רשות המסים בהקלות לעצמאים

רשות המסים מודיעה על ארכה להגשת בקשות למענק הפעימה הראשונה לעצמאים, עד ליום 1/7/20 (במקום עד 10/6/20 כפי שנקבע בתקנות). זאת על מנת לאפשר מימוש מרבי של המענקים, גם על ידי מי שטרם הגישו את הדו"ח השנתי הרלוונטי למענק (2018, 2019), או המעוניינים להגיש בקשה לתיקון השומה בדו"ח שהוגש ונקלט, ואמור להשפיע על הזכאות למענק.

כהקלה נוספת, החליטה הרשות כי מי שיגישו עד יום 1/7/20 את הדו"ח השנתי או יבקשו תיקון דו"ח כאמור, יוכלו להגיש את הבקשה למענק גם לאחר מועד זה, עם קליטתו במערכת.

למענק הפעימה הראשונה בסך מקסימלי של 6,000 ₪ זכאים עצמאים ובעלי עסקים קטנים, כולל עוסקים פטורים, בעלי הכנסה חודשית ממוצעת מעסק בשנת 2018 העולה על 2,000 ש"ח וכלל הכנסתם השנתית החייבת אינה עולה על 240,000 ₪ בשנה,  כאשר ההכנסה בשנת 2018 של שני בני הזוג לא עלתה על 340,000 ₪. ואשר היתה להם ירידה של 25% לפחות במחזור הפעילות בחודשים מרץ-אפריל 2020 בהשוואה לחודשים אלו בשנת 2019.  עסקים שהחלו לפעול בשנת 2019 (לפני 1/9/2019), נדרשו להגיש דו"ח לשנת 2019 והתנאים לצורך בחינת הזכאות תיבדק על פי דו"ח זה.

ברשות מציינים, כי עד כה 234,400 עצמאים נמצאו זכאים לפעימה הראשונה וקיבלו מענק בסך 915 מיליון ₪. 

לא ניתן להגיב