסת המבנה.
חמור מאוד מבחינתי שראש העיר קליש, נותנת יד מצביעה ומקדמת הריסת מבנה של אחד האדריכלים החשובים שבנו בחיפה בשנות השלושים וארבעים של המאה הקודמת.
אני וחברי לסיעת הירוקים מנהלים מלחמה סזיפית על המבנים החשובים בחיפה.
הבית בשד' יצחק 5 שנבנה ע"י רוזוב
הבית ברחוב נגה 8 שנבנה ע"י קרקואר
הבית של הרב חמאווי ברציף מרגולין בבת גלים
בית הבאוהאוס ברחוב החלוץ 24
ובתים רבים נוספים.
עיר שאינה משמרת את עברה עתידה לוט בערפל. כך אני רואה זאת וכך אני פועל.

מעיריית חיפה לא נמסרה תגובה.

7 תגובות
 1. שולה אמר/ה

  החלטה ברברית. זה בית שהעובר ברחוב עומד לידו, מתבונן , ומתרגש.
  תסמונת גמנסיה הרצליה מכה שנית.
  לעצור את האסון מיד.

 2. אבנר אמר/ה

  לא מתאים לבנות רב קומות ברחוב שיש שלוש ארבע קומות לבנות רב קומות מתאים ברחוב שיש רב קומות

 3. יליד+חיפה+בן+שבעים אמר/ה

  קשקוש בלבוש. אין לבית כל חשיבות והבכיינים דואגים לתחת שלהם ושלא יסתירו להם את הנוף. להרוס ולבנות חדש בלי היסוסים.

 4. זהבה אמר/ה

  לא אופתע אם יתברר שהממליצים על הריסת הבית במעברות ועל מבנים אחרים שנועדו לשימור מתוגמלים ע"י היזמים ובעלי עניין. עם שאינו יודע את מורשתו, ההווה שלו דל והעתיד מעורפל. ממליצי ההריסה בראשם הגב' קאליש עונים להגדרה זו. אכן הווה דל והעתיד מעורפל…

 5. תושב אחוזה אמר/ה

  אין שום חשיבות היסטורית לבניין. מה המתנגדים מבקשים בעצם – בית אחד עם חצר גדולה למשפחה אחת שיכולה להרשות לעצמה לגור בו, במקום להסב אותו לבית שיכול להכיל 9 משפחות צעירות? יש מספיק וילות לעשירים בדניה. הגיע הזמן שחיפה תלמד מתל אביב ותבין שפרויקטים להתחדשות עירונית חיוניים לקיומה של העיר והבאת אוכלוסיה צעירה. לדבוק בעבר ולהתעקש לשמר מבנים שאין להם שום משמעות ציבורית רק משום שהם ישנים זו שמרנות וטיפשות

 6. רד אמר/ה

  הכתבה נעצרה בכמה שעות אפשר להשתמש במסכה תקנית מבלי שיגרם נזק? הצופה לא הצליח לקבל את המידע הזה .
  אולי אפשר להוסיף על כך תשובה במלל. זה בהחלט חשוב לציבור. תודה

 7. גוגו אמר/ה

  ולמה הרסו את בריכת הילדים בגן בנימין.זו היתה בריכה לשימור עם הרבה זכרונות וסימפטיה.

לא ניתן להגיב